مسایل بین‌المللی

مذاکرات بی معنا است

برقوتی : تا زماني كه اسرائيل ساختن شهرك های يهودی نشين، ديوار آپارتايد و محاصره غزه را پايان ندهد، مذاكرات بی معنا است

رامالا، 3 آوريل 2008 (15 فروردین ماه)، مصطفی برقوتی، دبير كل ”ابتكار ملی فلسطين“ امروز گفت: تا زماني كه قدم های اوليه حاكی از تعهد جدی برای صلح برداشته نشوند، مذاکرات با اسرائیل بی معنا است.
او امروز در يك کنفرانس مطبوعاتی در رامالا، يك روز بعد از اعلام دولت اسرائيل مبنی بر ساختن 1900 مسکن ديگر علاوه بر 9432 مسكنی كه در اجلاس 27 نوامبر 2007 آناپوليس تصويب شد، بيانيه ای صادر كرد.
دكتر برقوتی گفت : ”اسرائيل در آناپوليس اعلام كرد كه خواهان صلح است، در حاليكه شهرك های يهودی نشين با سرعت 20 برابر قبل از اجلاس آناپوليس گسترش می يابند. ضمنا، اسرائيل همچنان به ساختن ديوار آپارتايد خود ادامه میدهد. مسئله به اندازه كافی روشن است، اسرائيل از روند صلح به عنوان سرپوشی برای طرح های توسعه طلبانه خود استفاده می كند، با هدف واگذاری تنها نيمی از كرانه غربی به فلسطينی ها و ايجاد بانتوستان (گتو)“.
وی همچنين به ادعای رياكارانه دولت اسرائيل اشاره كرد كه در 30 مارس به كاندوليزا رايس قول داد به منظور ”كاهش زجر مردم فلسطين“ 50 پست بازرسی را برخواهد چيد. دكتر برقوتی يادآور شد كه از زمان آناپوليس تعداد پست های بازرسی از 521 به 580 افزايش يافته اند، و وعده 30 مارس به مسخره گرفته شده است. او به مورد دهكده ”بالا“ در منطقه ”تولكارم“ اشاره كرد، كه روز 31 مارس اسرائيلی ها در آنجا يك پست بازرسی برقرار كردند و سپس همان روز پس از دعوت خبرنگاران به عنوان شاهد آنرا برچيدند.
به دنبال گزارش سازمان بهداشت جهانی در اول آوريل مبنی بر مرگ بيماران غزه ای كه برای دريافت كمك های پزشكی ضروری اجازه خروج از غزه را نيافتند ”تراژدی كه می توانست و بايد جلوگيری شود“، دكتر برقوتی گزارش داد كه از ماه ژوئن 2007 تا بحال 121 بيمار از نوار غزه بدينگونه جان خود را از دست دادند. او به مورد مرگ بايان ابو هيلو، كودك يك ساله بيمار كليوی ، در 2 مارس كه بنا به ”دلايل امنيتی“ اجازه خروج از غزه را نيافت اشاره كرد.
دكتر برقوتی گفت : ” دولت اسرائيل برای جلوگيری از هر گونه امكانی در راه تاسيس يك دولت مستقل،‌ پويا و همسايه تلاش می كند. توسعه شهرك های يهودی ‌نشين را همچنان ادامه دهد به نحوی كه هنگام توافق نهائی جای هيچگونه ادعائی بر زمين های فلسطينی باقی نماند، پست های بازرسی را برپا میكند و در همان روز برمی چيند تا ”نيت خير“ خود را اثبات كند، و اجازه می دهد تا كودكی يك ساله بميرد، زيرا كودك بدشانس و فلسطينی مريضی بود ازنوار غزه“. وی در خاتمه می گويد :‌“اين سياست تاثير عميقی بر آينده اسرائيلی ها و فلسطينی ها خواهد داشت“.
شمارش وقايع : تجاوزات اسرائيل از زمان آناپوليس به زبان آمار (1 آوريل 2008 – 28 نوامبر 2007)
حملات نظامی اسرائيل
مجموع : 1502
كرانه غربی : 703
نوار غزه : 799
كشته شدگان فلسطينی
مجموع : 344 (39 كودك)
كرانه غربی : 37
نوار غزه : 307
مجروحان فلسطينی
مجموع : 1194 (76 كودك)
كرانه غربی : 397
نوار غزه : 797

دستگير شدگان فلسطينی
مجموع : 2175 (24 كودك)
كرانه غربی : 1852
نوار غزه : 323

كشته شدگان اسرائيلی : 15

نسبت كشته شدگان فلسطینی به اسرائيلی 23 : 1
مورد مرگ بيماران غزه ای در نتيجه عدم دريافت اجازه مراقبت پزشكی : 121

پست های بازرسی
فوريه 2008 : 580 پست دائمی
متوسط ماهانه در سال 2007 : 549 پست دائمی
متوسط ماهانه در اسل 2006 : 519 پست دائمی
متوسط ماهانه در سال 2005 : 472 پست دائمی

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا