مسایل سیاسی روز

اطلاعیه مطبوعاتی مهم احزاب چپ و کمونیست اروپا و منطقه خاورمیانه

همزمان با اوج گیری اختلاف ها میان ایران و ایالات متحده، در هفته های اخیر، اجلاس پر اهمیت احزاب چپ و کمونیست اروپا و منطقه خاورمیانه، در آخرین روزهای اسفندماه، پس از طرح، بحث و مداقه بر جنبه های گوناگون تحولات منطقه، و پس از استماع گزارش نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران، متن قطعنامه مهمی را در رابطه با تهدیدهای ایالات متحده و متحدان آن بر ضد ایران به تصویب رساند.

این قطعنامه به ویژه از آن روی که تعدادی از احزاب تصویب کنندة آن در دولت ها و پارلمان های کشورهای متبوع خود در اروپا حضور رسمی دارند، حائز اهمیت فراوانی است و امید است بتواند تاثیر مثبتی بر روند تحولات نگران کننده حاضر بگذارد.
در ادامه متن کامل قطعنامه و اسامی تعدادی از احزاب حمایت کننده از آن ارائه می شود:
قطعنامه دربارة تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران

شرکت کنندگان در نشست احزاب چپ اروپا و منطقه مدیترانه، که در روزهای 26 و 27 اسفند ماه 1385، در نیکوزیا، پایتخت قبرس، تشکیل شد، نگرانی عمیق خود را نسبت به افزایش تنش در منطقة خلیج فارس، که ناشی از موضع گیری های جنگ جویانه و برتری طلبانة آمریکا، و رو در رویی های آن با ایران است، ابراز کردند. فشارها و تهدید ها بر ضد ایران، به رهبری آمریکا، در رابطه با تمایل ایران برای دستیابی به فن آوری هسته ای، برای مقاصد صلح آمیز، فقط پوششی است بر تلاش های آمریکا برای تضمین کنترل سیاسی – نظامی اش بر منطقه ای از خاورمیانه که بهترین موقعیت را برای کنترل تولید و صادر کردن منابع انرژی از این بخش از دنیا داراست.
ما همچنین نگرانی عمیق خود را نسبت به اظهارات تحریک آمیز و نامقبول رییس جمهوری ایران ابراز می داریم. چنین اظهاراتی این بهانه را به آمریکا و متحدانش، و به ویژه دولت اسراییل، داده و می دهد تا به تحریکاتش بر ضد ایران ادامه دهد. رژیم ایران نیز از وضعیت بحرانی کنونی برای ادامة سرکوب نیروهای مترقی، سندیکاها، فرهنگیان، جنبش های جوانان و دانشجویان و زنان بهره برداری می کند.
ما همبستگی کامل خود را با مردم و نیروهای مترقی ایران، با سندیکاها، و جنبش های زنان، جوانان و دانشجویان که در راه صلح، دموکراسی و پیشرفت اجتماعی می رزمند، اعلام می کنیم. ما مخالفت شدید و قاطع خود را با هرگونه مداخله یا حملة نظامی برضد ایران، توسط آمریکا، اتحادیة اروپا یا اسراییل، بدون قید و شرط اعلام می کنیم. ما از هر گونه تلاش واقعی با هدف حل و فصل اختلاف های کنونی بین آمریکا و جمهوری اسلامی ایران از طریق راه های سیاسی و صلح آمیز، حمایت می کنیم.
ما خواستار نابودی همة سلاح های هسته ای در خاورمیانه، رعایت اکید پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای، و اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه ای عاری از سلاح های هسته ای هستیم. سمت گیری آتی تحولات ایران فقط و فقط باید توسط خود مردم ایران تعیین شود نه دیگران.

اسامی احزاب حمایت کننده قطعنامه:
حزب تودة ایران
سازمان زحمتکشان مترقی قبرس ـ آکل
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست اتریش
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب کمونیست های بلاروس
حزب کمونیست بریتانیا
اتحاد سرخ- سبز دانمارک
حزب کمونیست فرانسه
حزب کمونیست یونان
ائتلاف جنبش های محیط زیست و چپ ـ یونان
حزب کمونیست آلمان
حزب چپ ـ حزب سوسیالیسم دموکراتیک آلمان
حزب سوسیالیست چپ نروژ
حزب کارگران کمونیست مجارستان
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست اسرائیل
حزب کمونیست های ایتالیا
حزب سوسیالیست لتوانی
حزب ترقی و سوسیالیسم ـ مراکش
حزب مردم فلسطین
اتحاد دموکراتیک فلسطین
حزب کمونیست فدراسیون روسیه
حزب کمونیست سودان
حزب کمونیست اسپانیا
حزب کمونیست خلق های اسپانیا
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست نوین یوگسلاوی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا