کارگران در این مبارزه جز زنجیرهای‌شان چیزی را از کف نخواهند داد، ولی جهانی را به‌چنگ می‌آورند!

  مانیفست حزب کمونیست با این نظریه ژرف آغاز می‌شود که تاریخ همه جامعه‌هایی که تا کنون وجود داشته‌اند تاریخ مبارزات طبقاتی بوده است و به‌دنبال آن نشان می‌دهد که دوران فعلی و آینده نیز با جنگ‌های طبقاتی شکل می‌گیرند. سرمایه‌داری…

  طبقهٔ کارگر، کانون جنبش‌های دموکراسی‌خواهی امروزی است

  دمکراسی ویژگی‌ای رؤیاگونه دارد. دمکراسی‌خواهی بر دوش انسان‌ها که میل شدیدی برای چیرگی بر حصارهای تحقیر و رنج اجتماعی دارند در جهان به‌پیش رانده می‌شود. جامعه‌های نخستین انسانی شاید بطور غریزی و واکنشانه در رویارویی با گرسنگی و مرگ فرزندان‌شان،…

  … اما طبقۀ کارگر وجود دارد

  پس از پایان به‌اصطلاح جنگ سرد، علوم اجتماعی سرمست از سرخوشی سرمایه‌داری پیروز، اعلام کردند که پرولتاریا ناپدید شده است. بر اساس این استدلال، اهمیت اطلاعات در فرایندهای تولیدی، توسعۀ بخش مالی، صنعتی‌زدایی در مناطق مشخصی از جهان و وزنی…

  سوءاستفاده از مفهوم «پوپولیسم»

  همهٔ نظام‌هایی که بر اساس تضاد طبقاتی‌اند نیاز به گفتمانی دارند که به ستم طبقاتی مشروعیت ببخشد و این گفتمان به‌نوبهٔ خود نیاز به واژگان خودش دارد. نظام نولیبرال نیز گفتمان و واژگان خودش را پرورانده و یک مفهوم کلیدی…

  آیا «سرشت انسانی» وجود دارد و اگر چنین است چگونه می‌توان آن را بیان کرد؟

  دادن پاسخ  "نه" به‌این پرسش (در کتاب ریچارد داوکینز، زیست‌شناس بریتانیایی به نام "ژن خودخواه" بر این مفهوم تأکیدی عمده‌ شده است که پس از نگارش کتاب، در رسانه‌ها و گفتمان‌های رایج به‌طوربی‌پایانی بازیافت می‌شود) این ادعا که دانش زیست‌شناسی…

  «نیروها»، «مناسبات» و «شیوه‌های» تولید چیست؟

  پژوهشگران مارکسیست کتابخانه یادبود مارکس توضیح می‌دهند که چه چیزی ساخته شده است، چگونه ساخته شده است، چه کسی آن را ساخته و برای چه کسی ساخته است که نه‌تنها آنانی که در این روند دست داشتند، بلکه سراسر دوره‌های…
  با هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای آزادی، صلح، استقلال، عدالت اجتماعی و برپائی جمهوری ملی و دموکراتیک!
  دکمه بازگشت به بالا