اعلامیه ها

بیانیه مشترک احزاب و سازمان های ترقی خواه جهاندر مخالفت با یک جنگ آمریکائی دیگر و در حمایت از صلح و دموکراسی در ایران

به ابتکار حزب توده ایران بیانیه مهم زیر مورد تأیید 50
حزب کارگری و سازمان های ترقی خواه جهان قرار گرفت

ما احزاب و سازمان های امضاء کننده، نگرانی عمیق خود را در رابطه با ادامه جو تنش در منطقه خلیج فارس که ناشی از موضع نظامی گرایانه و برتری طلبانه ایالات متحده در اختلافاتش با ایران است، اعلام می کنیم. گزارش های اخیر در رابطه با مانور نظامی نیروی هوایی اسرائیل و طرح های سری و مخفیانه برای حمله به اهداف استراتژیک در ایران نمی تواند نگرانی نیروهای مترقی و دموکراتیک جهان را بر نیانگیزد. سیاست ایالات متحده در رابطه با ایران بخشی از طرح ایالات متحده برای تمامی خاورمیانه است و هدف آن کسب برتری ایالات متحذه بر روی منابع عظیم انرژی منطقه است. رژیم تئوکراتیک در ایران از وضعیت موجود برای گسترش سرکوب نیروهای مترقی، اتحادیه های کارگری، جنبش های زنان و جوانان و دانشجویان بهره می گیرد. این جنبش ها، گردان های اساسی جنبش صلح نضج گیرنده در ایران هستند. ما با نگرانی اخبار در مورد وخیم تر شدن وضع حقوق بشر در ایران در ماه های اخیر را دریافت کرده ایم. ما در هفته های اخیر گزارش هایی در مورد تهاجم های جدید به فعالان جنبش زنان دریافت کرده ایم. ما مخالفت کامل خود با هرگونه حمله نظامی به ایران توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و یا اسرائیل را ابراز می داریم. سمت و سوی تحولات آینده ایران باید توسط خود مردم ایران تعیین شود.
* ما خواستار محو هرگونه سلاح های هسته ای در خاورمیانه و دیگر مناطق جهان، و اجرای کامل مفاد موافقتنامه عدم گسترش سلاح های هسته ای، و اعلام خاورمیانه به عنوان یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای هستیم.
* ما از تمامی کوشش های واقعی به منظور حل اختلافات کنونی مابین ایران و ایالات متحده از طریق صلح آمیز و دیپلماتیک می باشیم.
* ما همبستگی خود با مبارزه مردم ایران برای صلح، دموکراسی، حقوق بشر و عدالت اجتماعی را اعلام می داریم.

احزاب امضاء کننده:
حزب توده ایران
حزب زحمتکشان مترقی قبرس- (آکل)
حزب کمونیست پرتغال
حزب کمونیست آلمان
حزب کمونیست رفونداسیون ایتالیا
حزب کمونیست های ایتالیا
حزب کمونیست اسپانیا
حزب کمونیست خلق های اسپانیا
حزب کمونیست کاتالونیا
حزب کارگران بلژیک
حزب کار سوئیس
حزب کمونیست سوئد
حزب کمونیست فرانسه
حزب کمونیست یونان
حزب کمونیست ترکیه
حزب کمونیست نوین هلند
حزب کمونیست ایرلند
حزب کارگران ایرلند
حزب کمونیست بوهم و موراوی
حزب کمونیست کارگری مجارستان
حزب کمونیست بریتانیا
سازمان جوانان کمونیست انگلستان
حزب کمونیست ایالات متحده
حزب کمونیست کانادا
حزب کمونیست اوروگوئه
حزب کار برزیل
حزب کمونیست ونزوئلا
حزب کمونیست کلمبیا
حزب کمونیست پرو
حزب کمونیست بولیوی
حزب کمونیست شیلی
حزب کمونیست آفریقای جنوبی
حزب کمونیست سودان
حزب کمونیست چاد
حزب استقلال کار سنگال
حزب آفریقائی برای استقلال گینه بیسائو- خلیج عاج
جنبش برای استقلال، بازسازی و یکپارچگی آفریقا- مالی
حزب دموکراسی و سوسیالیسم الجزایر
جزب پیشرفت و سوسیالیسم مراکش
حزب کمونیست ریونیون
حزب کمونیست اردن
حزب کمونیست سوریه
حزب مردم فلسطین
جبهه خلق برای آزادی فلسطین
حزب کمونیست اسرائیل
حزب کمونیست عراق
حزب کمونیست هند
حزب کمونیست هند (مارکسیست)
تریبون کارگران لهستان
کنفدراسیون دهقانان بورکینه بیسائو

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا