کارگران و زحمتکشان

تحصن و همبستگی کارگران شرکت واحد: کارگران از سندیکای خود دفاع می کنند


مبارزه کارگران اخراج شده عضو سندیکای شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه برای بازگشت بکار و تضمین زندگی و معیشت خانواده های آنان با تحصن گروهی از این زحمتکشان علیرغم فشار و سرکوب رژیم و بی اعتنایی مطلق ارگان های ذی ربط همچنان ادامه دارد. بنابه گزارشات متعدد در رسانه های همگانی،زحمتکشان شرکت واحد که صرفا به دلیل عضویت در یک سندیکای علنی و قانونی از کار اخراج شده اند،در محل اداره کار شرق تهران دست به یک تحصن زدند. نایب رییس سندیکای شرکت واحد در رابطه با این حرکت اعتراضی به خبرنگاران اعلام داشت: »مشخص نیست، چرا مسئولان این اداره از رسیدگی به خواسته های کارگران فرار می کنند. «
این تحصن و اعتراض به حق و مسالمت آمیز،گر چه در میان مسئولان رژیم، با واکنش قابل توجه و رسیدگی به خواستهای زحمتکشان روبرو نشد، ولی موجب برانگیخته شدن موج همبستگی و اعلام حمایت از سوی کارگران بویژه رانندگان زحمتکش شرکت واحد گردید، خبرگزاری کار ایران (ایلنا) در تاریخ 16 مرداد ماه در گزارشی در این رابطه نوشت: “رانندگان شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه در اعتراض به اخراج جمعی از همکاران خود، امروز چراغ اتوبوس خود را روشن نگاه داشتند.” به گزارش خبرنگاران گروه کارگری ایلنا از سطح شهر جمعی از رانندگان خطوط مختلف شرکت واحد، ضمن اعتراض به اخراج همکاران خویش و عدم پاسخگویی مسئولان خواهان روشن شدن وضعیت رانندگان و کارگران اخراجی شدند یکی از رانندگان به خبرنگار اعلام کرد: “با وجود گذشت نزدیک به 6 ماه از اخراج رانندگان …… بلاتکلیفی همکاران ما تا چه زمانی ادامه خواهد یافت.ما امروزبه طور خود جوش چراغ ماشین خود را روشن کردیم تا مراتب اعتراض خود را به اخراج همکاران اعلام نماییم.«
این اقدام خود جوش و همبستگی تحسین برانگیز نشانگر این واقعیت است که،زحمتکشان در زندگی روزمره خود به اهمیت مبارزه برای تامین حقوق خود در چارچوب سندیکاهای واقعی و مستقل پی برده اند. مبارزه کارگران شرکت واحد و سندیکای قانونی آنها بخشی از پیکار سراسری زحمتکشان میهن ما برای احیا حقوق سندیکایی است که باید با تمام توان از استقلال عمل این سندیکا و دیگر تشکل های مستقل در برابر ترفند های رنگارنگ رژیم مراقبت کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا