اعلامیه ها

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


”نه“ قاطع جنبش مردمی و نیروهای ملی و آزادی خواه به نمایش انتخاباتی رژیم استبدادی حاکم

هم میهنان عزیز!
بالاخره پس از ماه ها مانور و تنش های سیاسی، انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی روز جمعه 24 اسفند ماه در شرایطی برگزار می شود که بار دیگر شورای نگهبان ارتجاع و تاریک اندیشان حاکم بر هیات های نظارت هزاران نامزد انتخاباتی را به ”جرم“ عدم التزام به استبداد مطلقه ولایت فقیه و به خاطر دگر اندیشی از شرکت در انتخابات محروم کرده اند. حزب ما، به همراه دیگر نیروهای ملی و آزادی خواه کشور، از هفته ها پیش اعلام کرده بود که ارتجاع حاکم مترصد است با پاکسازی وسیع نامزدهای دگر اندیش، جلو برگزاری یک انتخابات رقابتی را حتی در چارچوب محدود رژیم کنونی سد کند و اجازه ندهد تا تجربه دوم خرداد و پس از آن تجربیات نخستین انتخابات شوراهای شهر و روستا و سپس انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی تکرار شود.
با وجود همه مانور ها و رایزنی های کسانی همچون رفسنجانی و کروبی، برای تعدیل سیاست شورای نگهبان و ارتجاع حاکم و کسب اجازه برای شرکت بخش هایی از اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات، ارتجاع حاکم به رهبری خامنه ای و با پشتوانه سپاه و دیگر نیروهای انتظامی و سرکوبگر اعلام کردند که به هیچ وجه اجازه نخواهند داد تا تجربه مجلس ششم دیگر بار تکرار شود. خواست ”توبه“ کردن نمایندگان پیشین مجلس ششم، که در جریان تحصن مجلس در آن شرکت و یا حمایت کرده بودند، ملاک عبور بخشی از اصلاح طلبان حکومتی از صافی شورای نگهبان ارتجاع بود.
بی حاصلی و نمایشی بودن ”انتخابات“ پیش رو آنچنان است که حتی جبهه مشارکت در بیانیه تحلیلی خود در زمینه انتخابات اشاره می کند که: ”واقعیت این است که دایره عمل اصلاح‌طلبی در انتخابات مهندسی و مدیریت شده پیش‌رو بسیار محدود و تنگ شده و درست است که اکثریت چهره های مشهور اصلاح‌طلب در انتخابات آینده به تیغ ناصواب نظارت استصوابي شورای نگهبان قلع و قمع شده‌اند…“ و در همین اعلامیه در جای دیگری می خوانیم که: ”آنان کسانی را می‌خواهند که به جای سیاست‌ورزی قانونی و مدنی با تکیه بر سازمان‌دهی‌های نظامی و امنیتی، قدرت یکپارچه را چنانکه خود می‌گویند به انحصار کامل در آورند …آن‌ها حتی نمی خواهند کسانی به مجلس راه پیدا کنند که سکوت کنند بلکه می خواهند تنها کسانی در صحنه باشند که بطور مطلق از هر چه و هر که جریان یکپارچه قدرت مي خواهد حمایت کنند. ”
و محمد رضا خاتمی در پاسخ به اینکه چرا باید با توجه به همه این مسایل در انتخابات شرکت کرد، می گوید: ”با توجه به شرايط ايران تنها راهي که وجود دارد حضور در قدرت است… با توجه به وضعيتي که همه با آن آشنا هستند کنار کشيدن از چنين عرصه هايي به نوعي مرگ سياسي است و ما سرنوشت گروه هايي که به اين سمت رفته اند را ديده ايم. ”
حزب توده ایران در هفته های اخیر ضمن هشدار باش به نیروهای اصلاح طلب در زمینه همکاری با برنامه های ارتجاع برای برگزاری یک انتخابات نمایشی اعلام کرده بود که: این همکاری تنها به از بین رفتن بیش از پیش اعتبار و پایگاه اجتماعی این نیروها منجر خواهد شد. با توجه به موضع گیری های روزهای اخیر باید گفت که رهبری این نیروها همچون گذشته نه تنها از تجربیات تلخ سیاست مماشات و تن دادن به خواست های ارتجاع، زیر لوای ”حفظ نظام و اسلام“، که سرانجامش شکست برنامه ها و قول های دولت خاتمی و مجلس ششم و همچنین تسلیم شدن این نیروها به تقلبات وسیع رژیم ولایت فقیه و ارگان های نظامی-انتظامی آن و برگماری احمدی نژاد، به عنوان رئیس جمهور بود، درس نگرفته است بلکه همچنان بر آزمودن سیاست های نادرست گذشته پا می فشارد و بدین ترتیب عملا به چرخ ارابه برنامه های ارتجاع حاکم در شرایط کنونی بدل می شود. بی منطقی و نادرستی ادعای اینکه عدم شرکت در انتخابات در شرایط کنونی، که اکثریت قاطع مردم و نیروهای ملی و مردم کشور انتخابات را بی ثمر و نمایشی و برای تأیید مهره های دست چین شده ارتجاع می دانند، خودکشی سیاسی است و گویا شرکت در انتخابات تنها راه ماندگاری سیاسی است، بیش از هر امری نشانگر بی اعتقادی این نیروها به مردم و خواست های جنبش مردمی است. واقعیت این است که پشت پرده این ادعاها نگرانی رهبری اصلاح طلبان حکومتی از کنار گذاشته شدن کامل آنها از ”دایره خودی های نظام“ و هراس عمیق این نیروها برای عبور از ”خط قرمز التزام به ولایت مطلقه فقیه“ و استبداد عنان گسیخته است.
”راه نجات“ ایران همکاری و تن دادن به سیاست های ماجراجویانه، استبدادی و خانمان برانداز رژیم حاکم نیست. باید به جبهه مشارکت و همراهان آن یاد آوری کرد که اتفاقا در این انتخابات اکثریت قاطع جنبش مردمی و نیروهای ملی و آزادی خواه کشور با قاطعیت تمام به نمایش انتخاباتی رژیم ”نه“ گفته اند و کسانی که در مقابل این خواست عملا در جبهه واحدی با انحصار طلبان و تاریک اندیشان حاکم قرار گرفته اند کارشان خودکشی سیاسی و از بین رفتن بیش از پیش پایگاه اجتماعی شان است.
حزب توده ایران، در کنار اکثریت قاطع مردم، نیروهای اجتماعی: کارگران و زحمتکشان، زنان مبارز و دانشجویان آزادی خواه و همه نیروهای ملی و آزادی خواه کشور، به نمایش انتخاباتی رژیم ولایت فقیه ”نه“ می گوید و آن را نمایشی تکراری از انتصابات حکومتی به جای انتخابات مردمی می شمارد.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
21 اسفندماه 1386

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا