مسایل بین‌المللی

دبیر کل حزب کمونیست بریتانیا: ”پرچم ما سرخ خواهد ماند!“ گزارش شرکت هیئت نمایندگی حزب توده ایران در پنجاهمین کنگره حزب کمونیست بریتانیا

* نماینده حزب توده ایران در گردهمایی بین المللی در جریان کنگره ”سیاست های نظامی گری امپریالیسم آمریکا و متحدان آن را محکوم کرد“ و جنبش کارگری انگلیس را به حمایت از مبارزه اصیل مردم ایران برای صلح و دموکراسی فراخواند.

پنجاهمین کنگره حزب کمونیست های بریتانیا روزهای 5 الی 7 خردادماه در منطقه کرایدون، در شمال شهر لندن برگزار شد. هیئت های نمایندگی از احزاب کمونیست کوبا، شیلی، چین، جمهوری چک، ایرلند، یونان، قبرس، شیلی، بنگلادش، فلسطین، عراق و ایران در کنگره حضور و در بحث و تفحص های آن شرکت داشتند. به دعوت رهبری حزب برادر هیئت نمایندگی کمیته مرکزی حزب توده ایران در این کنگره با اهمیت شرکت کرد.
بحث های کنگره عمدتاٌ متوجه تدقیق سیاست حزب کمونیست و جنبش کارگری این کشور در قبال دولت حزب کارگر و سیاست های نولیبرالی و جنگ طلبانه آن بود. این مسئله به ویژه با روی گرداندن مشخص زحمتکشان ازحزب کارگر در جریان انتخابات محلی و انتخابات مهم شهردار لندن در اردیبهشت ماه، و پیروزی حزب محافظه کار ضرورت حادی پیدا کرده بود. بخش عمده ای از سخنرانی دبیرکل حزب در مراسم افتتاحیه کنگره به توضیح تغییرات عمده ای که در دهه اخیر در ماهیت، و سیاست های حاکم بر حزب کارگر انگلیس صورت گرفته است و تدقیق برخورد حزب کمونیست بریتانیا با این حزب اختصاص داشت. حزب کارگر انگلیس در ابتدای قرن بیستم و به مثابه بازوی سیاسی اتحادیه های کارگری انگلیس از سوی جنبش سندیکائی پایه گزاری شده بود و با آن از نظر ساختاری ارتباط تنگاتنگ داشته است. در سال های میانی دهه 1990 میلادی رهبری جدید حزب کارگر برای جلب نظر مساعد سرمایه داری با تغییر برخی فرمولبندی های کلیدی در اساسنامه و برنامه حزب بندهائی نظیر ”ضرورت مالکیت اجتماعی بر ابزار تولید“ و تغییرات کلیدی در رابطه با نقش ارگان های نظامی -امنیتی و عملکرد بانک ها و نهاد های مالی امپریالیستی را حذف کردند. در 11 سال اخیر دولت های حزب کارگر عملاٌ در ارتباط تنگاتنگ و برنامه ریزی شده به مثابه نزدیک ترین متحد امپریالیسم آمریکا سیاست های نولیبرالیستی، جنگ افروزی، نظامی گری و خصوصی سازی گسترده را پیش برده اند. دولت انگلستان در عمل نزدیک ترین متحد ایالات متحده در ماجراجویی های آن در خاورمیانه بوده است.
رفیق رابرت گریفیث، دبیرکل حزب کمونیست بریتانیا، در سخنرانی خود در جلسه افتتاحیه کنگره، به تشریح مواضع کمونیست های انگلستان در رابطه با حزب کارگر پرداخت. او از جمله گفت: کنگره های متوالی حزب کمونیست گرایش مسلط کنونی بر حزب کارگر (موسوم به حزب کارگر نوین) را به مثابه ”نمایندگان علنی انحصارهای سرمایه داری در جنبش کارگری“ معرفی کرده اند. این گرایش ”گسستی ویژه از سوسیال دموکراسی سنتی را نمایندگی می کند. سوسیال دموکراسی سنتی برای شرایط بهتر کاری برای کارگران و خانواده های آنان، در چهارچوب سرمایه داری، عمل می کرد.“ ”حزب کارگر نوین نماینده امری اساساٌ متفاوت می باشد. این گرایش تظاهر سیاسی جهانی شدن در جنبش کارگری در فاز جدید امپریالیسم می باشد.“
رهبر حزب کمونیست انگلیس ضرورت سازماندهی مبارزه در خارج از پارلمان برای ”متوقف کردن حرکت مشتاقانه حزب کارگر نوین در جهت خصوصی سازی اقتصاد، جنگ و ایجاد یک دولت پلیسی“ را مورد تاکید قرار داد. او به ضرورت بنیانی حضور و عملکرد یک حزب کارگری توده ای در انگلستان اشاره کرد. او متذکر شد که چنین حزبی باید ”یک حزب توده ای بر پایه مشارکت مستقیم بخش عمده ای از اتحادیه های کارگری باشد.“ چنین حزبی می بایست ”قابلیت پیروز شدن در انتخابات و تشکیل دولت، و جامه عمل پوشاندن به سیاست های به نفع طبقه کارگر و اکثریت مطلق مردم را داشته باشد.“ او تاکید کرد که حزب کمونیست حتی در شرایط کنونی هم احتمال اینکه بتوان حزب کارگر را به مسیری درست و مدافع حقوق کارگران برگرداند، را منتفی نمی داند، ولیکن مشروط به اینکه جنبش سندیکایی بر پایه اهرم های مالی و سیاسی خود در حزب، به تغییر سیاست و مسیر حزب کمک کند.
رفیق گریفیث به نقش کلیدی حزب کمونیست و سازمان جوانان کمونیست در چنین روندی اشاره کرد. ”کمونیست ها بر این اعتقادند که بشریت می تواند خود را از حاکمیت سرمایه برهاند و آن ایده های ارتجاعی، غرض ورزی، تعصب و تبعیض و عملکردی را که مارکس آن را کثافت اعصار خواند، بیرون بریزد.“
در پایان مباحثات اولین روز کنگره، یک گردهمایی بین المللی با حضور و شرکت تمامی نمایندگان کنگره، مهمانان کنگره، هیئت های نمایندگی احزاب برادر برگزار شد. به پیشنهاد رهبری حزب کمونیست بریتانیا موضوع محوری این گردهمایی که با شرکت نمایندگان حزب توده ایران، حزب مردم فلسطین، حزب کمونیست عراق و آکل قبرس برگزار شد، بحران خاورمیانه بود. این گردهمایی بین المللی با سخنرانی نماینده کمیته مرکزی حزب توده ایران که به دعوت رهبری حزب کمونیست انگلستان مسئولیت اداره جلسه را به عهده داشت، آغاز شد.
نماینده حزب مان پس از خوش آمد به حضار و قدردانی از مواضع ضد امپریالیستی حزب کمونیست بریتانیا و همبستگی پایدار آن با مبارزه مردم ایران و حزب توده ایران در سخنانی به شرایط بسیار بغرنج و خطرناک منطقه به دلیل عملکرد امپریالیسم آمریکا و متحدان آن و همچنین سیاست های نابخردانه، ارتجاعی و سرکوبگرانه دولت های دیکتاتوری حاکم پرداخت. رفیق با تشریح ضرورت توسعه کازار دفاع از صلح و ارتباط تنگاتنگ آن با مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر، نیرو های طرفدار صلح در جهان را به درک تبعات عملکرد نیروهای ارتجاعی که زیر پوشش شعار های پوپولیستی ماهیت ارتجاعی سیاست های خود را پنهان می کنند، فرا خواند. نماینده حزب توده ایران با اعلام اینکه ایالات متحده سیاست مزورانه ای را در قبال پرونده هسته ای ایران اتخاذ کرده است اظهار داشت که بهره برداری از انرژی هسته ای برای مقاصد صلح آمیز و تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی حق طبیعی مردم ایران می باشد. او مخالفت خود را با هرگونه تهدید نظامی بر ضد کشورمان را تحت هر پوششی و در هر مقیاسی اعلام کرده و اضافه کرد که هرگونه تهاجم نظامی به ایران در هر سطحی و تحت هر بهانه ای بر ضد صلح و مصالح مردم ایران و منطقه خاورمیانه خواهد بود.
رفیق حنا عمیره، نماینده حزب مردم فلسطین، در سخنرانی خود در این گردهمایی اشاره کرد: ”در حالی که این ماه اسرائیل 60مین سالگرد تولد خود را جشن می گیرد، مردم فلسطین 60مین سالگرد ”فاجعه“ از دست دادن کشورشان را به یادبود نشسته اند.“ رهبر حزب مردم فلسطین و عضو هیئت اجرائیه سازمان آزادیبخش فلسطین اشاره کرد: ”اشغالگران اسرائیلی 500 دهکده فلسطینی را از بین بردند که امکان هیچ گونه بازگشتی برای مردم فلسطینی به سرزمین شان وجود نداشته باشد“ او در بخش دیگری از سخنرانی خود با اشاره به سیاست ها و خواست های غیرقابل قبول اسرائیل و متحدان آمریکائی آن اظهار داشت: ”یک درسی که ما یاد گرفته ایم اینست که عرابه را به جلوی اسب نبندیم، یعنی که امنیت را پیش شرط صلح قرار ندهیم. اسرائیل از امنیت برای کشتن صلح استفاده می کند. فرق وجود دارد بین امنیت موقت از طریق اعمال قدرت نظامی و اشغال، و امنیت دراز مدت بر پایه صلح، عدالت و حقوق بشر.“
سخنران بعدی، رفیق ”سلام علی“، عضو کمیته مرکزی حزب کمونیست عراق، بود که با ارائه تحلیلی همه جانبه از تحولات اخیر عراق، به تصویر دورنمای مبارزاتی مردم و زحمتکشان عراق برای اعاده استقلال و حاکمیت ملی پرداخت. رفیق ”سلام علی“ شرایط دشوار مبارزه کمونیست های عراقی را در شرایط تلاش نیروهای اسلامی برای کنترل یکپارچه دستگاه دولتی، اشغال امپریالیستی، و تروریسم کور نیروهای ارتجاعی را تشریح کرد و خواهان گسترش همبستگی بین المللی با زحمتکشان و نیروهای مترقی عراقی شد. رفیق عراقی به حیاتی بودن مبارزه کمونیست های عراقی برای سازماندهی و تشکل جنبش اجتماعی و به ویژه کارگران عراق، شکل دهی یک آلترناتیو دموکراتیک، سکولار و عدالت جو ، و موفقیت های این مبارزه دشوار تاکید کرد.
سخنران دیگر گردهمائی بین المللی رفیق“ آشیلاس آچیلوس“، نماینده کمیته مرکزی آکل، حزب ترقی خواه مردم زحمتکش قبرس، بود که در رابطه با اهمیت و دستاوردهای پیروزی تاریخی دبیرکل آکل در انتخابات ریاست جمهوری این کشور صحبت کرد. او این پیروزی را قدمی بزرگ در مسیر صلح و اعاده وحدت جزیره قبرس دانست و گفت: ”جوامع قبرسی های یونانی الاصل و ترک برای چند دهه از هم جدا بوده اند… ما مبارزه ای طولانی در پیش داریم، ولیکن ما به این مبارزه تا به حصول همه اهداف خودمان ادامه می دهیم… ما هیچگاه قبول نخواهیم کرد که در یک جزیره دوپاره شده زندگی کنیم. ما می خواهیم که در یک کشور متحد، بدون موانع در جاده ها، بدور از ایستگاه های بازرسی، بدون مرزهای مصنوعی در کنار هم زندگی کنیم.“
پس از پایان سخنرانی هاو اختتام گردهمایی بین المللی، به دعوت رفیق ”ترسیتو تروجیلو“، نماینده کمیته مرکزی حزب کمونیست کوبا در کنگره همه حضار در جشنی در همبستگی با انقلاب کوبا شرکت کردند. از مهمانان جشن با هنرنمایی یک گروه موسیقی کوبایی و همچنین صرف ”روم“، شراب ویژه کوبا، پذیرائی شد. پنجاهمین گنگره کمونیست های انگلستان پس از سه روز بحث و گفتگوی سازنده با انتخاب ارگان های رهبری حزب کمونیست بریتانیا موفقیت آمیز به کار خود پایان داد. رفیق ”اندرو موری“، رهبر جنبش ضد جنگ انگلستان به عضویت کمیته اجرائیه، و رفیق رابرت گریفیث مجدداٌ به سمت دبیرکلی حزب کمونیست بریتانیا انتخاب شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا