مسایل بین‌المللی

در راه ساختن سوسیالیسمِ:گزارشی از کنگره حزب کمونیست ونزوئلا

* بیش از شش هزار نفر از اعضا و طرفداران حزب استادیوم »پولیدرو«، واقع در غرب کاراکاس را پر کرده بودند و با غریو شادی پذیرای نمایندگان 35 حزب کمونیست و کارگری از سراسر جهان شدند.
خورخه وینسنت رانگل، معاون رئیس جمهوری ونزوئلا، خطاب به کنگره حزب کمونیست، که سه سنبه گذشته برگزار شد، تاکید کرد که سوسیالیسم در قرن بیست و یکم غیر از ضد – امپریالیسم بودن انتخاب دیگری ندارد. او گفت : » نمی توان بدون رویاروئی و شکست امپریالیسم به سوسیالیسم دست یافت.« خورخه رانگل در اولین روز برگزاری دوازدهمین کنگره حزب که در میان شور و شعف فراوان و با سرود های انقلابی از سوی جمعیت همراه بود، خواهان بسیج، تشکل و اتحاد مردمی برای عمیق تر کردن و دفاع از »انقلاب بولیواری« شد. او در حالیکه پیراهن سرخ رنگی به تن داشت از حزب کمونیست ونزوئلا به عنوان یک حزب »شکست ناپذیر« که همواره به زحمتکشان کشور و امر انقلاب سوسیالیستی وفادار بوده ، قدردانی کرد. او به حضار پرچم بدست در استادیوم گفت: »رئیس جمهوری چاوز و من به حزب کمونیست ونزوئلا ایمان داریم«، و یادآور شد که آنها مسئولیت سنگین پیشبرد انقلاب بولیواری را با هم بدوش دارند. و در عین حال هشدار داد که کارزار برای انتخاب دوباره رئیس جمهوری چاوز در 3 دسامبر سال جاری، می تواند کارزار سختی باشد.
او پیش بینی کرد که اپوزسیون با پشتیبانی آمریکا، با وجود عدم یکپارچگی فعلی، سعی خواهد کرد تا با بی اعتبار ساختن روند انتخابات ثابت کند که دولت و کشور از ثبات برخوردار نیستند. او اعلان کرد: »ما باید با 10 میلیون رای برنده بشویم تا بتوانیم پشت آمریکا را بر خاک بکوبیم در غیر این صورت روند انقلابی به عقب رانده خواهد شد.« دبیر کل حزب و اسکار فیگورا،نماینده اجلاس ملی حزب کمونیست ونزوئلا به 1100 نماینده حاضر گفتند که کنگره حزب در لحظه ای تاریخی برای مردم ونزوئلا، برگزار می شود. او گفت: »ما در لحظه ای به سر می بریم که حزب کمونیست 75 سال برای آن کوشش کرد.« او افزود: »ما برای سالیان دراز در راه جامعه ای بر پایه عدالت اجتماعی که بتواند راهگشای سوسالیسم باشد؛ میارزه کرده ایم، و اکنون تحت رهبری هوگو چاوز، این اصول زیر بنای قانون اساسی کشور را تشکیل می دهند.« او خواهان اتحاد در راه ادامه ساختن قدرت مردمی – هدفی که در قانون اساسی جدید صریحاً مشخص شد ه است – و پیشبرد روند انقلابی شد. حزب کمونیست در کنگره خود انقلاب بولیواری را به مثابه »یک انقلاب رهائی بخش ملی« که »دمکراتیک، مردمی، ضد – انحصاری، ضد – الیگارشی، آمریکای لاتینی و ضد – امپریالیستی است« توصیف کرد. انقلابی که با »دمکراتیک ترین مشارکت و حضور« ، می تواند »راهگشای مسیر ساختمان سوسالیسم باشد.«
حزب خواهان ائتلاف گسترده نیروهای دمکراتیک، مردمی و میهن پرست به رهبری طبقه کارگر و تمام اقشار ستمدیده است. اما، هم اکنون رشد قدرت بسیج کننده حزب و تاثیر آن، خشم آشکار مطبوعات دست راستی کشور را برانگیخته است. در هفته گذشته، هنگامی که انستیتوی بولیوار – مارکس حزب سمیناری را با عنوان سوسیالیسم علمی برای قرن بیست و یکم ، با حضور 26 حزب کمونیستی و کارگری برگزار می کرد، این خشم به انفجار انجامید. این سمینار در دانشگاه بولیواری پایتخت برگزار شد، جائیکه قبلا اداره مرکزی شرکت نفت ونزوئلا بود و مدیران فاسد و ضد – انقلابی آن به دلیل فلج کردن تولید، اخراج شدند. در روز بازگشائی کنگره، یک گروه تظاهر کننده ، کنسولگری اسرائیل در شرق کاراکاس را به اشغال خود در آوردند. تظاهر کنند گان به رهبری سندیکاهای کارگری و هیئت های زیادی از کمونیست ها، کارگران خدمات پزشکی، لبنانی و فلسطینی های مقیم کشور، حمله اسرائیل به لبنان را با فریاد های » قاتلین! قاتلین!« محکوم کردند.
این گزارش توسط رفیق رابرت گریقیث، دبیر کل حزب کمونیست انگلستان، که در کنگره شرکت داشت، تهیه شده است.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا