مسایل بین‌المللی

پیام به کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

پکن
جمهوری خلق چین

رفقای گرامی

با تاسف و نگرانی اخبار زمین لرزه مخرب و رویدادهای مرتبط با آن در کشورتان را، که به مرگ ده ها هزار تن، آسیب های جانی و آوارگی میلیون ها تن در ایالت سیچوان منجر شد، از طریق رسانه های عمومی دنبال کرده ایم.
ما بدین وسیله تسلیت های صمیمانه خود را از طریق شما به همه مردم چین ابراز می داریم و همزمان مراتب تحسین خود را از مردم استان های صدمه دیده، و ده ها هزار تن مردمی که به یاری آن ها آمدند، به خاطر پایداری و استقامت شان در رویارویی با چنین شرایط دشواری ابراز می داریم.
ما خرسندیم که مردم و دولت جمهوری خلق چین بر پایه مزیت های ذاتی سیستم سیاسی حاکم بر کشور قادر بوده اند در مواجهه با چالش های عظیم روز های پس از این فاجعه طبیعی در رابطه با امداد های انسانی، باز اسکان صدها هزار شهروند مناطق آسیب دیده و اعاده شرایط انسانی زندگی برای آنان موفق باشند. امری که تحسین افکار عمومی و سازمان های بین المللی را برانگیخته است.
ما هم چنین تمایل داریم که مراتب همبستگی خود را با مردم چین و نمایندگانشان در حزب برادر، حزب کمونیست چین، در این لحظات دشوار مورد تاکید قرار دهیم.

با درود های رفیقانه
کمیته مرکزی حزب توده ایران
خرداد ماه 1387

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا