مسایل بین‌المللی

هشدارباش ماری ژرژ بوفه

در حالی که دو ماه بیشتر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه نمانده است، ماری ژرژ بوفه، دبیر ملی حزب کمونیست فرانسه، که اکنون رسماً نامزدی خود را در این انتخابات اعلام کرده است، بر ضرورت اتحاد نیروهای سیاسی چپ در برابر اتحاد راست گراها تأکید کرد.
بر اساس گزارش های مطبوعات فرانسه، سارکوزی، وزیر کشور کنونی و کاندیدای نیروهای راست افراطی، و خانم سه گولِن رویال، کاندیدای حزب سوسیالیست فرانسه، شانس بیشتری از دیگرکاندیدا ها برای رسیدن به دور نهایی انتخابات دارند. در نطق انتخاباتی یی که ماری ژرژ بوفه در ایالت فرانش کُنته، در جنوب شرقی فرانسه، ایراد کرد، از نیروهای سیاسی چپ خواست که مسئولانه عمل کنند چرا که پیروزی در برابر راستگراها بسیار دور از دسترس می نماید.
رهبر کمونیست های فرانسوی و مبارز پایدار ضد نولیبرالیسم خواستار آن شد که ”همة نیروهای سیاسی چپ در زیر پرچم یک سیاست محکم و استوارِ چپ متحد شوند زیرا برنامه های سارکوزی به شدت ارتجاعی است“، و بایرو هم که بر اساس نظرخواهی ها به نظر می آید بخت خوبی برای انتخاب شدن دارد یک راستگرا بیشتر نیست … نیروهای سیاسی چپ باید امیدها و انتظارهای مردم فرانسه را برآورده کنند. ما شاهد خشم عمومی شدیدی نسبت به چگونگی برگزاری کارزارهای انتخاباتی هستیم. در عوض مناظره دربارة نقش سؤال برانگیز رانسینمان ژنِرو (پلیس مخفی فرانسه)، یا مسائل سیاسی کوته نظرانه، شهروندان ما خواهان مناظرة اصیل و واقعی دربارة سیاست هایی به منظور برآورده کردن خواسته های مردم در زمینه های دستمزدها، بازنشستگی، اشتغال، بهداشت و درمان، مسکن و آموزش و پرورش هستند.“ به گفتة ماری ژرژ بوفه، ابهام در مواضع و برنامة نامزد سوسیالیست ها سه گولِن رویال، و پرشماری نامزدهای چپ گرا هیچ کدام نه کمکی به اتحاد چپ می کند و نه به مناظره در مورد سیاست های ضروری که باید دنبال کرد.. ماری ژرژ بوفه می گوید: ”من نمی خواهم درگیر جریان های انگ زنی و سرزنش بشوم؛ من می خواهم یک اکثریت چپ بسازم که بتواند قوانین را به منظور دگرگون کردن زندگی مردم فرانسه تغییر دهد.“

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا