حزب توده ایران

ف. م. جوانشیر: اقتصاد سیاسی

انتشارات حزب توده ایران خرسند است که کتاب «اقتصاد سیاسی»، اثر رفیق شهید فرج‌الله میزانی (جوانشیر)، را در اختیار علاقه‌مندان، به ویژه پویندگان انقلابی جوان می‌گذارد.

Top