مسایل سیاسی روز

جشنواره کمونیست، یاد کرد بیستمین سالگرد فاجعه ملی و همبستگی با مبارزات مردم ایران

”جشنواره کمونیست“ درروزهای 26و27 مرداد (16و 17آگوست 2008) درقلب شهر گپنهاگ پایتخت دانمارک برگزار شد.
درجشنواره امسال علاوه بر کمونیست ها، احزاب و نیروهای چپ، تعدادی از سندیکاهای کارگری، جنبش مردمی برضد اتحادیه اروپا و انجمن های مختلف مردمی حضور و فعالیت چشم گیری داشتند و همین امر سبب استقبال گسترده مردم از جشنواره امسال بود.
شعارهای اصلی جشنواره امسال“مبارزه با اتحادیه اروپا و قرارداد لیسبون، خواست خروج نیروهای نظامی دانمارک از افغانستان وخواست آزادی 5کوبایی زندانی درآمریکا“تعیین شده بود و کمونیست ها با جلب انجمن ها وسازمان های مردمی صلح طلب، ضد جنگ و ضد اتحادیه اروپا کارزار وسیع تبلیغاتی را حول این شعارهای اصلی سازمان دادند. بعلاوه با توجه به صدونود مین سالگرد تولد کارل مارکس و با هدف ترویج اندیشه های او، برنامه های ویژه ای تدارک دیده شده بود که شامل مباحث ایدئولوژیک-سیاسی با تمرکز بر روی جوانان بود. حضور قابل توجه جوانان خصوصا دانشجویان وکارگران به جشنواره امسال کمونیست سیمایی جوان و شاداب بخشیده بود. حزب توده ایران با برپایی غرفه، حضوری فعال در جشنواره داشت، غرفه حزب به مناسبت بیستمین سالگرد فاجعه ملی با پوستر زیبای حزب توده ایران به این مناسبت و شعار: ”کارگران همه کشورها متحد شوید“ و ”جبهه واحد ضد دیکتاتوری برای طرد رژیم ولایت فقیه“ تزیین شده بود که با استقبال شرکت کنندگان روبرو گردید. درجریان برنامه های جشنواره رفیق بتی فرونتزبیارگ کارسون رهبر کمونیست های دانمارک از غرفه حزب دیدن کرد و ضمن گفتگو با رفقای حزبی باردیگر برهمبستگی کمونیست ها و نیروهای چپ دانمارک با مبارزات مردم ایران برضد مداخلات و تهدیدهای امپریالیسم و سیاست های سرکوبگرانه ارتجاع حاکم تاکید کرد. وی همچنین دربیستمین سالگرد فاجعه ملی بار دیگر مراتب همبستگی و همدردی عمیق خود و حزب کمونیست دانمارک را با حزب توده ایران و نیز همه میهن پرستان ایرانی که درکشتار دستجمعی سال 1367 رهبران کادرها و اعضا و هواداران خود را از دست دادند اعلام کرد.
همچنین سخنرانی نماینده کوبای سوسیالیستی درجشنواره انعکاس تبلیغاتی گسترده ای یافت، خصوصا سپاسگزاری او از فعالیت کمونیست های دانمارک دردفاع ازکوبا و همبستگی با 5کوبایی زندانی درآمریکا دررسانه های همگانی بازتاب یافت.
جشنواره کمونیست درپایان با برنامه ریزی برای مبارزه تبلیغاتی کمونیست ها درانتخابات آینده شهرداری ها و ضرورت جلب حمایت زحمتکشان از نامزدهای کمونیست درفضایی آکنده از امید به آینده پایان پذیرفت!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا