اعلامیه ها

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب توده ایران


شصت و پنج سال پیکار تاریخی و خستگی ناپذیر حزب توده ها در راه آزادی، استقلال و رهایی زحمتکشان از بندهای فقر و استثمار

هم میهنان گرامی!
با فرا رسیدن دهم مهرماه 1385، شصت و پنج سال از تأسیس حزب تودة ایران، حزب رزمنده کارگران و زحمتکشان میهن ما، می گذرد. شصت و پنج سال پیش در پی رهایی شخصیت های برجسته سیاسی- فرهنگی کشور، یاران دکتر تقی ارانی، از زندان ستم شاهی و با باز شدن فضای سیاسی و سقوط حکومت رضا شاه، حزب تودة ایران به همت شماری از برجسته ترین مبارزان راه آزادی و منادیان رهایی میهن از بندهای، استثمار، استبداد و واپس ماندگی بنیاد گذارده شد و با وجود همه مصایب و دشواری هایی که در طول شصت و پنج سال گذشته با آن مواجه بوده است توانست تأثیرات شگرف و پایداری را در میهن ما برجای گذارد.

حزب تودة ایران در حالی پا به عرصه حیات گذاشت که جامعه نیز دچار تغییرات و تحولات اساسی یی بود و با استقرار گام به گام سرمایه داری وابسته و رشد همزمان طبقه کارگر جامعه ما نیازمند یک حزب رزمنده و پیشرو بود که حامی و سازمان ده طبقه کارگر و زحمتکشان باشد. بر این اساس حزب تودة ایران در ادامه سنن خجسته و پایدار مبارزات حزب کمونیست ایران، و رهبران برجسته نهضت رهایی بخش ایران شخصیت هایی همچون حیدر خان عمواغلی و دکتر تقی ارانی گام در راه دگرگون ساختن بنیادین جامعه ما گذاشت و به اعتراف دوست و دشمن زمنیه ساز تغییرات شگرفی در ساختار جامعه واپس مانده و اسیر خرافات آن روز ایران گردید.
بررسی خالی از تعصب و جزم گرایی تاریخ شصت و پنج سال معاصر میهن ما نشانگر این حقیقت است که حزب تودة ایران یکی از اساسی ترین نیروهای تأثیر گذار در راه تحقق آرمان های والای نهضت رهایی بخش مردم برای استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی بوده است. تحزب در شکل نوین آن، پیدایش سازمان های صنفی، از جمله سندیکاهای کارگری، اتحادیه های مستقل جوانان، دانشجویان و سازمان های پیشروی زنان، پراکندن بذر آگاهی اجتماعی – سیاسی و فرهنگی و طرح نظرات انقلابی و پیشرویی همچون ضرورت تصویب قانون کار برای به رسمیت شناختن و حمایت از حقوق کارگران، و تقسیم اراضی فئودال ها به نفع دهقانان بی زمین و کم زمین، و همچنین پیکار در راه احقاق حق رأی برای زنان و مبارزه در راه الغای قرار دادهای استعماری که کشورهای امپریالیستی بر میهن ما تحمیل کرده بودند، از جمله تلاش ها و تأثیرات حزب تودة ایران در جامعه ماست. بیهوده نیست که نیروهای ارتجاعی و وابسته به سرمایه داری بزرگ و امپریالیسم، در سیمای حزب ما خطری بزرگ برای منافع خود دیده و می بینند و در طول شصت و پنج سال گذشته از هیچ تلاش و توطئه یی برای نابودی حزب توده ها فرو گذاری نکرده اند. یورش های پی در پی رژیم های ارتجاعی، در طول شصت و پنج سال گذشته، از کارگزاران حکومت مزدور و پلیسی شاه تا مزدوران رژیم استبداد قرون وسطایی ولایت فقیه، مصایب بی شماری، از جمله ده ها هزار شهید، ده ها هزار سال زندان همراه با آزار و شکنجه و همچنین رانده شدن هزاران تن از میهن، برای اعضای حزب تودة ایران به همراه داشته است ولی با این وجود پیکار توده ای ها لحظه یی قطع نشده است. با تأسیس حزب تودة ایران و انتشار انبوهی از روزنامه ها، مجلات، کتب و نشریات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسل جوان کشور با اندیشه های پیشرو، انقلابی و تاریخ ساز مارکسیسم – لنینیسم آشنا شد و توانست نقش مهم و مثبتی را در تغییر جامعه ما ایفاء کند. اغراق نیست اگر بگوییم حزب تودة شماری از برجسته ترین متفکران، ادبا، شعرا، نویسندگان و مترجمان کشور را در دامان خود پرورش داد و زمینه ساز پیدایش و رشد فرهنگی پیشرو در جامعه ما گردید.
یکی دیگر از عرصه های درخشان فعالیت حزب ما تلاش های پیگیر آن در عرصه ایجاد همدلی و همکاری در میان نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور بوده و هست. از همان فردای تأسیس حزب ما توده ای ها همواره در صف نخست تلاش در راه ایجاد اتحاد عمل همه آزادی خواهان و میهن دوستان کشور برای رهایی ایران از چنگال استبداد و استعمار بوده و هستند و نمونه های درخشانی از این تلاش ها در تاریخ معاصر میهن ما ثبت شده است. ایجاد ”جبهه آزادی“ متشکل از نیروهای مترقی و همچنین روزنامه ها و مدیران نشریات کشور در تابستان سال 1323، ایجاد جبهه ”مطبوعات ضد دیکتاتوری“ در اردیبهشت ماه 1327، ایجاد ”جمعیت ملی مبارزه با استعمار“ در دی ماه 1329 و ده ها تلاش دیگر در طول شصت و پنج سال گذشته، از جمله این نمونه هاست. واقعیت این است که جا افتادن این اندیشه مهم که رهایی ایران از بندهای ارتجاع و استبداد نیازمند تلاش واحد همه آزادی خواهان کشور است زیر تأثیر مستقیم اندیشه ها و تلاش های حزب تودة ایران در جامعه ما بوده است.
تلاش در راه احقاق حقوق پایمال شده خلق های زیر ستم ایران، از جمله دیگر عرصه های فعالیت حزب ما در طول شصت و پنج سال گذشته بوده است. واقعیت این است که تأسیس حزب تودة ایران با آغاز مبارزه در راه رهایی خلق های ایران از بند ستم ملی و طبقاتی ارتباطی گسست ناپذیر دارد. حزب تودة ایران نخستین سازمان سیاسی کشور بود که خواست اعطای خودمختاری در چارچوب ایرانی واحد و دموکراتیک را در دستور کار مبارزات سیاسی کشور قرار داد و توده ای ها در صحنه های پیکار خونین خلق های آذربایجان، کردستان و همچنین دیگر خلق های محروم کشور، از جمله خلق عرب، بلوچ و ترکمن در راه احقاق حقوقشان از هیچ فداکاری کوتاهی نکرده اند.
دشمنان حزب تودة ایران همواره نگران نفوذ گسترده حزب در میان کارگران، زحمتکشان و دهقانان کشور بوده و هستند. راز ریشه های عمیق و سترگ اجتماعی حزب تودة ایران در نو آوری برنامه هایش و مبارزه پیگیر و قهرمانانه یی است که توده ای ها در میان این قشرهای محروم کشور برای نجات آنان از فقر و محرومیت و استثمار شدید به پیش برده اند. از تشکیل ”شورای مرکزی اتحادیه های کارگران ایران“، در اسفندماه 1320، و بنیاد گذاری نخستین اتحادیه های دهقانی در اطراف تهران و برخی استان های کشور، در خرداد ماه 1322، حزب تودة ایران نیروی رهبری کننده مبارزات کارگری – دهقانی کشور بوده و هست. تنها کافی است اشاره کنیم که در دوران طوفانی سال های نخست پس از انقلاب به همت مبارزه توده ای ها و دیگر نیروهای مترقی کشور مسأله اصلاحات ارضی و تصویب قانون کار که تا حدودی از حقوق کارگران حمایت کند با وجود همه مخالفت های نیروهای ارتجاعی و واپس گرا در جامعه به پیش برده شد و تا به امروز هنوز ارتجاع نتوانسته است این دست آورد های هرچند محدود را باز پس بگیرد.
یکی دیگر از ویژگی های حزب تودة ایران تلاش حزب در سازمان دهی مبارزه بر ضد فاشیسم و همچنین تلاش در راه تحقق صلح در منطقه بوده و هست. آوای ”مردم ضد فاشیسم“، ارگان تبلیغاتی حزب بر ضد فاشیسم، در نخستین سال های پس از تأسیس حزب، در سراسر ایران پیچید و تأثیرات مهمی را در راه مقابله با اندیشه های فاشیستی در جامعه برجای گذاشت. مبارزه برای صلح و بر ضد جنگ، و ازجمله جنگ ایران و عراق، در سال های اخیر از دیگر عرصه های مهم و درخشان مبارزه حزب ما است. در سال های نخست دهه 1360، هنگامی که مرتجعان حاکم، در پی پیروزی خرمشهر و بیرون راندن ارتش متجاوز رژیم صدام حسین، که به دست پرتوان فرماندهان توده ای ارتش سازمان دهی و تحقق یافت، حزب ما با وجود جو شدید تبلیغاتی رسانه های حاکم و طرح شعار ”جنگ، جنگ تا پیروزی“ از سوی خمینی و دیگر سران رژیم این شعار را شعاری نادرست اعلام کرد و نظر ضرورت پایان جنگ را از طریق مذاکره در جامعه مطرح ساخت. پاسخ مرتجعان حاکم به این دید درست و راه گشا یورش وحشیانه به حزب تودة ایران و کشتار آنان، از جمله نابودی گروهی از برجسته ترین فرماندهان انقلابی ارتش بود.
هم میهنان گرامی
حزب ما در حالی به استقبال شصت و پنجمین سالگرد تأسیس اش می رود که میهن ما با اوضاعی بحرانی و نگران کننده روبه روست. یک سال پس از انتخابات فرمایشی، غیر دموکراتیک و روی کار آمدن محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور برگمارده نظامیان، نیروهای سرکوب گر و تاریک اندیشان ”ذوب شده در ولایت مطلقه فقیه“ برنامه سازمان یافته و وسیعی برای سرکوب کامل جنبش مردمی و دست آورد های هشت سال گذشته به مرحله اجرا گذاشته شده است. تهاجم پیگیر و در عین حال فزاینده به جنبش مستقل کارگری کشور، در کنار تهاجم وسیع به تشکل های دانشجویی، و سرکوب خشن فعالیت های سیاسی-اجتماعی زنان کشور و همچنین بستن روزنامه های منتقد و زیر فشار قرار دادن نویسندگان و روزنامه نگاران دگراندیش همه بخشی از برنامه واحد برای تثبیت موقعیت ارتجاع و بازگرداندن چرخ تحولات کشور به سال های دهه 1360 است. حزب ما در جریان برگزاری انتخابات سال 1384، با برشمردن خطراتی که جنبش را تهدید می کرد همه نیروهای مترقی و آزادی خواه کشور را به اتحاد عمل و تلاش واحد برای شکست برنامه های ارتجاع فرا خواند. این تلاش ها متأسفانه در فضای ناسالم سیاسی و شعارهای تند و غیر واقع بینانه شماری از نیروهای سیاسی – اجتماعی کشور و همچنین مماشات و بی عملی نیروهای اصلاح طلب که سکان اداره دولت را در دست داشتند امکان تحقق نیافت و نیروهای ارتجاع توانستند گامی بلند در راه تحمیل برنامه های خود بر جامعه بردارند و شرایط دشواری را برای ادامه روند اصلاحات ایجاد کنند. ادامه سیاست های مخرب اقتصادی در راستای هرچه بیشتر خصوصی کردن صنایع و مراکز تولیدی کشور و ”تعدیل انسانی“ نیروی کار، یورش برای تغییر قانون کار و پایمال کردن بیش از پیش حقوق کارگران و زحمتکشان و همچنین تشدید فقر و محرومیت واقعی، بر خلاف همه ادعاها و قول های انتخاباتی در زمینه تقسیم پول نفت میان زحمتکشان و همچنین زمزمه احیای سیاست های گزینشی مطرود دهه 60 در دانشگاه ها و ادارات کشور، سیمای واقعی دولتی ضد مردمی و آزادی ستیز است که هدفش سرکوب خشن و خاموش ساختن هرگونه صدای مخالفی در کشور است. بدیهی است که در چنین شرایطی میهن ما بیش از پیش نیازمند یک حرکت متحد بر ضد رژیم دیکتاتوری حاکم است. در شرایطی که امپریالیسم اهداف استراتژیک خود را در زمنیه مداخله در امور ایران پنهان نکرده است وظیفه همه نیروهای آزادی خواه و مترقی مخالفت و مقابله آشکار با هرگونه مداخله خارجی و در عین حال تشدید مبارزه بر ضد رژیم استبدادی است که مسبب اصلی نابسامانی های کنونی در کشور ماست
رفقا، اعضاء هواداران و دوستان حزب!
ادامه فعالیت و پیکار دشوار شصت و پنج ساله حزب تودة ایران با اتکاء به تلاش های خستگی ناپذیر شما امکان پذیر بوده و هست. در طول شصت و پنج سال گذشته و از جمله در سال های اخیر اعضاء و هواداران حزب ما با توطئه های گوناگون ارتجاع برای نابودی حزبشان روبه رو بوده اند و در این مصاف دشوار پرچم پر افتخار حزب کارگران و زحمتکشان کشور را همچنان در اهتزاز نگاه داشته اند. شکست ارتجاع در نابودی حزب تودة ایران به مفهوم پایان توطئه ها و ترفند های رژیم نیست. رژیم استبدادی حاکم همچنان حزب تودة ایران را دشمن اصلی برنامه های ضد ملی و ضد مردمی خود می داند و همچنان همه تلاش ها و امکانات خود را برای ضربه زدن به صفوف حزب ما به کار می برد. کشتار صدها تن از کادرهای برجسته، رهبران؛ شخصیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی حزب ما در جریان فاجعه ملی، که در جریان آن هزاران زندانی سیاسی کشتار شدند، در کنار توطئه حزب سازی و تلاش برای ایجاد تفرقه و انشقاق در صفوف حزب بخشی از تلاش حاکمیت برای ”کندن ریشه های“ حزب از جامعه بود که تا به امروز، با وجود همه دشواری هایی که بر سر راه مبارزه حزب ما ایجاد کرده است، با شکست روبه رو شده است. این توطئه های خطرناک در کنار فروپاشی کشورهای سوسیالیستی در دهه 80 میلادی و تهاجم فزاینده تبلیغاتی امپریالیسم جهانی بر ضد جنبش جهانی کارگری و کمونیستی، دشوار ترین دوران تاریخ پر فراز ونشیب حزب ما بوده است که توده ای ها از آزمون آن سر بلند بیرون آمده اند. در شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران شایسته است که با گرامی داشت خاطره تابناک ده ها هزار شهید توده ای با مبارزات سترگ آنان تجدید عهد کنیم و اعلام نماییم که حزب تودة ایران، حزب کارگران، زحمتکشان و محرومان کشور، حزب زنان مبارز و آزادی خواه، حزب جوانان و دانشجویان مبارز، حزب روشنفکران، نویسندگان و هنرمندان پیشرو و حزب افسران میهن دوست و آزادی خواه همچنان در کنار همه آزادی خواهان و نیروهای ملی و مترقی کشور در راه ریشه کن کردن استبداد و استقرار آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی به مبارزه تاریخی خود ادامه می دهد و همه تلاش ها و امکانات خود را در راه تحقق این آرمان های والا به کار خواهد گرفت. آینده از آن خلق و نیروهای ملی و آزادی خواهی است که در کنار مردم برای تحقق خواست های جنبش مردمی می رزمند.

درود آتشین به خاطره تابناک شهدای توده ای و همه شهدای راه آزادی، استقلال و عدالت کشور!
فرخنده باد شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران!
با هم به سوی ایجاد جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه و استقرار آزادی, استقلال و عدالت اجتماعی!

کمیته مرکزی حزب تودة ایران
2 مهرماه 1385

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا