مسایل بین‌المللی

مبارزه دشوار سوسیالیست ها در مالزی

سوسیالیست های مالزیائی پس از ادامه حکم قضائی در عدم به رسمیت شناختن فعالیت قانونی حزب شان ، خواهان تجدید همبستگی بین المللی با حزب شان شدند. دادگاه فرجام ، درخواست استیناف حزب سوسیالیست مالزی را در تاریخ 16 آگوست رد کرد و تصمیم قبلی دادگاه عالی در ژانویه 2003 که حق ثبت حزب سوسیالیست مالزی را به عنوان حزبی سیاسی رد کرده بود، را تایید نمود. دادگاه فرجام استدلال دادگاه عالی مبنی بر آنکه حزب سوسیالیست مالزی تهدیدی برای امنیت ملی محسوب میشود را کنار گذارد منتها تایید کرد که حزب نتوانسته است شرط حضور در 7 ایالت از سیزده ایالت مالزی را که باید احزاب سیاسی قانونی دارا باشند، را کسب کند. اگرچه این التزام عضویت، سیاست نانوشته ای است که توسط دوایر دولتی تحمیل میگردد و در هیچ یک از قوانین مالزی وجود ندارد.
وکلای مدافع حزب میگویند که حتی روشن نیست این حکم حزب را ملزم میکند که آیا باید اعضایش متولدین هفت استان باشند یا باید در هفت استان زندگی کنند و یا فقط در هفت استان کار کنند. رهبران حزب اذعان کرده اند که با وجود کوچک بودن حزب، حزب می تواند در هر حال و در همه حالات مطرح شده واجد شرایط باشد منتها به حزب امکان کافی برای اثبات آنکه همه شرایط را دارا است، داده نشده است. حزب سوسیالیست مالزی استدلال می کند که طبق ماده 10 آزادی تشکل ها در قانون فدرال، حق تشکیل احزاب سیاسی تضمین شده می باشد. حزب سوسیالیست مالزی کنگره هشتم خود را در ماه مه امسال در جزیره پنانگ برگزار کرد. کنگره راه حل هایی جهت دموکراتیزه کردن سیستم سیاسی مالزی را تصویب کرد. از جمله این تصمیمات شیوه انتخابات نمایندگان با رای نسبی ، پائین آوردن سن رای دهندگان از 21 سال به 18 سال و پایان دادن به قوانین سخت و بیرحمانه که به نام امنیت ملی حقوق دموکراتیک را محدود می نماید، می باشند. حزب همچنین از حقوق اجتماعی و سیاسی کارگران مهاجرانی که از کشورهای آسیايی همسایه برای یافتن کار در بازار کار مالزی به مالزی مهاجرت کرده اند دفاع می نماید.
حزب با سیاست های دولت در ارتباط با خصوصی سازی آموزش و خدمات درمانی مخالف است و بر این عقیده است که کشور منابع قابل ملاحظه انرژی را بجای آنکه در معرض اختیار شرکت های انحصاری قرار دهد، باید ملی اعلام نماید در اسناد کنگره حزب آمده است: «حزب با جهانی شدن سرمایه داری که استثمار طبقه کارگر جهان را موجب میگردد و توسط بنگاه های نولیبرالی مثل سازمان تجارت جهانی، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و انحصارات فراملی هدایت میگردد به شدت مخالف است … حزب همچنین از مبارزات قهرمانانه طبقه کارگر جهان برای ساختن جهانی عاری از ستم طبقاتی و نیز ابتکار ایجاد مشارکت سوسیالیستی برای مقابله با امپریالیسم مثل موافقتنامه جایگزین بولیواری برای مردم آمریکای ما ( آلبا) که توسط کوبا، ونزوئلا و بولیوی آغاز شد، حمایت می نماید.» رهبری سیاسی مالزی در مورد سیاست نیروهای چپ هنوز عصبی است.
این حالت مسائل حل نشده راجع به نقش چپ به خصوص چپ کمونیست را در مبارزات علیه استعمار انگلیس در دهه 1920و 1930 و همچنین اشغال ژاپن بین سالهای 1942-45 و نیز دوران اضطراری مالایا در سال 1498-1960 را برجسته می کند. خاطرات دبیر کل سابق حزب کمونیست مالایا (ماله) چین پنگ به نام «تاریخ از منظر من» همچنان ممنوع است. درصورتی که کشور همسایه مالزیا، سنگاپور که در آزادی مطبوعات هم پیش قراول نیست اجازه نشر به کتاب داده است و این کتاب به رغم وجود دولت شدیدا ضد کمونیست در این کشور در تیراژ بالا در دسترس است .. سازمان دهندگان کارزار حمایت از اعلام فعالیت قانونی حزب سوسیالیست مالزی توسط دولت از مردم خواسته اند که با تماس با نمایندگان مجلس و اتحادیه های کارگری و سازمانهای فعال جنبش کارگری و احزاب سیاسی و سایر نیروهای مترقی با نوشتن نامه های اعتراضی به کمیسیون عالی مالزی به دولت برای قانونی اعلام کردن حزب فشار بیاورند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا