مسایل بین‌المللی

کارزار کمونیست های اسرائیل بر ضد جنگ در نوار غزه

به محاصره غزه پایان دهید! جنگ را متوقف کنید!
در پی بمباران و یورشهای دائمی نیروهای اسراییلی، اوضاع در نوار غزه به مرحلهای اضطراری رسیده است. خدمات آبرسانی تقلیل یافته و کمبود برق، مواد دارویی و غذایی بشدت مشاهده میشود و فقر و بیکاری، تعطیلی مدارس و اختلال در تأمین نیازمندیها شدت گرفته اند. حملات اخیر نیروهای تهاجمی اسراییل، پیامدهای محاصره نوار غزه از سوی این کشور و تحریمهای تحمیلی جامعه جهانی را بدتر کرده است. اگر این محاصره ادامه یابد ما بزودی با شیوع بیماریها و عوارض کم غذایی و هرج و مرج روبرو خواهیم شد.
به کارزار اعتراض جهانی ما بپیوندید. جامعه سازمانهای صلح اسراییل با همکاری در یک کارزار بزرگ و مشترکی خواهان پایان بخشیدن به محاصره نوار غزه و شروع گفتگو با نمایندگان رسمی فلسطین شدهاند. اسراییل و جامعه جهانی باید انتخاب سیاسی مردم فلسطین را بپذیرند.
به محاصره پایان دهید. جنگ را متوقف کنید!
در سراسر ماه نوامبر: به اقداماتی از قبیل روشنگری، آگاهی رسانی، جمعآوری امضاء، پخش اعلامیه دستی و دیواری دست بزنید.
۲ ماه دسامبر: تظاهرات سراسر در دنیا
از شما میخواهیم که در این اقدامات انسانگرایانه و سیاسی با ما همراهی کنید. در روزهای باقی مانده این ماه تا دوم دسامبر که روز برگزاری تظاهرات سراسری در دنیا فرا میرسد به روشنگری و آموزش در مناطقی که بسر میبرید اقدام کنید. به جمعآوری طومار و ارسال نامههای پستی و نمابر به نمایندگان منتخب خود دست بزنید. ما را از برنامه و اقدامات خود مطلع سازید تا بتوانیم با نگارش آنها در تارنماهایمان، تواناییهای خود را افزایش دهیم. این اطلاعات را به آدرس debbyl@actcom.co.il بفرستید.
همچنین میتوانید با ابتکاراتی مانند تهیه برچسب، پوستر، اعلامیههای اطلاعاتی، و برگزاری تظاهرات کوچک در مقابل ساختمانهای نخستوزیری، اتحادیه اروپا، سفارتهای کشورهای گوناگون، و در مقابل دفترهای اعضای مجلس قانونگذاری اسراییل، اعتراضهای خود را سازماندهی کنید. اقداماتی در جهت افزایش آگاهی و خبر رسانی انجام دهید و با گذاشتن فشار بر دولتهای امریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا و توسل به تصمیمسازان و جامعه مدنی اروپا وامریکا، از آنها بخواهید که دولت هایشان از تحریم دست بکشند.

سازماندهندگان این کارزار
این کارزار از سوی ائتلاف زنان برای صلح که از سازمانهای Machsom Watch Bat Shalom, و New Profile و دیگران تشکیل گردیده است. سازمانهای فعال دیگر Anarchists Against the Wall, Gush Shalom, Hadash, High School Seniors Draft Refusers, Rabbis for Human Right, University Student Coalition و Yesh Gvul هستند.
برای اطلاعات بیشتر با
Debby Lerman
debbyl@actom.co.il یا تلفن ۰۷۰۴- ۴۵۷ ۵۲-۹۷۲+ تماس بگیرید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا