مسایل بین‌المللی

ما ”کودتای“ ضد کمونیستی را محکوم می کنیم!

دولت راستگرای جمهوری چک تهاجم نهایی به حزب کمونیست و ساختارهای آن را آغاز کرده است!
در هفته گذشته از طریق نامه رهبری ”اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک“ مطلع شدیم توطئه ای که از ماه ها قبل طرح آن ریخته شده بود با ابلاغ رسمی انحلال این سازمان تحت بهانه های واهی به مرحله اجرا در آمده است. این حقیقت که حمله به کمونیست ها در جمهوری چک درست قبل از انتخابات مهم این کشور عضو ”اتحادیه اروپا“، و عضو رسمی پیمان ناتو آغاز شده، در حالی که از یکطرف ماهیت سرکوبگرانه نظام حاکم بر این کشور را به نمایش می گذارد، از سوی دیگر اعلام خطری است در رابطه با شروع تهاجمی حساب شده بر ضد نیروهای طرفدار سوسیالیسمِ در اروپا. جالب توجه است که نیروهایی که تا دیروز نسبت به هر گونه ایجاد محدودیتی در مقابل فعالیت های مشکوک نیروهای سیاسی راست گرا و سازمان های وابسته به نیروهای امنیتی غرب از طرف دولت های سوسیالیستی در کشورهای اروپای شرقی صدای اعتراض شان گوش جهان را کر می کرد، امروز در شرایطی که خود ارکان حاکمیت را در دست دارند، چنین وحشیانه حقوق سازمان هائی را که نزدیک به یک سوم جمعیت کشور را نمایندگی می کنند، نقض می کنند.
حزب توده ایران قویاٌ این اقدام دولت جمهوری چک را محکوم کرده و تضمین شرایط فعالیت قانونی برای فعالیت سیاسی ”اتحادیه جوانان کمونیست جمهوری چک“ و ”حزب کمونیست بوهم و موراوی“ را خواستار است.

بیانیه مطبوعاتی ”اتحاديه جوانان کمونیست جمهوری چک“
رفقای گرامی،
روز 12 اکتبر 2006 بنا به حکم دولت، اتحاديه جوانان کمونيست جمهوری چک (اج ک) منحل گشت. با وجود کارزار وسيع بر ضد غير قانونی کردن سازمان جوانان کمونيست، دستور وزارت کشور در نامه ای به ”اچ ک“ابلاغ شد.
هزاران شهروند جمهوری چک با امضای طوماری اعترض خود را نسبت به نيات دولت در راستای غير قانونی کردن ”اچ ک“اعلام کردند. در جمهوری چک سازمان هايی مانند مبارزان سابق ضد فاشيسم، اتحاديه دانشجويان، احزاب سياسی و نهادهای مدنی از جمله معترضين به اين عمل هستند. در خارج کشور نيز صدها سازمان دانشجويی ، جوانان و اتحاديه های کارگری به همراه هزاران نفر در مقابل سفارتخاته های چک نسبت به اقدام دولت درتظاهرات شرکت کردند. بسياری ازاعضای پارلمان ها، روشنفکران نامدار و شخصيت هايی مانند برنده جايزه نوبل داريوفو، مارکوس رهبر جنبش زاپاتيزتا، خوانندگاتی مانند بونو و وکس از گروه يو2 همبستگی خود را با اتحاديه جوانان کمونيست جمهوری چک اعلام کردند. فدراسيون جهانی جوانان دموکرات 27 فوريه 2007 را بعنوان روز همبستگی بين المللی با ”اج ک“ اعلام کرد.
در ابتدا وزارت کشور به بهانه اينکه اهداف ”اج ک“ به عنوان يک انجمن مدنی وارد حوزه فعاليت های احزاب سياسی شده است سعی کرد هويت حقوقی آنرا مشکوک نشان دهد. وزارت کشور بعدا بدليل اينکه اهداف ”اچ ک“مبتنی بر تئوری های مارکس، انگلس و لنين است و برپايه اعتقاد ”اچ ک“به ضرورت انقلاب سوسياليستی، فعاليت های آنرا غير قانونی اعلان کرد. ولی وزارت کشور در صدور حکم انحلال ”اچ ک“به هيچکدام از اين مسائل اشاره نکرده است و تنها دليل رسمی قيد شده برای منحل کردن ”اچ ک“اين است که برنامه های آن بر پايه جابجايی مالکيت خصوصی ابزار توليد با مالکيت اجتماعی تنظيم گشته اند.
”اچ ک“برخلاف انحلال آن بر اساس قدرت دولت به مبارزه خود در راستای دفاع از حقوق اکثريت جوانان: دانشجويان، جوانان زحمتکش و بيکار و در راه سوسياليسم ادامه خواهد داد. ”اچ ک“با مراجعه به دادگاه با تصميم وزارت کشور مقابله خواهد کرد.
غیر قانونی کردن ”اچ ک“در بطن جو موجود ضد کمونيستی و کارزارهای مختلف مبارزه با حزب کمونيست بوهم و موراوي و خواسته های مطرح شده برای غير قانونی کردن حزب سازمان دهی شد. تصميم وزارت کشور درست يک هفته قبل ازاجرای انتخابات محلی سنا که حزب در آن شرکت خواهد جست اتخاذ گشت.
رفقا و دوستان گرامی،
مبارزه بين المللی با غير قانونی وجنايی کردن جنبش کمونیستی در جمهوری چک ضروری است. بنابرين ما خواستار همبستگی شما هستيم و تقاضا داريم که در مورد اين تصميم بی سابقه وزارت کشور، اعتراض خود را از طريق سفارتخانه های جمهوری چک در کشورتان درپشتيبانی با ”اچ ک“اعلام کنيد.
آدرس سايت های اينترنت سفارتخانه ها در زير ارائه آمده است و لطفا فعاليت های اعتراضی خود را بلافاصله به ما اطلاع دهيد.
http://www.mzv.cz/wwwo/mzv/default.asp?ido=7904&idj=2&amb=1&ikony=False&trid=2&prsl=False&pocc1=
شما می توانيد از طريق آدرس ها ی زير اعتراض نامه هايی را که بوسيله حزب کمونيست يونان و فدراسيون جهانی جوانان دموکرات سازمان داده شد است را امضا کنید.
http://4ksm.kke.gr
http://wfdy-ksm.kne.
تقاضا می کنيم که اين عمل غير دموکراتيک دولت چک را در رسانه های کشور تان منتشر کنید. با پشتیبانی بین المللی شما شکست تمامی اين حملات غير دموکراتیک و ضد کمونيستی، ضروری و امکان پذير است.
زنده باد همبستگی بين المللی. 12 اکتبر 2006

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا