مسایل سیاسی روز

جشن های پرشور شصت و پنجمین سالگرد تأسیس حزب تودة ایران

مراسم شصت و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران در آلمان
جشن در لندن به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد حزب توده ایران
جشن حزب توده ها در کانادا
جشن شصت وپنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب در اتریش

مراسم شصت و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران در آلمان

شنبه، هشتم مهرماه 1385، به مناسبت شصت و پنجمین سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران، مراسمی در شهر کلن (آلمان) برگزار شد که مورد استقبال هواداران، اعضا و دوستان حزب قرار گرفت. مراسم در ابتدا با نواختن سرود حزب شروع شد و سپس با اعلام یک دقیقه سکوت در ارج گذاری و ادای احترام به همه جان باختگان راه آزادی و استقلال ایران و نیز جان باختگان حزب توده ایران در راه آزادی، استقلال و بهروزی مردم ایران در طول شصت و پنج سال مبارزه پیگیر با استبداد، بی عدالتی، و هم پیمانی وفادارانه با توده مردم و زحمتکشان میهن در راه کسب حقوق نادیده گرفته شده و پایمال شده آنان، ادامه یافت. پیام تبریکی از طرف رفیق خاوری خطاب به رفقا، همرزمان و دوستان به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد حزب خوانده شد:
سالگرد تولد حزب توده ایران، این دژ دیرپای رزم و پیکار توده های کار و زحمت میهن را در راه آزادی، استقلال و صلح و عدالت اجتماعی به شما و همه رفقا و دوستان حزب صمیمانه تبریک می گویم. برای شما در پیکار خستگی ناپذیرتان در این راه مقدس آرزوی پیروزی می کنم.
سپس رفیق مسعود ملکی، به نمایندگی از سوی کمیته مرکزی حزب، پیام شاد باشی را خطاب به هواداران، اعضا و دوستان حزب خواند، که حاوی بررسی کوتاهی از ویژگی های رزم گسترده دامن حزب با فاشیسم، استبداد، و پیکار اجتماعی و سیاسی آن در راه آزادی، حقوق زحمتکشان و تلاش در راه کسب جایگاه حقیقی و حقوق انسانی زنان میهن، و مبارزه جوانان و دانشجویان در مصاف با استبداد شاهنشاهی و ولایت فقیهی بود. در این پیام همچنین به طور فشرده به بررسی وضعیت حساس کنونی میهن در سیطره حاکمیت ارتجاع و نیز حساسیت اوضاع منطقه و جهان و خطراتی که از رهگذر سیاست های بحران آفرین امپریالیسم و رژیم ولایت فقیه مردم میهن ما را تهدید می کند پرداخته شد. مراسم با نمایش کمدی یکی از هنرمندان تئاتر و سینما ادامه یافت.
پیام و شادباش حزب برادر، حزب کمونیست آلمان (د.ک.پ.) را رفیق رولف پریمر سردبیر روزنامه عصرما و معاون صدر حزب خواند که حاوی نکات شورانگیزی درباره تاریخ حزب توده ایران و نیز اشاراتی به بحران های کنونی در ارتباط با ایران، منطقه و جهان و خطر تجاوز امپریالیستی به میهن ما، و مبارزه حزب بود. سخنان رفیق با کف زدن های ممتد در مراسم، مورد استقبال قرار گرفت.
پیام سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) آلمان توسط نماینده سازمان خوانده شد، که در آن به نقش تاریخی و برجسته حزب توده ایران در جنبش کارگری و تحرک سیاسی و ترویج فکر و عمل انقلابی در جامعه ایران اشاره شده بود. پیام سازمان، با آرزوی موفقیت مردم ایران و حزب توده ایران پایان یافت.
سخنان رفیق رکن الدین خسروی، کارگردان برجسته تئاتر، درباره یکی از چهره های درخشان جنبش کارگری و حزب توده ها و قهرمان ملی ایران خسرو روزبه بود. رفیق خسروی با ذکر بخش هایی از دفاعیات رفیق روزبه در دادگاه نظامی، آن را همچون سند معتبری در حقانیت مبارزه حزب توده ایران، راه آن و آرمانش دانست.
مراسم با رقص زیبا و هنرمندانه ایرانی و آذری توسط هنرمند ایرانی و سرود و رقص توسط نوجوانان و نیز ارکستر چهارنفره هنرمندان آلمانی، ادامه یافت. فضائی سرشار از شور و احساس همدلی در سرتاسر اجرای برنامه جشن تولد حزب در بین حاضران به چشم می خورد.

جشن در لندن به مناسبت شصت و پنجمین سالگرد حزب توده ایران

جشن شصت و پنجمین سالگرد بنیاد گزاری حزب توده ایران در انگلستان در روز 22 مهرماه در لندن برگزار شد. حضور هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست و ترقی خواه از کشورهای عراق، هند، یونان، سودان، قبرس، ترکیه و افغانستان جلوه خاصی به مراسم جشن شصت و پنجمین سالگرد داده بود. سالن محل برگزاری جلسه با پرچم های یادبود و آرم حزب توده ایران و پوستر های متنوع در رابطه با سالگرد و همچنین تصاویر رهبران برجسته جنبش کمونیستی و کارگری جهان و میهمان تزئین شده بود. دو سوی سن محل جلسه به طرز زیبایی با شاخه های گل سرخ و شمع آذین بندی شده بود. مراسم 65مین سالگرد که رفقا و هواداران و ایرانیان ترقی خواه مقیم انگلستان در آن شرکت داشتند، با پیام خوش آمد به حضار از سوی سازمان حزب توده ایران در بریتانیا آغاز و پس از اعلام یک دقیقه سکوت به احترام به خاطره شهدای جنبش آزادی خواهی مردم ایران با سرود چهارم حزب توده ایران رسماً افتتاح گردید.
رفیق راب گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، اولین سخنران مراسم بود که در سخنرانی خود ضمن اشاره به تاریخ مبارزاتی حزب توده ایران، جایگاه برجسته حزب مان را در خانواده احزاب برادر مورد تاکید ویژه قرار داد. رفیق گریفیث ضمن حمایت صریح از مبارزات مردم ایران بر ضد دیکتاتوری مذهبی حاکم، هرگونه دخالت خارجی در اوضاع ایران را محکوم کرد. رهبر کمونیست های انگلستان در ادامه از نقش فعال رفقای توده ای در جنبش صلح و همبستگی در انگلستان و سهم کلیدی آنان در سازماندهی و توسعه ”کمیته هماهنگی احزاب کمونیست در انگلستان“ قدردانی کرد. سپس رفیق امیدوار در سخنرانی خود ضمن اشاره به تاریخ سراسر پیکار حزب تودة ایران و اثرات عمیق حزب بر تحولات گوناگون کشور به تحولات اخیر کشور، و به ویژه به مسأله بحران هسته ای اشاره کرد. در ادامه هیئت های نمایندگی احزاب کمونیست عراق، یونان، سودان و سازمان ”لیبراسیون“، سازمان پرسابقه مبارزات ضد استعماری انگلستان، که عضو ناظر سازمان ملل متحد است، در سخنرانی های پر محتوی یی پیام های پرشور خود در همبستگی با مبارزات قهرمانانه حزب توده ایران و در دفاع از صلح و انترناسیونالیسم ادا کردند. رفیق ”رشید الشیخ“، نماینده حزب کمونیست سودان در پیام شادباش مفصل و پر شوری از جمله متذکر شد: ”من امشب از این تریبون مراتب تحسین و بزرگداشت 65 سال مبارزه از خود گذشته، قطع ناشدنی و بی تزلزل حزب توده ایران را در دفاع از دموکراسی و عدالت، پیشرفت اجتماعی و اقتصادی، و پیشرفت برای همه مردم ایران، تقدیم می دارم.“ رفیق فرخ نگهدار نیز که به نمایندگی از طرف سازمان فدائیان خلق ایران- اکثریت در جشن شرکت داشت و در سخنرانی خود ضمن همبستگی با مبارزات حزب توده ایران، به گوشه هایی از فعالیت ها و مبارزات حزب در بسیج توده ها برای دفاع از صلح اشاره کرد.
حضور مسئول شعبه امور زنان کمیته مرکزی حزب توده ایران در جشن و سخنرانی او در رابطه با دستاوردهای مبارزه 65 ساله حزب مان در رابطه با حقوق زنان کشور مورد استقبال همه جانبه حضار قرار گرفت. رفیق سخنران با اشاره به این نکته که ”حزب توده ایران اولین سازمان سیاسی کشور است که به اهمیت نقش زنان درمبارزات سیاسی پی برده و برای به صحنه آوردن این لشگر عظیم به عنوان یکی از اجزای تشکیل دهنده جنبش مردمی کوشید“ به توضیح فصل های متنوع مبارزه حزب در دفاع از برابر حقوقی زنان کشور پرداخت. رفیق با توضیح شرایط دشوار مبارزه رفقای زن توده ای در ابتدای انقلاب و سال های اولیه دهه 60 متذکر گردید که ”بر رغم سرکوب خونین این سال ها سنت مبارزاتی که حزب توده ایران پایه گذاری کرد و اشکال متنوع پیوند با توده ها و سازماندهی آنان نه تنها نابود نشد، بلکه این تجربیات به نسلهای بعدی انتقال یافت که به جرات می توان گفت امروزه جنبش مستقل زنان از آن سود برده و می برد. … اما با همه این فشارها، مبارزه زنان به اشکال مختلف ادامه دارد از فعالیت در کارزار های مختلف گرفته تا برپائی تجمع های اعتراضی و برگزاری کارگاهها و سمینارهای آموزشی از معضلات مبرم جامعه مثل فقر،اعتیاد خشونت علیه زنان و کودکان ، کودکان کار، توانمند سازی زنان خودسرپرست و غیره.“ رفیق سخنان خود را با این پیام که: ”حزب توده ایران… با احترام عمیق به مبارزه پرشور زنان اعتقاد راسخ دارد که بدون آزادی و برابری برای زنان میهن، آزادی و عدالت اجتماعی در جامعه میسر نیست و تحقق حقوق زنان را در هم پیوندی و همبستگی جنبش مستقل زنان با جنبش های کارگری، جوانان و دیگر زحمتکشان و طرد رژیم ولایت فقیه امکان پذیر می داند“، به پایان رساند.
سخنران بعدی جشن رفیق رکن الدین خسروی بود که قطعه جالبی را درباره رفیق قهرمان ملی حزب مان، رفیق خسرو روزبه قرائت کرد. هنرنمایی هنرمندان ایرانی و ارمنی و ترک در ارائه برنامه های موفق و زیبای موسیقی سنتی ایران و قطعات کلاسیک به مراسم جلوه خاصی داده بود. از مهمانان با سفره رنگارنگ و متنوعی از غذاهای ایرانی که به طرز زیبائی در سالن گسترده شده بود، پذیرائی شد و در انتها کیک زیبای سالگرد حزب در میان ابراز احساسات حضار بریده شد و در میان حضار پخش شد.
مراسم شصت و پنجمین سالگرد حزب توده ایران با اجرای سرود انترناسیونال که با ویلون هنرمند ترقّیخواه ترکیه، رفیق جاهد بایلاو هم صدائی حضار در جشن همراهی می شد، خاتمه یافت.

جشن حزب توده ها در کانادا

شهرهای تورنتو و ونکوور کانادا در هفتة اول اکتبر امسال (مصادف با دهم مهر ماه) شاهد برنامه های مختلفی در بزرگداشت شصت و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران بودند.
مراسم بزرگداشت در تورنتو در روز اول اکتبر (10 مهر) در سالن اجتماعات یکی از سندیکاهای محلی برگزار شد. سالن جشن سراسر مزین به تصاویر پیشگامان جنبش کمونیستی ایران و قهرمانان و شهدای حزب تودة ایران بود. برنامه های متنوعی برای جشن ترتیب داده شده بود که توسط رفقای حزبی تورنتو و گروه های هنری از ملیت های گوناگون اجرا شد.
رفیق میزبان پس از خوشامد گویی به حاضران، چنین سخن راند:
”رفقا، عزیزان، دوستان؛ تاریخ ما را دوباره می خواند. دو باره می خواند. آری به پایان تاریخ نرسیده ایم و وقت است که بازش بنویسیم. و می نویسیم. می دانید مرکب قلم مان از کجاست؟ از خون و کوشش نسل های توده ای. همان نسل هایی که در برابر کار و پیکارشان سر تعظیم فرود می آوریم و با سکوت مان بار دیگر پیمان می بندیم، پیمان می بندیم که راهشان را ادامه دهیم.“
یک دقیقه سکوت به یاد شهیدان و درگذشتگان حزب، با آهنگ خروشان سرود چهارم حزب شکسته شد. برنامه با شعرخوانی یکی از رفقا ادامه پیدا کرد. سپس پیام سازمان حزب تودة ایران در کانادا خوانده شد که در آن از جمله چنین آمده بود:
”حزب پر افتخار ما، حزب شهیدان و مبارزان و آزادگان نامدار و گمنام، در متلاطم ترین دوران تاریخ معاصر ایران، شصت و پنج سال است که با پیگیری و پایداری و صداقتی که از کمونیست ها انتظار می رود، برای آرمان های انسان دوستانه، عدالت طلبانه و آزادی خواهانه مبارزه کرده است. در شرایط بسیار سخت فعالیت نیروهای ترقی خواه در هر دو رژیم پهلوی و ولایت فقیه، حزب ما در اندک سال های فعالیت به اصطلاح علنی اش، که در مجموع به ده سال هم نمی رسد، توانست با تکیه بر جهان بینی و برنامة عمل مترقی اش، و با کار خلاق سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در بین توده های مردم، خون تازه ای در رگ های جنبش عدالت جویانه و آزادی خواهانة مردم به جریان بیندازد. … حزب ما در همة این سال ها فراز و نشیب های فراوانی را از سر گذرانده است، از جدایی ها و فتنه ها در صفوف حزب گرفته تا تهمت و افترا و به اصطلاح تاریخ نویسی؛ از تفرقه در اردوی سوسیالیسم تا فروپاشی نظام های سوسیالیستی در عرصة جهانی، و از پیگردها و سرکوب ها گرفته تا حبس ها و شکنجه ها و قربانی های بی شمار، از جمله و به ویژه در پی کودتای ضد مردمی سال1332 و کشتارهای وحشیانه در جریان فاجعة ملی در سال 1367. اما به رغم همة اینها، حزب توده ای ما همواره ققنوس وار و با اراده ای خلل ناپذیر، که از ایمانش به مردم و سعادت بشر سرچشمه می گیرد، توانسته است با تکیه به ریشه های توده ای اش با استواری بر پای خود بایستد و از آرمان های والای کمونیستی اش با افتخار پاسداری کند“.
پس از پیام سازمان حزب در کانادا، مطلبی در رابطه با شهدای حزب خوانده شد. سپس قطعه ای توسط گروه کر رفقای حزبی اجرا شد، و در ادامة برنامه حضار به سخنان رفیق محمد امیدوار گوش فرا دادند. سخنران نخست در ارتباط با حزب و تاریخ آن و تأثیرعمیق فعالیت نظری و عملی حزب بر جامعة ایران و همچنین ابعاد مختلف این تاثیر از جمله بر کارگران، دهقانان، زنان، جوانان و روشنفکران سخن گفت؛ و سپس در بخش دیگری از سخنان خود به ارائة تحلیلی کلی از اوضاع کنونی ایران پرداخت. پس از سخنان رفیق امیدوار قطعة دیگری توسط گروه کُر رفقای حزبی اجرا شد، و پس از آن رفیق میگل فیگوئرا رهبر حزب کمونیست کانادا ضمن پیام شادباش به مناسبت سالگرد بنیان گذاری حزب، به تشریح دیدگاه ها و سیاست های حزب کمونیست کانادا در ارتباط با مسایل بین المللی و منطقة خاورمیانه و همچنین کشور کانادا پرداخت. در ادامه، برنامه های رقص و آواز توسط هنرمندان اوکرایینی، عراقی و کوبایی به اجرا در آمد. برنامه با سرود اتحاد و بریدن کیک 65 مین سالگرد به پایان رسید.
در روز ششم اکتبر نیز جشن شصت و پنجمین سالگرد حزب تودة ایران با تلاش رفقای حزبی در شهر ونکوور با حضور شمار کثیری از ایرانیان این شهر برگزار شد. جشن با خوش آمد به حاضران و اعلام یک دقیقه سکوت به یاد خاطره تابناک شهدای راه آزادی آغاز شد و سپس سرود چهارم حزب تودة ایران نواخته شد. در ادامه برنامه پیام سازمان حزب تودة ایران در کانادا قرائت شد و سپس رفیق جوانی در زمینه دشواری های زنان در مبارزه بر ضد ارتجاع سخنانی را ایراد کرد. بخش آخر این جلسه به سخنرانی رفیق امیدوار اختصاص داشت. سخنران پس از ارائه بررسی کوتاهی از تاریخ حزب و توضیح مواضع حزب تودة ایران در ارتباط با مسایل جاری، به پرسش های حاضران جواب داد. در جریان جشن رفیق نماینده رهبری حزب کمونیست کانادا نیز طی سخنرانی همبستگی پرشور رفقای کانادایی با حزب تودة ایران را اعلام کرد و یک رفیق هنرمند کانادایی قطعات زیبایی را نواخت.
هفتة بزرگداشت شصت و پنجمین سالگرد بنیان گذاری حزب تودة ایران در کانادا هفته ای پرتلاش و پر بار برای اعضا و هواداران و دوستان حزب در کانادا بود. به امید روزی که سالگرد حزب را در ایران جشن بگیریم.

جشن شصت وپنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب در اتریش

جشن شصت و پنجمین سالگرد تاسیس حزب درفضایی شاد و صمیمی برگزار گردید. سالن جشن که با عکس هایی از حیدر عمواغلی، ارانی، روزبه و فاطمه مدرسی و همچنین میز کتاب و پوسترهای 65 مین سالگرد تاسیس حزب تزئین شده بود پر بود از میهمانان ایرانی و خارجی. با نواخته شدن سرود حزب، ”بر شکن هر سد اگر خواهی آزادی“ میهمانان بپا خاستند. سرود حزب زیر لب نیز زمزمه می شد. پس از بپایان رسیدن سرود حزب، مجری برنامه از میهمانان تقاضا کرد تا به پاس و یاد جانبازی ها و قهرمانی های رفقای شهید حزب دقیقه ای سکوت شود.
پس از آن، به صورتی کوتاه نکاتی برجسته از رزم و پیکار حزب، به زبان آلمانی، برای میهمانان قرائت شد. در امتداد آن خلاصه ای از اعلامیه کمیته مرکزی حزب بدین مناسبت به فارسی خوانده شد. در این برنامه که به دو زبان فارسی و آلمانی برگزار می شد مجددا برای آشنایی هر چه بیشتر میهمانان خارجی شرکت کننده در این برنامه، به طور مختصر تاریخچه حزب مان از بدو تاسیس تا به امروز بزبان آلمانی ارائه شد. پس از آن نوبت به خواندن پیام احزاب و سازمانها رسید. در ابتدا رفیق مالینا کراوس، یکی از دو رهبر حزب کمونیست اتریش و سخنگوی آن حزب به سخنرانی پرداخت. رفیق کراوس علیرغم همزمانی برگزاری نشست شورای مرکزی حزب کمونیست اتریش و جشن حزب، در جشن حزب شرکت کرده بود تا درودهای همبستگی رفقای اتریشی را با رفقای توده ای و همه کمونیست های ایرانی ابراز دارد. او از دهه ها همبستگی عمیق دو حزب بر پایه آرمانها و همچنین تجارب مشترک سخن گفت و از مبارزه برای صلح، بویژه در خاورمیانه. او از برپایی جهانی دیگر و بهتر سخن راند. پس از او نماینده خانه فرهنگی عراق در اتریش از حزب توده ها و قهرمانی های آن سخن راند و برای حزب آرزوی پیروزی کرد.
سپس نماینده حزب کمونیست عراق و حزب کمونیست کردستان عراق در اتریش از مبارزه ریشه دار و مشترک احزاب ما بر ضد امپریالیسم و ارتجاع و روابط طولانی، نزدیک و عمیق میان احزاب ما سخن گفت و برای پیکار حزب آرزوی موفقیت کرد. او همچنین گفت: ”ما ارزشی بسیار برای مبارزۀ قهرمانانه و پایدار حزب تان و فداکاری های هزاران شهید حزب قائلیم.“
پس از آن رفیق نماینده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) در اتریش پیام شادباش این سازمان را خواند. او از جمله پیرامون مبارزه حزب گفت: ”شصت و پنج سال همراه با سرکوب و غیر قانونی خواندن حزب، دستگیری، زندانی و اعدام اعضای حزب بخاطر پایبندی بر آرمانهای انسانی شان“. برنامه با خواندن شعر، شنیدن موسیقی و صرف شام و بریدن کیک بزرگ و قشنگ حزب تا نیمه شب ادامه پیدا کرد. این شب برای همه ما شبی خاطره انگیز خواهد ماند.

شصت و پنج سال وفاداری به عهد با توده ها

امسال برگزاری شصت و پنجمین سالگرد بنیانگذاری حزب توده ایران در سوئد برای رفقا و هواداران حزب از اهمییت و یژه ای برخوردار بود. شصت و پنج سال تلاش پیگیر حزب در شرایط حاکمیت سرکوب، برای پیوندزدن مبارزات پراکنده و گسترده توده ها، که بخش عمده آن مبارزات، در نتیجه فعالیت خود حزب صورت گرفته است و 65 سال ایستادگی در دفاع ازعهد خود با توده ها برای استقرار آزادی، استقلال، و عدالت اجتماعی، حزب را صاحب تجربه ای ارزشمند ساخته است که این تجربه نه تنها به مبارزات جنبش درطرد رژیم ولايت فقیه غنای ویژه ای می بخشد، بلکه می بایست درکار رفقا وهواداران حزب در کلیه عرصه ها از جمله چگونگی برگزاری اين بزرگداشت تجسم می یافت. استقبال خوبی که ازجشن سالگرد حزبمان به عمل آمد، درعين حال که مهر تائیدی است برتلاش های حزب در این 65 سال، تجدید عهد با راهی است که ازمبارزات حیدرعمواوغلی آغاز، و با مبارزات ارانی، روزبه، هاتفی، فردين(مدرسی) و هزاران شهید دیگر حزب ادامه یافته است.
تصاویرقهرمانان خاموش و تاریخ سازحزب که ازمیان توده ها برخاسته و استوارترین سنگر پیکار راه بهروزی توده ها را در صفوف حزب یافتند، برروی دیوارهای سالن مراسم و همچنين نمایش کامپیوتری بخش دیگری از آن تصاویر برپرده سالن، نقش جاودانه این شهدا را در حیات حزب، به نمایش گذاشت. دراین شب، اجرای برنامه موسیقی و رقص و آواز گروه هنری بزرگ حزب کمونیست شیلی و شرکت نمایندگان دیگر احزاب کمونیست میهمان درسوئد، مبين وفاداری حزب ما به انترناسیونالیسم و حرکت آن درشاهراه انقلاب جهانی است. اجرای برنامه موسیقی فولکلوریک ایرانی توسط یک گروه هنری نيز، حضور تنوع زیبای فرهنگی اقوام ساکن کشورمان را، در این بزرگداشت تداعی می کرد. مراسم بزرگداشت حزب در سوئد بعد ازصرف شام هوای ديگری داشت. برنامه با خواندن شعرو سرود و پایکوبی ادامه یافت و به دنبال توزیع کیک سالگرد شصت و پنجمين سالگرد حزب درمیان حضار بود این حاضران بودند که ابتکار برنامه ادامه جشن را با خواندن ترانه های دستجمعی و فردی به عهده گرفتند و در وصف حزبشان ترانه و سرود خواندند. و با لاخره این مراسم خاطره انگیز با پخش سرود انترناسیونال به پایان رسید و حاضران در حالیکه هریک شاخه ی گل سرخی در دست داشتند سالن را ترک کردند.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا