حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


کودتای رژیم تزویر و تاریک اندیشی بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانی!
میلیون ها رای تقلبی به اسم احمدی نژاد

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری


ضرورت همکاری و مبارزه مشترک نیروهای مدافع اصلاحات، آزادی، و عدالت اجتماعی برای شکست نامزدهای انتخاباتی ولی فقیه و واپس گرایان حاکم

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

حزب توده ایران کشتار مردم بی گناه فلسطینی در غزه را شدیداٌ محکوم می کند!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و هفتمین سالگرد تأسیس حزب


در اهتزاز باد پرچم حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر و زحمتکشان میهن؛ حزب مبارزان راه آزادی، استقلال، صلح و عدالت اجتماعی!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت درگذشت رفیق مریم فیروز

رفیق مریم فیروز، پس از سال ها مبارزه در راه آزادی میهن و تلاش برای رهایی زنان از چنگال ارتجاع، ستم جنسی و طبقاتی، در سن 94 سالگی چشم از جهان فرو بست. رفیق مریم در سال 1292 متولد شد و در شرایط اوج گیری نهضت ملی و ضد استعماری میهن ما، در سال 1323 به صفوف حزب توده ایران پیوست و تا پایان عمر به اعتقادات خود وفادار ماند.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


”نه“ قاطع جنبش مردمی و نیروهای ملی و آزادی خواه به نمایش انتخاباتی رژیم استبدادی حاکم

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

شرکت در روندی که مرتجعان حاکم حتی حداقل حقوق شهروندان برای انتخاب نمایندگان خود را با خشونت پایمال می کنند، ثمری جز تثبیت موقعیت حاکمیت ارتجاع و پشت کردن به روند اصلاحات و خواست های جنبش مردمی ندارد!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


شصت و شش سال پیکار حزب توده های کار و زحمت، حزب زنان، جوانان و دانشجویان مبارز، حزب خلق های دربند، و حزب میهن دوستان و آزادی خواهان برای رهایی از بندهای استبداد و ارتجاع، و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب تودة ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی


محکومیت و ننگ تاریخی جنایت کم نظیر رژیم ولایت فقیه در افکار عمومی ایران و جهان!

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


اوج گیری تحولات خطرناک و ضرورت تاخیر ناپذیر اتخاذ سیاستی فعال، پیگیر و منطقی برای تشنج زدائی !

Top