کارگران و زحمتکشان

تبعیض و انحصار طلبی درجنبش سندیکایی محکوم است!


فشرده ای از سخنرانی جورج ماوریکوس دبیرکل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، درخصوص انتخابات اخیر سازمان بین المللی کار!
تمامی افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ جنسیت و حقوق با یکدیگر برابرند، همه دارای عقل و وجدان می باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. این جمله ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر است که درسال 1948 تصویب شده، با توجه به این ماده، پرسش اینجاست، آیا میلیون ها انسان که بر اثرگرسنگی، تشنگی و فقر جان خود را از دست می دهند و یا هزاران هزار انسانی که شمار زیادی از آنها را کودکان تشکیل می دهند و هنوز در وضعیت برده داری و نیمه برده داری زندگی می کنند شامل ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر می شوند؟ آیا 800 میلیون کارگر مهاجری که در اوضاعی ناگوار با درآمد تنها 1 دلار در روز بسر می برند از اعلامیه مذکور بهره مند هستند؟!
شاید بدهکار ساختن کشورهای فقیر آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین وغارت سرمایه های این کشورها توسط انحصارات فراملی با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر مطابقت نداشته باشد و یا شاید جنگ های تجاوز کارانه علیه عراق، افغانستان و حملات رژیم اسراییل به مردم بی دفاع فلسطین و لبنان، این اعلامیه و مفاد آن را نقض نمی کند؟!

دوستان عزیز!
درنود و هفتمین کنفرانس بین المللی کار، نباید آنچه را که به آن اشاره شد، نادیده گرفته و یا به دست فراموشی سپرد! در دوران کنونی بویژه ما شاهد پایمال شدن و نقض حقوق شناخته شده سندیکایی درسطح جهان هستیم بعلاوه تجربه تلخی نیز اینک دربرابر ما قرار گرفته است که مربوط به انتخابات چند روز گذشته شورای مدیریت نهاد حاکم سازمان بین المللی کار (آی-ال-او) است، باید با جدیت مانع از تکرار چنین مسایلی شد. ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر که سخنانم را با آن آغاز کردم. از حقوق برابر، منطق و احترام متقابل انسان ها یاد می کند، آرزوی ما بود این اصول در انتخاب اعضای شورای مدیریت دفتر مرکزی سازمان بین المللی کار دیده می شد ولی آیا اصول برابری و منطق دراین انتخابات رعایت شده است؟ فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری (دبلیو-اف-تی- یو)قدیمی ترین، و پر سابقه ترین، سازمان سندیکایی بین المللی است که درسال 1945 تاسیس و دارای تاریخ و سنن غنی مبارزاتی و سندیکایی است، ولی در حال حاضر از ترکیب هیئت مدیره کنار گذاشته شده است و وضعیت کنونی و انتخابات اخیر اعتماد، بی طرفی و صحت نمایندگی سازمان بین المللی کار را مخدوش کرده و زیر سئوال می برد. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، خواستار یک سازمان بین المللی کار اتئلافی و در برگیرنده نظرات و دیدگاه های ایدئولوژیک متنوع و برکنار از تبعیض و انحصار طلبی است. مایلم تاکید کنم فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری علیرغم این اوضاع، تلاش و مبارزه خود را همدوش با تمام سندیکاهای مستقل و دمکراتیک درراه زدودن و طرد انحصار طلبی و تبعیض ایدئولوژیک در سازمان بین المللی کار و ارگان های آن ادامه خواهد داد.
به این منظور باید:
* یک سیستم و چارچوب انتخاباتی دمکراتیک و مناسب، جایگزین سیستم کنونی شود،
* انحصار طلبی درسازمان بین المللی کار متوقف و طرد گردد،
* همه سازمان های سندیکایی بین المللی و مستقل به نسبت وضعیت خود و بر پایه اصل نمایندگی تناسبی و به صورت دوره ای بدون هیچگونه تبعیض و انحصار طلبی درنهادهای مدیریتی حضور پیدا کنند. ما امیدوارهستیم که همراه با همه نیروهای مستقل، خلاق و مبتکر گام های عملی درجهت تصحیح و تغییر سیستم انتخاباتی کنونی سازمان بین المللی کار به پیش برداریم.

دوستان و همکاران گرامی!
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری از پانزدهمین کنگره خود به این سو با اتخاذ مشی نو و مبتکرانه و سازنده بر دامنه فعالیت های خود افزوده است. براین مبنا ما به فعالیت و مبارزه متحد سندیکاها و تقویت صفوف جنبش جهانی سندیکاها باور داشته و دراین مسیر حرکت می کنیم. درمسیر مبارزه متحد با انحصارات غارتگر فراملی و سرمایه داری و جنگ و فقر!
اقدامات مشترک و متحد ما می باید بر پایه اصول جنبش سندیکایی بدون تبعیض ایدئولوژیک، نژادی، زبانی و جز اینها صورت بگیرد. ما درجنبش جهانی سندیکایی به سود صلح و دوستی و حفظ مقام والای انسانی و برضد فقر و جنگ و ویرانی مبارزه می کنیم!

با سپاس-(جورج ماوریکوس دبیر کل فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری- 10 ژوئن 2008) منبع: www.wftucentral.org

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا