جوانان و دانشجویان

همبستگی جوانان و دانشجویان جهان با مبارزات دانشجویان ایران


فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان
به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید!
همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران
فراخوان فدراسیون جهانی جوانان دموکرات به جوانان جهان
رفقا و دوستان گرامی،
با درودهای گرم از طرف دفتر مرکزی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات!
به پیوست، پیام همبستگی در ارتباط با دستگیری دانشجویان ایرانی ارسال می شود. ما خواهان اقدام عاجل شما برای همبستگی با دانشجویان، از طریق ارسال نامه و ابزار نگرانی به همة سازمان های حقوق بشر در کشورتان هستیم، تا از این طریق بتوان فشار بر دولت ایران را افزایش داد.

با همبستگی و با احترام های رفیقانه.
رونوشت: دفتر مرکزی فدراسیون
بوداپست
*****************************************

به نقض حقوق بشر در ایران پایان دهید!
همبستگی با رهبران زندانی جنبش دانشجویی در ایران

فدراسیون جهانی جوانان دموکرات (WFDY) گزارش هایی را دربارة بازداشت شماری از رهبران فعالان دانشجویی ایران، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران، دریافت کرده است. بنابر گزارش های رسیده، روز 18 تیر ماه، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی رژیم، شش عضو شورای مرکزی ”دفتر تحکیم وحدت“ را دستگیر و آنها را به بازداشتگاه منتقل کرده اند. این دستگیری ها در پی ماه ها ارعاب و اذیت و آزار جنبش دانشجویی صورت می گیرد. در بیانیه ای که از سوی شورای تهران دفتر تحکیم وحدت صادر شده، آمده است: ”موج جدید فشارها دانشجویان را به آستانة فریاد رسانده است… در طول یک روز شش نفر از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را به جرم تحصن آرام جلوی درب دانشگاه امیر کبیر دستگیر می کنند و ساعتی نمی گذرد که نیروهای امنیتی به دفتر سازمان ”دانش آموختگان“ یورش آورده و در اقدامی خود سرانه و خلاف حقوق شهروندی 9 نفر از دوستانمان را می ربایند.“
شماری از رهبران و کادرهای سازمان ”دانش آموختگان“ و ”دفتر تحکیم وحدت“، که بزرگ ترین سازمان دانشجویی کشور است، در میان دستگیر شدگان هستند، از جمله عبدالله مؤمنی، عضو و سخنگوی شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت. دفتر تحکیم و سازمان دانش آموختگان جزو نیروهای کلیدی برای پیشبرد اصلاحات دموکراتیک در ایران به طور کلی، و در دانشگاه های سراسر ایران هستند. در زمانی که سایة تهدید مداخلة نظامی تحریک آمیز آمریکا بر ایران سنگینی می کند و ضرورت سازمان دهی یک جنبش صلح فعال و مردمی امر فوق العاده پراهمیتی است، دستگیری رهبران جنبش دانشجویی فقط می تواند موجب شکست بسیج مردمی در راه صلح و مقابله با تهدیدهای آمریکا باشد.
از زمان جنگ جهانی دوم به این سو، جنبش های جوانان و دانشجویان از جمله عناصر کلیدی جنبش مردمی در ایران بوده اند. دانشجویان و جوانان مترقی ایران در جنبش مردمی بر ضد رژیم دد منش شاه، در انقلاب مردمی 1357 در ایران، و در تمامی تحولات سیاسی عمدة سه دهة گذشته نقشی حیاتی بازی کرده اند. همة نیروهای سیاسی دموکراتیک و مترقی ایران بر ضد این دستگیری ها اعتراض کرده و از مقام های ایرانی خواسته اند که رهبران دانشجویی زندانی را آزاد کنند.
سازمان جوانان تودة ایران، یکی از سازمان های پرسابقة عضو فدراسیون جهانی جوانان دموکرات، این اقدام های ددمنشانة ارگان های سرکوبگر رژیم ایران را محکوم کرده است و همة نیروهای انسان دوست و مترقی ایران و سراسر جهان را فراخوانده است تا آنچه را در توان دارند در دفاع از دانشجویان زندانی و آزادی فوری و بدون قید و شرط آنان به کار گیرند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات شانه به شانه تمامی نیروهای دموکراتیک و مترقی ایران، که برای صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی می رزمند، و تهدیدهای اهریمنی امپریالیسم آمریکا بر ضد ایران را نکوهش و طرد می کنند، ایستاده است. فقط مردم ایران حق تعیین آیندة ایران را دارند. فدراسیون جهانی جوانان دموکرات تهدیدهای آمریکا بر ضد ایران و مداخله در امور داخلی این کشور را محکوم می کند.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات بازداشت رهبران جنبش دانشجویی در ایران را به شدت محکوم می کند و خواهان آزادی فوری آنهاست. فدراسیون از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد که به استقلال جنبش دانشجویان و جوانان کشور احترام بگذارد و از مداخله در فعالیت آنها بپرهیزد.
فدراسیون جهانی جوانان دموکرات همبستگی کامل خود را با مردم ایران و مبارزة آنها در راه صلح، دموکراسی و عدالت اجتماعی اعلام می کند.
شورای هماهنگ کنندة فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
بوداپست
25 تیر 1386

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا