اعلامیه ها

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی حزب تودة ایران  

درباره پیگرد، بازداشت و ضرب وشتم فعالان مبارز و شجاع حقوق زنان در ایران

هم میهنان گرامی!
در آستانه برگزاری روز جهانی زن، گروهی از زنان شجاع و مبارز ایران با تجمع مسالمت آمیز در مقابل دادگاه  انقلاب، ضمن ابراز همبستگی با مبارزان دربند حقوق زنان، اعتراض خود را به اقدام های ضد انسانی بیداد گاه های رژیم و محاکمه پنج نفر از فعالان زن شرکت کننده در تظاهرات مسالمت آمیزخرداد 1385 ابراز کردند.
این اقدام شجاعانه زنان آگاه و مبارز میهن ما با یورش وحشیانه و ضرب و شتم مزدوران رژيم ولايت فقیه و دستگیری ده ها تن از فعالان جنبش زنان میهن ما روبه رو شد. بر اساس آخرین گزارش های رسیده مبارزان دستگیر شده در اعتراض به اقدام های ضد انسانی بازداشت کنندگان دست به اعتصاب غذا زده اند.
سرکوب، آزار و شکنجه مبارزان راه آزادی و حقوق مردم از ویژگی های رژیم استبدادی و قرون وسطایی کشور ماست که زنان ایرانی به خوبی با ابعاد ضد انسانی آن آشنایند. یورش به مبارزان زن در آستانه برگزاری روز جهانی زن، و در حالی که فعالان راه حقوق زنان تلاش می کردند تا این روز را به روز اعتراض مسالمت آمیز بر ضد خشونت و پایمال شدن حقوق زنان محروم میهن ما بدل کنند، پیام روشن گزمگان تاریک اندیشی و انصار ولی فقیه در ادامه سیاست هایی است که در بیش از ربع قرن گذشته بیشترین ستم ها را بر زنان میهن ما روا داشته است و می خواهد تا با استناد به اندیشه های قرون وسطایی، آپارتاید کامل جنسی را بر میهن ما حاکم کند.
رشد مبارزات زنان میهن ما در دهه های اخیر همواره خار چشم تاریک اندیشان و مدافعان ذوب در ولایت بوده و هست. نقش برجسته زنان در پیروزی جنبش مردمی در دوم خرداد 1376 و آغاز دوران اصلاحات و تلاش های زنان دانشجو و کارگر در صف نخست مبارزات نیروهای اجتماعی، برای تحقق حقوق مردم و به عقب راندن استبداد، کینه و دشمنی ارتجاع را بر ضد زنان مبارزه میهن ما دوچندان کرده است.
حزب توده ایران حمله وحشیانه مزدوران رژیم ولایت فقیه را به تجمع مسالمت آمیز زنان مبارز میهن ما به شدت محکوم می کند و همبستگی پر شور خود را با زنان دلاوری که اکنون در زندان ها در اعتصاب غذا به سر می برند اعلام می کند. ما از همه نیروهای مترقی وآزادی خواه ایران و جهان می خواهیم که با اعتراض به سرکوب جنبش حق طلبانه زنان ایران آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان روز 14 اسفند را خواستار شوند.

دبیرخانه کمیته حزب تودة ایران
15 اسفندماه 1385

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا