مسایل بین‌المللی

به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا

به کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا
هاوانا-کوبا
رفقای گرامی
آگاهی یافتیم رفیق فیدل کاسترو، رهبر بلامنازع پنج دهه انقلاب تاریخی و ماندگار کوبا، وظائف اجرائی اش را به دیگر رفقای همرزم و انقلابی اش واگذار کرده است. نقش برجسته و ویژه رفیق کاسترو، به همراه همراهان فداکار و وفادارش، در پایه ریزی و به پیروزی رساندن جنبش رهایی بخش مردم کوبا، که نمونه درخشانی از عشق به رهایی انسان ها از ظلم و ستم استثمار، جهل و واپس ماندگی اجتماعی است بر تارک تاریخ مبارزات آزادی بخش ملی و سوسیالیستی ماندگار خواهد ماند.
با نگاهی ژرف بر شرایط حاکم بر کوبا و محاصره همه جانبه 50 ساله این جزیره آزادی از سوی امپریالیسم جهانی- و توجه به آثار و عواقب صدمات و لطماتی این عقب نشینی موقت سوسیالیسم با خود به همراه آورد، می توان به نیروی زندگی بخش پایداری، قدرت و پایگاه مردمی انقلاب کوبا پی برد. کوبا در این محاصره وحشیانه، و عقب نشینی موقت سوسیالیسم، با حفظ اصول و شئون آرمان های انقلابی به رهبری رفیق کاسترو، قهرمانانه بر جای ماند، تا به تاریخ آینده نشان دهد که انقلاب و مبارزه متکی بر مردم، برای تحقق آرمان های مردمی، هماره در صحنه تاریخ شکست ناپذیر و پایدار خواهد ایستاد. کوبای سوسیالیستی همه این سال ها نه تنها در اندیشه بهزیستی مردم خود که نگران و اندیشناک سرنوشت و حال کشورهای در حال توسعه، رزم و پیکار آنان بر ضد جنگ، بلایای طبیعی، فقر، استثمار و استعمار نیز بود. مردم و حزب کمونیست کوبا در تمامی این سال ها و با وجود همه دشواری ها و روابط رایج رسمی میان دولت ها همواره از مبارزه مردم میهن ما برای آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی دفاع کرده اند و در اینجا ما موقع را مغتنم می شماریم و از مردم کوبا، حزب کمونیست کوبا ، و رفیق ارجمند کاسترو به این خاطر قدردانی می کنیم. ما امیدواریم که خلق کوبا، به رهبری حزب کمونیست آن کشور، با وجود همه دشواری های پیش رو، و بر بنیان تجربه گرانبهای پنج دهه مبارزه در بر پایی ساختارهای شورایی در این کشور در راه تعمیق دست آورد های سوسیالیستی در این کشور به پیروزی نایل آیند.
حزب توده ایران بار دیگر درودهای انقلابی خود را به رفیق فیدل کاسترو که نزدیک به پنج دهه مرکز فرماندهی انقلاب کوبا را برای ساختمان جامعه عادلانه و انسانی و در مبارزه علیه انواع دشواری ها و کار شکنی های امپریالیستی رهبری کرد، تقدیم می دارد.

با درود های انقلابی
کمیته مرکزی حزب توده ایران

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا