حزب توده ایران

احسان طبری: دربارهٔ منطق عمل

نوشته‌ای از رفیق فقید طبری در زمینه "منطق عمل" و اینکه چگونه می‌توان به عمل اجتماعی مبنای علمی بخشید

Top