مسایل حقوق بشر

حزب تودة ایران مرگ اکبر محمدی، دانشجوی مبارز و آزادی خواه را در زندان های رژیم ولایت فقیه به شدت محکوم می کند

بار دیگر پاسداران ارتجاع و تاریک اندیشی در سیاه چال های شکنجه و اعدام فاجعه آفریدند و جان انسانی آزادی خواه فدای حفظ منافع ارتجاع و استبداد گردید. آزار، شکنجه و کشتار آزادی خواهان و دگراندیشان پدیده تازه ای در حیات رژیم ولایت فقیه نیست. در طول حداقل دودهه گذشته هزاران مبارزه راه آزادی در زندان های «نظام نمونه» جهان تنها به دلیل دگراندیشی و تلاش در راه تحقق آرمان های والای آزادی، دموکراسی و تحقق حقوق و آزادی های دموکراتیک مردم به قتل رسیده اند و به گواهی سازمان های مختلف حقوق بشر رژیم ایران پرونده سنگین و سیاهی را در این زمینه به دوش می کشد. جنایت هولناک کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان 1367، که بزودی هجدهمین سالروز آن فرا می رسد، و در جریان آن هزاران انسان آزادی خواه از جمله شماری از برجسته ترین متفکران، نویسندگان، فعالان جنبش کارگری، دانشجویی و افسران ارتش، حتی بر خلاف احکام صادره از سوی دستگاه قضایی رژیم، در طول چند روز به جوخه های مرگ سپرده شدند نمونه روشنی از تفکر ضد انسانی و جنایتکارانه حاکم بر دستگاه های امنیتی و حاکمیت رژیم ولایت فقیه است.
مرگ مشکوک اکبر محمدی در زندان اوین، در پی اعتصاب غذای شجاعانه او، در عین حال یادآور خشونت و ابعاد سرکوبگری است که رژیم در سال های اخیر بر ضد جنبش دانشجویی و دانشجویان مبارز کشور روا داشته است. «جرم» اکبر محمدی شرکت در اعتراض های دانشجویی 18 تیر ماه، بر ضد سبعیت مزدوران و »انصار» ولی فقیه در یورش به کوی دانشگاه تهران و تهاجم به حقوق انسانی شهروندان میهن ما بود. اکبر محمدی تنها به دلیل این«جرم» به اعدام و سپس به حبس ابد محکوم شد و شکنجه گران اوین و دستگاه ظلم و جور قضایی سرانجام در هفتمین سال زندانش به شکلی حکم اعدام او را تحقق بخشیدند.
حزب تودة ایران ضمن ابراز همدردی با خانواده اکبر محمدی و همگام با همه نیروها و شخصیت های اجتماعی و آزادی خواه کشور ضمن محکوم کردن این جنایت رژیم بار دیگر تأکید می کند که باید تلاش مشترک و سازمان یافته را برای آزادی فوری و بدون قید و شرط همه زندانیانی سیاسی کشور تشدید کرد. تلاش برای تحمیل رسیدگی مستقل برای روشن شدن علت مرگ مشکوک اکبر محمدی و همچنین رسیدگی به وضعیت دهشتناک زندانیان سیاسی کشور گام نخست در مبارزه یی است که باید سرانجام به رهایی همه زندانیان سیاسی در بند از چنگال دژخیمان رژیم منجر گردد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا