جوانان و دانشجویان

زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران


”ما و همه سازمان‌های عضو فدراسیون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ایرانی باخبریم… ما همیشه و همه‌جا از مبارزه شما پشتیبانی و همبستگی‌مان را با آن اعلام کرده و خواهیم کرد.“
”زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران“
رفیق یوگندرا شاهی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
نشست سالانه شورای عمومی فدراسیون جهانی جوانان دموکرات در روزهای 14 – 12 بهمن ماه در لیسبون، پایتخت پرتغال، برگزار شد. دستور کار نشست لیسبون شامل بررسی گزارش «شورای هماهنگی» ف.ج.ج.د. از زمان برگزاری مجمع عمومی (کنگره) 17م فدراسیون در هانوی (ویتنام) در ماه مارس 2007، بحث، تدقیق و تصویب بیانیه سیاسی در رابطه با اوضاع جهان و مبارزه و فعالیت های اجتماعی- سیاسی جوانان جهان در جنبش دفاع از صلح و ترقی، بررسی تقاضای عضویت سازمان های جوانان از پنج کشور جهان، و برنامه ریزی کارزارهای همبستگی با مبارزات جوانان کشورهای مختلف بود. «سازمان جوانان توده ایران» که عضو قدیمی ف.ج.ج.د. است، به این نشست دعوت شده بود. سازمان جوانان توده در سال های اخیر سمت مسئولیت کمیسیون بازرسی مالی فدراسیون را در شورای عمومی به عهده داشته است.
در فرصت ایجاد شده پس از خاتمه نشست شورای عمومی، مصاحبه کوتاهی با رفیق « یوگندرا شاهی»، از رهبران جوانان ترقی خواه کشور نپال، و نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات جهان به نمایندگی از قاره آسیا، در رابطه با قطعنامه نشست در مورد همبستگی با مبارزه جوانان و دانشجویان ایران انجام شد. متن این مصاحبه در ادامه برای اطلاع خوانندگان «نامه مردم» منتشر می شود.
********
مصاحبه با رفیق یوگندرا شاهی، نایب رئیس فدراسیون جهانی جوانان دموکرات
رفیق یوگندرا، ضمن تشکر از این که به ما فرصت این مصاحبه را دادید، در آغاز می‌خواستم به شما و ف.ج.ج.د. برای برگزاری موفقیت‌آمیز نشست شورای عمومی اخیر در لیسبون تبریک بگویم. نخستین پرسشی که داشتم درمورد همین نشست اخیر است. موضوع‌های عمده مورد بحث و بررسی در این نشست در لیسبون چه بود؟
پاسخ: پس از برگزاری مجمع عمومی گذشته در ویتنام، در ماه مارس گذشته، ما فعالیت‌های زیادی در پیش رو داشتیم که باید آنها را سازمان‌دهی و هماهنگ می‌کردیم. عمده‌ترین مسائلی که امروز در کانون توجه ما قرار دارند، یکی فعالیت‌های منطقه‌ای ما و سازمان‌های عضو فدراسیون است، و دیگری مسائل مالی فدراسیون است. بررسی نحوه فعالیت‌های سازمان‌های وابسته به فدراسیون در مناطق مربوطه خودشان نیز به طور مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین، در نشست اخیر شورای عمومی در لیسبون رهبری جدید ف.ج.ج.د. مطابق با اساس‌نامه فدراسیون انتخاب شد. از کارهای مهم نشست لیسبون، بررسی پیشنهادهای مطرح شده از سوی سازمان‌های عضو و تصویب قطعنامه‌های ویژه در زمینه‌های گوناگون بود. یکی از این موارد، تصویب و صدور قطعنامه‌ای بود در پشتیبانی از جنبش جوانان و دانشجویان ایران. همچنین، قطعنامه‌ای در مورد جنبش های دموکراتیک در کره و برمه به تصویب رسید و در مورد شیوه‌های پشتیبانی از این جنبش‌ها گفتگو شد.
به قطعنامه در مورد جنبش اجتماعی جوانان و دانشجویان در ایران اشاره کردید. به نظر شما چگونه می‌توان کارزار همبستگی با دانشجویان ایرانی را تقویت کرد و گسترش داد؟
پاسخ: ما از همان آغاز شکل‌گیری این جنبش، شاهد مبارزه دانشجویان ایران برای دموکراسی و حقوق بشر بوده‌ایم و به خوبی از خواسته‌های آنها آگاهیم. هم‌زمان، ما در نقاط مختلف دنیا بر ضد سیاست‌های امپریالیسم و برای امر دموکراسی، حقوق بشر و صلح مبارزه می‌کنیم. روشن است که جنبش دانشجویی ایران بخش جدایی‌ناپذیری از این جنبش سراسری ماست. بنابراین، ما باید به جنبه جهان‌شمول مبارزه دانشجویان ایرانی برای برقراری یک جامعه مدنی نیز توجه داشته باشیم. این امر که چگونه به خواست‌های این دانشجویان بی‌توجهی می‌شود و با زندانی کردن دانشجویان آنها را از حقوق مدنی‌شان محروم می‌کنند، باید در مرکز توجه ما قرار گیرد. ما نه فقط از جنبش حق‌طلبانه جوانان و دانشجویان ایرانی، که از مبارزه اجتماعی همه دانشجویان و جوانان جهان پشتیبانی می‌کنیم. در این مورد که چگونه می‌توانیم همبستگی‌مان را با دانشجویان ایرانی گسترده‌تر و نیرومند تر کنیم، ما مشورت و هماهنگی های مان با سازمان مربوطه عضو فدراسیون، که در این مورد خاص سازمان جوانان توده است، را به منظور یافتن بهترین و موثرترین راه‌های عملی برای پشتیبانی از این جنبش ادامه خواهیم داد.

اگر امکان دارد در مورد عرصه‌های اصلی فعالیت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی… ف.ج.ج.د. توضیح بیشتری بدهید.
پاسخ: ف.ج.ج.د. از آغاز کارش در 60 سال پیش سازمانی بوده است با هدف تأمین و تقویت همبستگی بین‌المللی در میان جنبش‌های جوانان و دانشجویان که برای صلح و عدالت مبارزه می‌کنند. البته باید تذکر بدهم که پشتیبانی ف.ج.ج.د. فقط شامل سازمان‌های چپ نیست. در مبارزه جوانان و دانشجویان مسائل و موضوع‌هایی پیش می‌آید که ما باید به آنها توجه کنیم و از مبارزه در راه حل آنها پشتیبانی کنیم، از جمله مسائلی مثل برابری آموزش و حق آموزش برای همه صرف‌نظر از اعتقاد، قومیت و ملیت، مسائل مربوط به محیط زیست، و البته صلح که در مرکز توجه و فعالیت‌های فدراسیون قرار دارد.

در پایان، اگر پیامی برای دانشجویان و جوانان ایران دارید، بفرمایید.
پاسخ: بله. مختصر و مفید بگویم که ما – و منظور من از ما ف.ج.ج.د. است – و همه سازمان‌های عضو فدراسیون در سراسر جهان از مبارزه شما جوانان ایرانی باخبریم. ما این مبارزه را بخشی از مبارزه‌ خودمان می‌بینیم و می‌دانیم، و همان گونه که من پیشتر گفته‌ام، ما جنبش جوانان و دانشجویان ایرانی را بخش‌جدایی نا‌پذیری از کارزار جهانی ف.ج.ج.د. می‌دانیم. ما کوشش خواهیم کرد که کارزار برای دفاع از دانشجویان زندانی و تحت شکنجه در ایران، در راستای قطعنامه مصوب ف.ج.ج.د. جنبه جهانی به خود گیرد. ما همیشه و همه‌جا از مبارزه شما پشتیبانی و همبستگی‌مان را با آن اعلام می‌کنیم و خواهیم کرد.
زنده باد همبستگی انترناسیونالیستی
زنده باد جنبش جوانان و دانشجویان ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا