مسایل سیاسی روز

نگاهی به رویدادهای ایران

بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را محکوم می کنیم!
تحصن صنفی بیش از 200 دختر دانشجو
دانشجویان و کمیته های انضباطی
رشد صادرات آمریکا به ایران
وقتی که ”سیاست ورزی“نتیجه می دهد!
انحلال مدارس درمناطق فقیر و محروم کشور بازداشت اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت را محکوم می کنیم!

بر پایه اخبار موثق از جمله گزارش خبر نامه امیرکبیر، صبح روز یکشنبه 23 تیرماه امسال ماموران امنیتی رژیم ولایت فقیه با یورش به منازل بهاره هدایت دبیرکمیسیون زنان و عضو شورای مرکزی و محمدهاشمی دبیر تشکیلات دفتر تحکیم وحدت این دو فعال دانشجویی را بازداشت کرده وهمراه خود بردند! خبرنامه امیرکبیر دراین باره با اشاره به اقدام هماهنگ و برنامه ریزی شده ماموران امنیتی تصریح می کند این دو دانشجوی مبارز پس از تفتیش منزل و ضبط وسایل شخصی روانه زندان اوین شدند.
تاکنون درخصوص علت بازداشت، اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت هیچگونه اطلاع رسمی از سوی مقامان ذی صلاح منتشر نشده است! در ارتباط با این دستگیری ها، عبدالله مومنی سخنگوی سازمان دانش آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) ضمن محکوم کردن این بازداشت ها خواستار پاسخگویی مسئولان گردید. وی دستگیری های سازمان یاقته و زنجیره ای دانشجویان درسال جاری خورشیدی را از قبل برنامه ریزی شده و هدفمند نامید و متذکر شد تاکنون 18 دانشجو دستگیر و به نظر می رسد اعمال فشار بردانشجویان افزایش خواهد یافت.
افزایش فشار به گردان های جنبش مردمی و بویژه جنبش دانشجویی در اوضاع کنونی اتفاقی و تصادفی نیست، این برخوردها بخشی از برنامه رژیم ولایت فقیه در قبال مسایل حاد میهن ما و خصوصا چالش هسته ای است که اینک رژیم با آن روبروست. بعلاوه این اقدامات در پیوند با تنش آفرینی های اخیر ارتجاع حاکم و سپاه پاسداران درمنطقه قرار دارد. تجربه نشان می دهد جمهوری اسلامی هر گاه در مراحل دشوار حیات خود با مشکلی عمده روبرو گردیده که برای حل آن نیازمند تغییر سیاست های غلط و ضد ملی خود است، جنبش مردمی ونیروها و احزاب و شخصیت های مترقی، ملی و آزادیخواه را هدف رفتار و عملکرد وحشیانه و ضد انسانی خود قرار داده است. نباید فراموش کرد که همین رژیم برای پذیرش قطعنامه 598 و آتش بس در جنگ خانمانسوز 8 ساله و شکست سیاست ضد ملی جنگ، جنگ تا پیروزی فاجعه ملی را آفرید و بهترین و آگاه ترین و شریف ترین مبارزان راه عدالت و آزادی مردم ایران را درکشتاری کم نظیر درتاریخ، نابود ساخت. اینک نیز که سیاست هسته ای ارتجاع حاکم به بن بست رسیده و همه شعارهای مرتجعان پوچ و غیر عملی از آب درآمده است، گردان های جنبش مردمی، دانشجویان، زنان و کارگران و نیز احزاب و شخصیت های مترقی، ملی و میهن دوست آماج سرکوب رژیم ولایت فقیه قرار گرفته اند! یورش به فعالان دانشجویی و بازداشت هدفمند آنان ونیز تایید حکم اعدام تنی چند از فعالان کرد از جمله فرزاد کمانگر دراین چارچوب قابل ارزیابی است.
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن بازداشت فعالان جنبش دانشجویی از جمله اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، نسبت به افزایش فشارها و اقدامات امنیتی رژیم ولایت فقیه هشدارداده و خواستار مبارزه متحد و مشترک همه نیروها و احزاب راستین راه آزادی درجهت افشاء و خنثی ساختن این برنامه است!

تحصن صنفی بیش از 200 دختر دانشجو

تحصن صنفی بیش از 200دانشجوی دختر دانشگاه مازندران دراعتراض به مشکلات رفاهی-صنفی و رفتار توهین آمیز مسئولان دانشگاه و افراد حراست ضمن آنکه بازتاب گسترده درمیان مردم داشت با موج حمایت جنبش سراسری دانشجویی کشور نیز روبرو گردید.
پایگاه خبری دسترنج 10 تیر ماه درباره این اقدام اعتراضی صدها دختر دانشجو و حمایت مردم بابلسر از آنها گزارش داده بود:“دختران دانشجو در اعتراض به توهین به کرامت انسانی دانشجویان، رفتار اهانت آمیز مسئولان درایام برگزاری پایان ترم دانشگاه مازندران درمحوطه چمن مقابل ساختمان مرکزی دست به تحصن زدند.“مطابق این گزارش اعتراضات هنگامی اوج گرفت که مسئولان دانشگاه اعلام کردند گنجایش اتاق های 5 نفره به 7 تا8 نفره افزایش یافته و دریک اتاق که سابقا 5 نفر زندگی می کردند، می باید 7 تا 8 نفر زندگی کنند. علاوه براین، اعتراض به وضعیت بد و نامناسب آب آشامیدنی خوابگاه، کمبود وسایل رفاهی و آموزشی، شرایط بسیار بد زندگی درخوابگاه، مشکلات زباله، چگونگی رفت و آمد و رفتار تحقیر آمیز حراست دانشگاه مسایلی بودند که موجبات تحصن را سبب شدند. درجریان تحصن، نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران امنیتی مانع حضور خبرنگاران شده و از تماس خانواده ها با دانشجویان متحصن جلوگیری می کردند. ماموران حراست با توهین و ضرب و شتم بسیاری از دانشجویان می کوشیدند به تحصن پایان دهند اما دانشجویان درحرکتی هوشیارانه، تحصن را از داخل محوطه دانشگاه به خیابان های بابلسر کشانده و حمایت و همدردی مردم را کسب کردند. درجریان این اقدام صنفی تعدادی از دختران دانشجو مورد ضرب و شتم قرارگرفته و تعدادی نیز باز داشت شدند. دراثر فشار مردم و مراجعات مکرر خانواده ها بازداشت شدگان پس از چند روز آزاد گردیدند. تحصن بیش از 200 دختردانشجوی دانشگاه بابلسر باردیگر ظرفیت و توانایی فوق العاده جنبش دانشجویی را به عنوان یک گردان موثر درجنبش مردمی نشان داد. ظرفیت و توانایی که باید با سازماندهی آن، مبارزه برضد استبداد و ارتجاع را به پیش برد!

دانشجویان و کمیته های انضباطی

افزایش چشم گیر احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی دردانشگاه های سراسر کشور با مخالفت واعتراضات دانشجویی روبرو گردیده است.
رژیم ولایت فقیه برای سرکوب و مهار مبارزات صنفی و سیاسی دانشجویی، علاوه بر بازداشت و دستگیری و اخراج از شیوه احضار به کمیته های انضباطی استفاده می برد، اخیرا دردانشگاه های تبریز، تهران، اهواز، شیراز و رشت همزمان با فصل امتحانات با ابتکار حراست تعداد قابل توجهی از دانشجویان به کمیته های انضباطی فرا خوانده شده و مورد تهدید و ارعاب قرار گرفتند. بعنوان نمونه پایگاه خبری دسترنج 15 تیرماه درگزارشی یادآور شد:“37 تن ا زدانشجویان دانشگاه تبریز به کمیته انظباطی احضار شدند، تحصن محدود روز ششم تیرماه دراین دانشگاه علت این مساله عنوان گردیده، حجم وسیع احضارها آن هم درمقطع امتحانات موجب خشم دانشجویان شده است.“
از دیگر سو پایگاه خبری آفتاب نیر خاطر نشان می سازد احضار دانشجویان دردانشگاه تبریز، تهران و رشت درهفته های اخیر به دنبال اعتراضات دانشجویی به مسایلی نظیر دانشجویان ستارده دار و اقدامات حراست است. احضار به کمیته انضباطی تلاش هدفمند رژیم و ارگان ها ی امنیتی آن برای سیاست زدایی و مهار جنبش دانشجویی محسوب می شود و لذا مخالفت و اعتراض به این روش درمراکز آموزش عالی رو به گسترش است. جنبش دانشجویی کشور درمقابله با سیاست های رژیم به تقویت صفوف خود و نیز تحکیم پیوند با دیگر جنبش های اجتماعی نظیر زنان و جنبش کارگری نیازمند است. این جنبش بعلاوه نقشی جدی در مبارزات کنونی داشته و از ارکان فعال شورای ملی صلح درمقابله با خطر جنگ، تحریم و سرکوب داخلی به شمار می آید!

رشد صادرات آمریکا به ایران

اخیرا گزارشات متعددی از افزایش صادرات آمریکا به ایران دربرخی رسانه ها و پایگاه های اینترنتی انتشار یافته است.
پایگاه خبری تابناک 18 تیرماه در گزارشی تحت عنوان“صادرات آمریکا به ایران ده برابر شده است“، با اشاره به برخی اقدام صادراتی نظیر سیگار، تفنگ شکاری، مواد غذایی، لوازم آرایشی و فرآورده های کشاورزی ازجمله نوشت:“هرچند تحریم های آمریکا علیه ایران از 30 سال پیش تاکنون طول کشیده است، اما قوانینی هست که اجازه داده تا تجهیزات کشاورزی و دارویی… و مواد دیگری به ایران فرستاده شود. صادرات سیگار آمریکایی به ایران 158 میلیون دلار افزایش داشته است.“
در ادامه این گزارش به نقل روزنامه واشنگتن پست و نیز مدیر کل کنترل سرمایه های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اعلام می گردد:“ از سال 2001 میلادی تا سال گذشته 2007 آمریکا، تقربیا هر سال (بطور متوسط)146 میلیون دلار صادرات به ایران داشته است که این رقم حاکی از رشد 10 درصدی طی سالیان گذشته است. صادرات آمریکا به ایران دردوران جورج بوش شامل 68 میلیون دلار ذرت، 64 میلیون دلار صنایع چوبی، شیمیایی، سودا و سولفات، 43میلیون دلار دانه سویا، 27 میلیون دلار تجهیزات پزشکی، 18 میلیون دلار انواع قرص های ویتامین، 9/12 میلیون دلار نطفه های گاوی، 12میلیون دلار حبوبات و همچنین واکسن، سرم و فرآورده های خونی به ارزش تقریبی 73 میلیون دلار بوده است.“
بعلاوه مطابق آمار خزانه داری کل ایالات متحده آمریکا طی دوران ریاست جمهوری بوَش، 4523 مورد تقاضای صدور کالا به ایران برای وزارت خزانه داری فرستاده شده که 2821 مورد آن پذیرفته و 213 مورد اصلاحیه خورده و فقط 178مورد رد شده است. بسیاری از مقامات وزارت بازرگانی و گردانندگان اتاق بازرگانی جمهوری اسلامی ابراز امیدواری کرده اند با حل موانع موجود، این صادرات افزایش یافته و عرصه های متنوع را دربرگیرد!

وقتی که ”سیاست ورزی“نتیجه می دهد!

حذف و جلوگیری از عضویت معدود نمایندگان اصلاح طلب حکومتی درکمیسیون های مهم و تاثیر گذار مجلس هشتم، کماکان بحث مطرح درمیان جناح ها و محافل حکومتی است. هنگامیکه مجلس هشتم پس از یک روند غیر دمکراتیک و سراسر تقلب تشکیل گردید و رایزنی برای انتخاب رییس آن آغاز شد، فراکسیون اقلیت یا همان نمایندگان اصلاح طلب حکومتی مجلس درراستای“سیاست ورزی“ به صورت یکپارچه رای خود را به نفع علی لاریجانی درصندوق های مجلس ریختند. این اقدام البته با مخالفت همه نیروهای آزادیخواه و ملی روبرو شد، اما اصلاح طلبان با دفاع از موضعگیری خود اعلام می داشتند، درجهت تقویت ”دمکراسی“ و ”تفکیک قوای سه گانه“، این حرکت ”صحیح“ و ”ضرور“ بوده است، بعلاوه اینان رای به لاریجانی را نوعی معامله برای حضور در کمیسیون های تاثیرگذار مانند کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و جز اینها ارزیابی می کردند. امااین به اصطلاح حرکت“صحیح و ضرور“نتیجه ای معکوس به بار آوردتا بار دیگر درخصوص اصلاح طلبان حکومتی این مثل پرمعنا مصداق پیدا کند:
فراوان مرغ زیرک دیده ایام که افتادند بهر دانه دردام
نتیجه ”سیاست ورزی“ اقلیت اصلاح طلب درمجلس هشتم که قرار بود به زعم حضرات، فراکسیونی فعال، توانمند و مبتکر باشد چنان منفی است که حتی برخی چهره ها به نکوهش آن پرداخته و چشم امید از آن برداشته اند.ابطحی دروبلاگ شخصی خود، 11 تیرماه دراین باره با تیتر“داستان بامزه اقلیت مجلس و رییس مجلس“ می نویسد:“اقلیت مجلس یکپارچه به رییس مجلس رای دادند و لاریجانی را به عنوان تنها رییس مجلس بی مخالف برکرسی ریاست نشاندند تا دراین معامله پرسود!درکمیسیون ها نقش فعالی داشته باشند، اما درعوض همه اصلاح طلبان از کمیسیون های مهم حذف شدند، لاریجانی بعداز تشکیل کمیسیون ها گفت، کار حذف کنندگان اشتباه بود!… چه معامله پرسودی.“
البته باید متذکر شد این ”معامله پر سود“ یا ”داستان بامزه“ نتیجه عملکردی است که بی توجه به خواست مردم تحت نام ”سیاست ورزی“ در پی کسب تکیه گاهی درحاکمیت است!

انحلال مدارس درمناطق فقیر و محروم کشور

دستور العمل وزیر آموزش و پرورش که از طریق ارگانی به نام ساماندهی نیروی انسانی درآموزش و پرورش چندی پیش ابلاغ شد، از سوی کارشناسان و تشکل های صنفی فرهنگیان به مثابه دستور انحلال مدارس درمناطق فقیر و روستایی و حاشیه شهرهای بزرگ ارزیابی گردید.
روزنامه دنیای اقتصاد 13 تیرماه درمطلبی با اشاره به این دستور العمل گزارش داد:“مدارس زیر 15 دانش آموز منحل می شوند و بسیاری از روستاها و مناطق صعب العبور و مدارس عشایری طبق این دستوردیگر فعالیت نخواهند داشت. یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درمخالفت با این طرح تاکید کرد حداقل بیش از 150 تا 200 روستا با این دستور العمل فاقد مدرسه خواهندشد.“
در باره این طرح لازم است متذکر شویم. بر پایه برنامه خصوصی سازی و صرفه جویی درهزینه ها، وزارت آموزش و پرورش طرح ساماندهی نیروی انسانی را تدوین و به مورد اجرا گذاشت، درطرح فوق برای جبران کسری بودجه و کمبود اعتبارات، مدارس سراسر کشور و مراکز آموزشی خصوصی شده و مدارس دولتی نیز تجمیع می گردند . نخستین گام درتجمیع مدارس انحلال مدارس روستایی و مناطق محروم زیر نام مدارس کمتر از 15 دانش آموز است. دربسیاری از نقاط کشور بویژه استان های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، لرستان، آذربایجان شرقی و کرمان و بلوچستان به دلایل جغرافیایی مانند کوه های مرتفع و یا کویر، امکان اینکه روستاها مختلف درتمام طول سال به شهر و یا مناطق پرجمعیت دسترس داشته باشند، نیست و به همین علت مدارس گاه با 10 تا 15 شاگرد درمناطق مذکور از کودکان ونوجوانان تشکیل می شود. اکنون با طرح دولت احمدی نژاد این مدارس یا کلاس ها برای ”صرفه جویی در هزینه ها“تعطیل و منحل می شوند. روزنامه دنیای اقتصاد دربخش دیگری از گزارش خود دراین خصوص نوشته است:“درمناطقی از کشور امکان تجمیع مدارس وجود نداردبا انحلال مدارس زیر 15 نفر، روستاییان به دلیل فقر و نداشتن امکان مالی نمی توانند کودکان و نوجوانان خود را به مدرسه بفرستند. درحال حاضر 500 تا 700 هزار نفر کودک و نوجوان بازمانده از تحصیل درکشور وجود دارد، انحلال مدارس درروستاها و حاشیه شهرها و رواج بیسوادی درکشور منجر خواهد شد.“
به این ترتیب خانواده های فقیر روستایی و هزاران کودک و نوجوان قربانیان برنامه خصوصی سازی رژیم ولایت فقیه درعرصه آموزش و تحصیل قلمداد می شوند!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا