مسایل سیاسی روز

همبستگی پرشور احزاب کارگری و کمونیستی با حزب تودة ایران

به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران، پیام های گوناگون تبریک از سوی احزاب کارگری و کمونیستی به دفتر »نامه مردم« رسیده است که ما تلاش خواهیم کرد آنها را به تدریج به چاپ برسانیم
پیام حزب کمونیست آلمان

رفقای گرامی حزب توده ایران،
به‌مناست فرارسیدن شصت ‌و‌پنجمین سال‌گرد تاسیس حزب توده ایران، صمیمانه‌ترین درودهای اعضای حزب کمونیست آلمان را به شما ابلاغ می‌کنیم. روابط رفیقانه میان حزب توده ایران و حزب کمونیست آلمان همواره متاثر از حس انترناسیونالیسم پرولتری بوده و هست. این روابط رفیقانه، حتی در دوره‌های دشوار مبارزه نیز میان ما حفظ گردیده و ارزشمند بوده است.
رفقای عزیز،
شرایط فعلی و اوضاع سیاسی جهان نشان از وجود خطرات و تهدیدهایی دارد که می‌تواند به جنگ‌هایی تازه منتهی شود. امپریالیسم ایالات متحده آمریکا در صدد است که با پشتیبانی کشورهای بازار مشترک اروپا، ژاپن و دیگر دولت‌های دنباله ‌رو جنگ‌های جدیدی را از جمله علیه ایران آغاز کند. هدف امپریالیسم، تحمیل نظم نوین سرمایه‌داری به وسیله بمب و بمباران مردم است. در نتیجه با توجه به وضع‌موجود، ما بر این باوریم که خطرات جدی مردم ایران را تهدید می‌کند. علاوه براین خطر جنگ می‌تواند همه منطقه خاور نزدیک و میانه و به باور ما حتی جهان را به کام خود بکشاند. بنابر این ما وظیفه داریم که مشترکاً در مقابل تحریکات و توطئه‌های امپریالیسم، به مقاومت و مبارزه دست بزنیم. جانبداری سیاسی و جایگاه ما را در این پیکار همانا مبارزه بر ضد امپریالیسم و انترناسیونالیسم پرولتری تعیین می‌کند. و این در عمل مبارزاتی، بدین معنا است که ضرورت ایجاب می‌کند، مبارزه علیه رژیم ارتجاع مذهبی را که شکی نیست بر ایران سیطره دارد، تشدید کرده و این مبارزه را با مبارزه علیه امپریالیسم جنگ‌طلب پیوند داد. در این ارتباط باید عنوان کرد که دیدگاه‌های سیاسی، نقطه‌نظرات و مبارزه روزمره حزب شما برای سیاست‌گذاری، شناخت و ارزیابی حزب ما از اوضاع ، نه تنها دارای اهمیت می‌باشد، بلکه تعیین کننده هم است. بنابر این ما از شما خواهشی داریم و آن این است که اگر ممکن است قطع‌‌نامه‌ای در باره اوضاع و تحولات سیاسی ایران صادر کنید. این قطع‌نامه بدون شک، می‌تواند مورد استقبال و پشتیبانی احزاب کمونیست و چپ در سراسر جهان قرار بگیرد.
رفقای گرامی،
ما در پایان یک بار دیگر برای حزب شما در ادامه پیکار قهرمانانه، آن‌هم در شرایطی بی‌نهایت بغرنج و دشوار موفقیت و پیروزی آرزو می‌کنیم.
با سلام‌های کمونیستی، حزب کمونیست آلمان
هاینس اِشتر، دبیر اول حزب –

پیام حزب کمونیست آمریکا

به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
رفقای گرامی،
حزب کمونیست آمریکا گرم ترین تبریک های رفیقانه اش را به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تان تقدیم شما می کند.
حزب تودة ایران تحت سخت ترین شرایط کماکان به نقش حیاتی اش در هدایت مبارزه برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک، و برای دستیابی به پشتیبانی هر چه گسترده تر در میان طبقة کارگر و زحمتکشان با هدف ایجاد جامعه ای مبتنی بر حقوق و ارزش های بشری، و عدالت اقتصادی و اجتماعی ادامه می دهد. هم زمان، حزب شما سهم بزرگی در تلاش جهانی برای دستیابی به صلح وعدالت در جهان به عهده دارد. رفقای توده ای در برابر تبعید، حبس، شکنجه و کشتار رژیم هایی که اغلب مورد پشتیبانی امپریالیسم آمریکا بوده اند، استوار ایستاده اند. فراموش نکرده ایم که آنگاه که یک دولت مترقی برای مدتی کوتاه، بیش از نیم قرن پیش، رهبری کشور را به دست گرفت، امپریالیست های آمریکایی و انگلیسی به سرعت آن را نابود کردند. در تمام این سال ها، حزب شما همواره و پیگیرانه از حقوق سندیکایی، زنان، جوانان و دانشجویان دفاع کرده است.
حزب تودة ایران نیروی مهمی در تأمین و حفظ اتحاد و پشتیبانی متقابل در میان احزاب کمونیستی و جنبش های کارگری جهان است، که نقش آن در شرایط بین المللی پیچیدة امروز حیاتی تر از هر زمان دیگری است. امروزه، در حالی که مردم ایران با سرکوب شدید در داخل کشور دست به گریبانند، از سوی واشنگتن نیز مورد تهدید های تازه ای قرار دارند. ”بازهای ماورای راست“ در واشنگتن که پس از ویران کردن عراق توسط جنگ و اشغال، و پشتیبانی از اسراییل در سرکوب مردم فلسطین و ویرانی لبنان هنوز خرسند نشده اند، اینک نگاه خود را به سوی ایران و سوریه گردانده اند.
حزب ما برای در هم شکستن نقشه های ماورای راست در دولت بوش و حامیان آن در میان شرکت های غول پیکر با احزاب دیگر همکاری می کند، و در این میان، جلوگیری از حملة آمریکا به ایران بخشی اساسی از تلاش ما در راه صلح و عدالت است. برای ما مبارزه برای بیرون کشیدن کنترل کنگره از دست جمهوری خواهان در ماه نوامبر پیش زمینة شکست دادن کل برنامة کار آنان در سال 2008 است. ما همبستگی قلبی مان را با مبارزة شما برای ایرانی دموکراتیک که در آن حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زحمت کشان رعایت شود، و در نهایت برای ایرانی سوسیالیستی که در آن دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی برای همه تأمین باشد، اعلام می کنیم.

با گرم ترین درودهای رفیقانه،
کمیتة ملی حزب کمونیست آمریکا

پیام حزب کمونیست بریتانیا

به کمیتة مرکزی حزب تودة ایران
رفقای گرامی،
حزب کمونیست بریتانیا بدینوسیله گرم ترین درودهای انترناسیونالیستی اش را به مناسبت 65 مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران تقدیم می کند.
از لحاظ تاریخی حزب تودة ایران همواره در خط مقدم جبهة مبارزه برضد امپریالیسم و دفاع از آرمان های مترقی مردم ایران قرار داشته است، از جمله در سال های 1320 و 30 ، و زمانی که با دخالت قدرت های آمریکایی ـ انگلیسی دموکراسی ایران در هم کوبیده شد، و نیز در جریان انقلاب 57 که از آن پس حزب با عزمی راسخ از اهداف مترقی، دموکراتیک و غیر مذهبی انقلاب دفاع کرده است. امروز هم که ایران با تهدید فوری و جدی یک یورش بی امان امپریالیستی تازه رو به روست، و زمانی که نیروهای مترقی داخل ایران با موج تازه ای از سرکوب دست به گریبانند، حزب توده ایران با استواری و قاطعانه به راهش ادامه می دهد.
حزب کمونیست بریتانیا به شهامت خستگی ناپذیر و فداکاری کمونیست های ایرانی درود می فرستد. ما به پیوندهای تاریخی نزدیک بین دو حزب مان می بالیم.
ما همبستگی مان را با حزب تودة ایران در پیکار دشواری که در پیش دارد اعلام می کنیم.
با درودهای رفیقانه،
رابرت گریفیتز
دبیرکل، حزب کمونیست بریتانیا

پیام حزب کمونیست بنگلادش

رفقای گرامی،

گرم ترین درودهای ما را از جانب کمیتة مرکزی حزب کمونیست بنگلادش بپذیرید. ما به شما، و از طریق شما به همة اعضای حزبتان، این مناسبت تاریخی 65مین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران را تبریک می گوییم. ما همه می دانیم که تهدید جنگ نسبت به ایران و کل منطقة خاورمیانه رو به شدت گذاشته است. امپریالیسم آمریکا و متحدان ناتویی آن از هر وسیله ای برای وارد آوردن فشار و اعمال زور به منظور تسلط بر کشورهای دیگر و سرکوب جنبش های دموکراتیک، مترقی و کمونیستی استفاده می کنند.
در حال حاضر ما درگیر پیکاری مشترک برضد جهانی سازی امپریالیستی هستیم که از سوی متجاوز ترین و بد کردار ترین دشمن بشر، یعنی ”امپریالیسم آمریکا“ رهبری می شود. ما اعتقاد راسخ داریم که حزب تودة ایران در آینده میراث زرین فداکاری هایش را حفظ خواهد کرد و به مبارزة پرافتخارش برای ایجاد یک جامعة عادلانه ادامه خواهد داد، جامعه ای که در آن فرصت های یکسان برای همه راه را برای پایان دادن به هرگونه استثمار انسان از انسان باز خواهد کرد؛ جامعه ای که در آن ثروت تولید شده توسط میلیون ها زحمتکش توسط شماری اندکی تصاحب نخواهد شد. این والاترین هدفی است که تمام کمونیست های دنیا و ما را برای همیشه به یکدیگر پیوند می دهد. گرم ترین تبریک ها یمان را به مناسبت 65 مین سالگرد بنیادگذاری حزب تودة ایران تقدیم شما می کنیم، و صمیمانه آرزو و باور داریم که دوستی میان دو حزب ما در روزهای آتی مستحکم تر خواهد شد.
با گرم ترین درودها،
مجاهد الاسلام سلیم، دبیر کل
حزب کمونیست بنگلادش
24 سپتامبر 2006

پیام کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال

رفقای عزیز
به مناسبت 65مین سالگرد بنیان گذاری حزبتان، کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال تبریکات صمیمانه خود را به حزب توده ایران تقدیم می دارد.
ما ضمن گرامی داشت تاریخ درخشان حزب شما، که در دشوارترین شرایط هیچگاه مبارزه برای پیشرفت اجتماعی، آزادی و دموکراسی در کشورتان را کنار نگذاشته است، و گرامی داشت سهم ذیقیمتی که کمونیست های ایرانی در به واقعیت بخشیدن به مهمترین و ترقی خواهانه ترین صفحات تاریخ کشورشان داشته اند، مایلیم که جشن یادبود 65 مین سالگرد پایه گذازی حزب توده ایران را غنیمت شمرده و دوستی و عمیق ترین همبستگی خود را با حزب تان، مبارزه شما و مردم ایران اعلام کنیم.
شما در شرایطی سالگرد حزبتان را برگزار می کنید که خطرات جدی خلق های خاورمیانه و نیروهای ترقی خواه منطقه را تهدید می کند. در شرایطی که مبارزه شما برای دموکراسی و پیشرفت اجتماعی با چالش ها و دشواری های جدید روبرو است، حرب شما یکبار دیگر در تاریخش مجبور شده است که مبارزه اش را در شرایط مخفی سازمان دهد. امپریالیسم در رابطه با تهدید ها، مداخلات و تهاجمات جدیدی بر ضد کشور و مردم شما توطئه می چیند، جنایاتش را در خاورمیانه و آسیای مرکزی ادامه می دهد، و مانورهای خود برای با هدف به مخاطزه انداختن حاکمیت و استقلال کشورهایی نظیر لبنان، سوریه و البته کشور خود شما به جلو میبرد.
اما اگر تجاوزگری امپریالیسم به مثابه وجه غالب دوران ما ادامه می یابد، مقاومت کارگران و مردم از عراق تا لبنان و فلسطین، از کوبای سوسیالیستی تا ونزوئلاو بولیوی، در اروپا، آسیا، آفریقا و آمریکای شمالی نیز در حال رشد است. در این شرایط، وجود احزاب کمونیست قدرتمند، که در توده های کارگری و در مبارزات کشورهای خود ریشه دارند، در آغاز قرن 21 از اهمیت عظیمی برخوردار است.
امروز، بیش از همیشه، همکاری همه نیروهای ترقیخواه، دموکراتیک، و صلح طلب برای مبارزه بر ضد سیاست های جنگ طلبانه و تجاوزگرانه امپریالیسم، و در دفاع از منافع طبقه کارگر، و همه کارگران و مردم جهان، ضرورت دارد. احزاب کمونیست نقش ویژه ای در تحکیم این همکاری و تامین یک ماهیت ضدامپریالیستی و ضد سرمایه داری برای مبارزه دارند.
ما آرزوهای خود برای تقویت دوستی و همکاری که بین احزابمان وجود دارد، بخاطر منافع مبارزه مشترکمان برای صلح، بر ضد امپریالیسم، برای پیشرفت و برای سوسیالیسم، ابراز می کنیم.

کمیته مرکزی حزب کمونیست پرتغال- لیسبون
مهرماه 1385

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا