حزب توده ایران

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران


شصت و پنج سال پیکار تاریخی و خستگی ناپذیر حزب توده ها در راه آزادی، استقلال و رهایی زحمتکشان از بندهای فقر و استثمار

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن دهم مهرماه 1385، شصت و پنج سال از تأسیس حزب تودة ایران، حزب رزمنده کارگران و زحمتکشان میهن ما، می گذرد. شصت و پنج سال پیش در پی رهایی شخصیت های برجسته سیاسی- فرهنگی کشور، یاران دکتر تقی ارانی، از زندان ستم شاهی و با باز شدن فضای سیاسی و سقوط حکومت رضا شاه، حزب تودة ایران به همت شماری از برجسته ترین مبارزان راه آزادی و منادیان رهایی میهن از بندهای، استثمار، استبداد و واپس ماندگی بنیاد گذارده شد و با وجود همه مصایب و دشواری هایی که در طول شصت و پنج سال گذشته با آن مواجه بوده است توانست تأثیرات شگرف و پایداری را در میهن ما برجای گذارد.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت سالگرد فاجعه ملی


هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن مرداد و شهریور ماه، هجده سال از فاجعه ملی کشتار هزاران زندانی سیاسی می گذرد. اگر چه در طول هجده سال گذشته اسناد مهم و افشاگری درباره این جنایت هولناک انتشار یافته است ولی هنوز همه ابعاد وسیع این کشتار و حتی اسامی همه قربانیان این انتقام گیری بزرگ سیاسی روشن نیست.

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران

حزب توده ایران تجاوز نظامی اسرائیل به لبنان را محکوم می کند

Top