مسایل زنان

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران به مناسبت هشتم مارس، روز جهانی زن – پیروز باد مبارزه زنان ایران در راه رهایی از بندهای ارتجاع و استثمار


فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان!
درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی! زنان آگاه و شجاع!
کمیته مرکزی حزب توده ایران فرارسیدن روز هشتم مارس، روز همبستگی با مبارزات همه زنان جهان، در راه رهایی از بندهای ستم طبقاتی و جنسی، را به شما تبریک می گوید و اطمینان دارد که پیکار دشوار و پرفراز و نشیب زنان جهان، در راه دست یابی به برابری اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، همچنان که تجربیات غنی سده گذشته نشان داده است به سرانجام پیروزمند خود خواهد رسید. نزدیک به یک قرن پس از تصمیم گیری کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها، در سال 1910 و پیشنهاد کلارا تستکین برای نام گذاری این روز به عنوان روز همبستگی با مبارزه زنان جهان، مبارزه برای رفع تبعیض جنسی و برابری واقعی مراحل گوناگونی را پشت سر گذاشته و دست آورد های مهمی را کسب کرده است. توفیق در بالا بردن سطح آگاهی عمومی در رابطه با نقش زنان در جامعه و به دست آوردن حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در بسیاری از کشورهای جهان توانسته است که شرایط مبارزه برای عدالت جنسی را دگرگون کند. نقش قاطع و تعیین کننده زنان در جنبش های جهانی برای ارتقاء حقوق زحمتکشان، دستیابی به صلح و حفظ محیط زیست از جمله دست آوردهای ارزشمندی است که جنبش جهانی زنان به آن می بالد.

زنان مبارز ایران!
از برگزاری نخستین جشن روز جهانی زن در ایران، در 17 اسفندماه (8 مارس) 1301، به ابتکار زنان پیشرو میهن ما در “انجمن پیک سعادت نسوان“، 85 سال می گذرد. در طول این 85 سال با وجود همه دشواری ها و سیاست های سرکوبگرانه رژیم های حاکم بر کشور، این جشن خجسته همواره در ابعاد گوناگون برگزار شده است. جشن های 8 مارس همه ساله عرصه ارزیابی دستاوردهای جنبش مبارزاتی زنان، بررسی شرایط عینی و ذهنی مبارزه در پیش رو، و تجدید عهد برای تلاش بیشتر برای غلبه بر موانع و دشواری های اجتماعی پیش رو صفحات تاریخ معاصر میهن مان به حق مشحون از مبارزات تحسین برانگیز زنان کشور در مقاطع تعیین کننده ای همچون جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه، جنبش ملی شدن صنایع نفت کشور، مبارزات انقلابی بر ضد رژیم دیکتاتوری شاه، انقلاب بهمن 1357، مبارزه برای صلح و برای خاتمه جنگ هشت ساله ایران- عراق، و مبارزه بر ضد سیاست های ارتجاعی رژیم ”ولایت فقیه“ است. سرکوب خشن حقوق زنان نزدیک به سه دهه گذشته همواره با مقاومت قهرمانانه و مبتکرانه زنان میهن ما رو به رو بوده است. پیکار حماسی زندانیان سیاسی زن، از جمله قهرمانانی همچون رفیق شهید فاطمه مدرسی، در زندان های قرون وسطایی و در مقابله با شکنجه های ضد انسانی دژخیمان رژیم، از صفحات درخشان جنبش رهایی بخش مردم میهن ما در پیکار بر ضد استبداد حاکم است.
زنان میهن ما ده سال پیش، و در شرایطی که نیروهای مدافع اصلاحات با شعار های ایجاد جامعه مدنی، گسترش دموکراسی و احترام به حقوق انسانی و اجتماعی زنان در عرصه مبارزات سیاسی کشور ظاهر شدند، در همکاری پیگیر و ستودنی با جوانان توانستند، صفحه درخشان دیگری در تاریخ معاصر کشور ایجاد کنند. شکست نماینده رژیم ولایت فقیه در رفراندم 2 خرداد 1376 به میزان قابل توجهی محصول کار و فعالیت زنان، جوانان و دانشجویان بود.
جنبش مستقل زنان میهن ما در سال های اخیر دست آورد های ارزنده ای به همراه داشته است. ایجاد شمار زیادی از تشکل های صنفی و اجتماعی، تلاش تحسین برانگیز در زمینه بالا بردن آگاهی اجتماعی، خصوصاً در میان زنان زحمتکش، در کنار کار گسترده فرهنگی و اجتماعی بی شک نقش موثری در زمینه سازمان دهی جنبش مستقل زنان میهن ما داشته و خواهد داشت و باید تلاش ها را در این زمینه را دوچندان کرد. فعالیت های مبتکرانه و تحسین برانگیز زنان میهن ما، از جمله کارزار ”یک میلیون امضاء“ بر ضد تبعیض جنسی، همبستگی با جنبش دانشجویی و کارگری و مبارزه بر ضد نقض آشکار حقوق بشر و دفاع از قربانیان این کارزار، آنگونه موثر بوده اند که نه تنها به ایجاد پل های ارتباطی بین گردان های مبارزاتی جنبش مردمی و از جمله کارگران و دانشجویان یاری رسانده است،
بلکه شخصیت های برجسته اجتماعی یی را به میهن ما اهدا کرده است که مبارزه و فعالیت های آنان برای تحقق حقوق بشر و صلح در ایران در حد اهدای جایزه صلح نوبل مورد تحسین جهانی قرار گرفته است.
امسال زنان میهن ما در شرایطی به استقبال روز جهانی زن می روند که سیاست های سرکوبگرانه و زن ستیزانه رژیم واپس گرای حاکم نه تنها کاهش نیافته بلکه در ابعاد مشخصی تظاهر برجسته ای یافته است. در ابتدای قرن بیست و یکم میلادی کمتر حکومتی را می توان در جهان یافت که چنین در تقابل با علم و فرهنگ به تحمیل سیاست های ارتجاعی، مرد سالارانه و زن ستیزانه کمر بسته باشد. رژیم در سال های اخیر وحشت خود را از اینکه زنان میهن در عرصه های اجتماعی- سیاسی به شکلی شایسته و در جهت احقاق نقشی برحق شرکت و مداخله داشته باشند به صراحت به نمایش گذاشته است. حمله عوامل چماق بدست و قداره کش رژیم در سال های گذشته به اجتماعات زنان و مراسم 8 مارس، روز جهانی زن، و بازداشت گسترده فعالان زن در واقع افشاگر این وحشت است. حاصل سرکوب و عملکرد رژیم در سال گذشته نسبت به مبارزات زنان از جمله کشته شدن زنان جوان و تحصیل کرده در بازداشتگاه های رژیم در زیر شکنجه، دستگیری های وسیع فعالان زن و احکام سنگین زندان و محرومیت اجتماعی به خاطر فعالیت های قانونی و شرکت در اجتماعات، جلوگیری از انتشار نشریات زنان، و ممانعت از مسافرت فعالان زن به خارج از کشور بوده است.
اینکه در دو سال گدشته همواره تعدادی از فعالان و دست اندرکاران جنبش زنان میهن ما یا در مراحل مختلف دادرسی در بیدادگاه های رژیم به افشاگری در مورد نقض سیستماتیک حقوق زنان و کودکان مشغول بودند، و یا در زندان های رژیم تاوان حق طلبی و مبارزه جویی خود را پس می دادند، گویای نقش برجسته زنان در صحنه مبارزه برای تغییرات بنیادین در کشور است. حضور زنان در صفوف اول مبارزه برای صلح، از جمله ابتکار جالب و ستودنی ایجاد جنبش ”مادران برای صلح“ که یکی از بنیان گذاران و سخنگوی آن اخیرا به دلیل مبارزات شجاعانه اش به زندان و ده ضربه شلاق محکوم شد، به جنبش مقاومت مردمی در مقابله با بحران آفرینی و سرکوبگری رژیم توان ویژه ای داده است.
آنچه در سال های اخیر و در صحنه مبارزات روزمره مردم به اثبات رسیده این است که جنبش مستقل زنان در همبستگی و هم پیوندی با دیگر نیروهای رزمنده اجتماعی همچون کارگران و زحمتکشان و دانشجویان و جوانان در کنار هم و در صورت سازمان یافتگی می تواند راه گشای تحولات جدی به سمت تحقق آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی باشد. باید در سازمان دهی این امر مهم همه امکانات را به کار گرفت.

کمیته مرکزی حزب توده ایران بار دیگر ضمن تجدید عهد با آرمان های والای جنبش جهانی زنان برای رهایی از ستم جنسی و طبقاتی و برای دست یابی به برابری، همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را فرا می خواند تا دست در دست هم به سوی تشکیل جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای دستیابی به آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی و طرد رژیم ولایت فقیه تلاش های خود را تشدید کنند.

فرخنده باد هشتم مارس، روز همبستگی رزمجویانه با پیکار زنان سراسر جهان!
درود آتشین به زندانیان سیاسی زن و همه زندانیان سیاسی!
کمیته مرکزی حزب توده ایران
17 اسفندماه 1386

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا