مسایل سیاسی روز

زالِ مو سپید

زالِ مو سپید

بر جان سرورِ گرم دگر باره ای دمید
تا زاد روز رویش خورشید شد پدید
در ملک ما ستاره دنباله دار عشق
بنشست و شور و مستی و آرامش آفرید
تا آستان سرخ افق های دور دست
نام بلند مرتبتش بال و پر کشید
پا می نهد به اوج بهاران شصت و پنج
این پهلوان پیلتن ، این زال مو سپید
این شعر ، این شراب کهنسال زندگی
این شور و این ترانه و این عشق و این امید
این تندر ، این حکایت پیکار بی امان
این داده از شرایط بهتر بسی نوید
این گرمتاب ِدشمن سرسخت زور و زر
این سایبان آنکه به جانش غمی خلید
در زاد روز حزب ، گوارا به کامتان
هر جام ، هر صبوحی ، هر باده ، هر نبید
ایرج
مهر ماه 1358

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا