مسایل سیاسی روز

ما انحلال انجمن صنفی روزنامه نگاران را محکوم می کنیم!

به دنبال توقیف پرسش برانگیز روزنامه ”تهران امروز“ که از آن به عنوان ارگان غیر رسمی قالیباف، شهردار تهران، نام برده می شد، وزارت کار و امور اجتماعی دولت احمدی نژاد، درراستای سیاست هدفمند ارتجاع حاکم که مسدود ساختن هر چه بیشتر فضای سیاسی کشور در استقبال از انتخابات دوره دهم ریاست جمهوری است، انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران را ”واجد انحلال“ معرفی ساخت.
این اطلاعیه وزارت کار بلافاصله از سوی ارگان ها و رسانه های وابسته به طیف ارتجاع حاکم به انحلال رسمی این تشکل صنفی تعبیر شد. انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران از جمله دو سندیکای مورد تایید سازمان جهانی کار است که فعالیت خود را حدود 11 سال پیش آغاز کرد و درسال های اخیر کوشیده بود که از حقوق و منافع صنفی روزنامه نگاران کشور درچارچوب قوانین موجود حمایت کند. این تشکل صنفی همواره در مقابل توقیف مطبوعات واکنش نشان داده و به همین علت از سوی مسئولان و ارگان های رژیم ولایت فقیه تحت فشار قرار داشت. با انتشار خبر واجد“انحلال بودن“ انجمن صنفی روزنامه نگاران، بسیاری از اعضای آن تاکید می کنند، اعمال فشارهای اخیر کاملا ماهیت سیاسی دارد.
اعمال فشارهای فزاینده به تشکل های صنفی، نهادهای مردمی و جز اینها، بخشی از سیاست برنامه ریزی شده مرتجعان حاکم دراوضاع حساس کنونی است. با توجه به تحولات بغرنج و پر اهمیت صحنه سیاسی کشور، و درآستانه انتخابات ریاست جمهوری که سال آینده برگزار خواهد شد، این سیاست واپس گرایان حاکم تشدید شده و در آینده شاهد اقداماتی هدفمند ازجمله فشار، تهدید و سرکوب خواهیم بود.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا