مسایل سیاسی روز

اعتراض شدید حقوق دانان به حکم ظالمانه بر ضد یوسف عزیزی بنی طرف

در پی انتشار خبر صدور حکم ظالمانه دستگاه بیداد رژیم ولایت فقیه بر ضد یکی از نویسندگان و روشنفکران عرب ایرانی که در سال های اخیر هدف حملات مداوم دستگاه های امنیتی رژیم بوده است، شماری از وکلای دادگستری با انتشار نامه سرگشاده ای به هاشمی شاهرودی به این امر اعتراض کردند. در نامه آمده است:
”ما، جمعی از حقوقدانان و وکلای دادگستری، امضاکنندگان اين نامه شناخت خودرا از آقای يوسف عزيزی بنی طرف به شرح زير اظهار می داريم.
ايشان از روشنفکران عرب ايرانی، روزنامه نگار و نويسنده مستقلی است که دارای بيست وچهار کتاب و صدها مقاله به زبان های فارسی و عربی است. وی طی چهار دههء گذشته در آثار ادبی و پژوهشی خويش کوشيده است ادب و فرهنگ معاصر عرب را به ايرانيان و ادب فارسی را به جهان عرب معرفی نمايد. خدمت ايشان در اين زمينه بر کسی پوشيده نيست. از اين رو صدور حکم پنج سال زندان برای آقای بنی طرف، ما و جامعه فرهنگی و مطبوعاتی ايران را شگفت زده کرد. لذا با توجه به سابقه و شأن فرهنگی ايشان تقاضا داريم پرونده وی به شعبه ای از دادگاه های تجديد نظر ارجاع شود که قضات محترم آن با تسلط بيشتر بر امور فرهنگی بتوانند قضاوت شايسته ای در مورد اين شخصيت فرهنگی کشور داشته باشند.
امضا کنندگان اين نامه از آقای عزيزی بنی طرف سابقه ای غير از خدمات فرهنگی و مطبوعاتی در عرصه ملی و به ويژه در باره فرهنگ مردم عرب خوزستان، سراغ ندارند و ايشان را شايستهء اتهامات مندرج در دادنامه بدوی نمی دانند.
امضاکنندگان: حسن اسدی زيدآبادی، پرويز خورشيد، دکتر ناصر زرافشان، سيد محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانی، دکتر محمد شريف، دکتر ناصر طاهری، شيرين عبادی، احمد فتحی، دکتر يوسف مولايی.
رونوشت: جناب آقای آوايی
رياست کل محترم دادگستری استان تهران ”

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا