کارگران و زحمتکشان

از حقوق زحمتکشان افغانی شاغل در ایران دفاع کنیم

مسئولان وزارت کار و امور اجتماعی دولت ضد کارگری احمدی نژاد، همان طور که به منافع کارگران ایرانی حمله کرده و حقوق آنها را پایمال می سازند، حقوق زحمتکشان افغانی را آماج حمله خود قرار داده اند. موضوع اخراج کارگران افغانی شاغل در ایران به بهانه و عنوان کارگران خارجی بدون مجوز با طرح دولت مبنی بر اخراج وسیع آنها از تاریخ 6 آبان ماه امسال آغاز شد.
طرح اخراج گسترده این کارگران توسط گروه های متشکل از وزارت کشور، نیروی انتظامی، دادستانی و وزارت بازرگانی به همراه بازرسان وزارت کار، که به طور عمده پس از انتصاب جهرمی به عنوان وزیر کار از میان افراد بسیج برگزیده شده اند، در سراسر کشور به اجرا در آمده است. مطابق این طرح قرار است تا پایان امسال 500 هزار کارگر افغانی اخراج شوند. مقامات رژیم ولایت فقیه، به ویژه مسئولان دولت ارتجاع، علت تدوین و اجرای این طرح را کاهش نرخ بیکاری در کشور و احیاء فرصت های شغلی که کارگران خارجی اکنون آن را در اختیار دارند، اعلام کرده اند. وزارت کار تاکید می کند که با اخراج کارگران خارجی، 300 الی400 فرصت شغلی به سود کارگران ایرانی مهیا می گردد. پیش از اعلام این طرح مرتجعان حاکم با جوسازی و مسموم ساختن فضای اجتماعی به یک کارزار تبلیغاتی زشت و ناپسند بر ضد زحمتکشان افغانی مبادرت ورزیدند و به دنبال آن با مهیا ساختن افکار همگانی، به زعم خود، طرح خود را به اجرا درآوردند. به گمان ما هزاران زحمتکش شریف کشور همسایه و برادر ما افغانستان به هیچ روی عامل رشد بی کاری و ناهنجاری اجتماعی نبوده و نیستند. تبلیغات ارتجاع در این خصوص فقط و فقط برای فریب مردم صورت می گیرد.
حزب ما با سیاست شتاب زده، نسنجیده، و غیر اصولی و غیر دوستانه دولت ضد مردمی احمدی نژاد در ارتباط با اخراج کارگران افغانی به شدت مخالفت کرده و خواهان تامین حقوق آنها و تصمیم گیری صحیح و انسانی در ارتباط با ادامه کار و فعالیت یا فراهم ساختن امکان بازگشت شرافت مندانه و عادلانه آنها به میهن شان است. کارگران و زحمتکشان ایران بر خلاف ارتجاع حاکم احساس برادرانه و احترام آمیز نسبت به زحمتکشان افغانی و همه آنهایی که با کارو دست رنج خود در میهن ما زندگی کرده و مهمان ما هستند، داشته و دارند. باید با تمام توان از حقوق زحمتکشان افغانی شاغل در ایران دفاع کنیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا