مسایل سیاسی روز

بزرگداشت شصت و هفتمين سالروز بنیانگذاری حزب توده ایران در استکهلم

مراسم با حضور دوستداران، هواداران و اعضای حزب و خانواده هايشان و نيز ميهمانانی از سوی احزاب برادر کمونيست شيلی، عراق، سوئد و بوليوی و با پخش سرود حزب آغاز شد. حاضران در مراسم با برپا خاستن و يک دقيقه سکوت ياد جان باختگان راه حقوق زحمتکشان و شهيدان راه آزادی را گرامی داشتند. رفِق مجری مراسم اعلاميه کميته مرکزی حزب توده ايران به مناسبت شصت و هفتمين سالگرد بنيان گذاری حزب را خواند و به دنبال آن شعر «وحدت و تشکيلات» از شاعر مبارز مردم ابوالقاسم لاهوتی پخش شد. پس از آن يکی از رفقا سخنرانی کرد. وی با توجه به نکات برجسته در اعلاميه کميته مرکزی حزب در باره 67 سال تلاش و مبارزه حزب و دشواری های آن، به تبليغات، پيشداوری ها و افترائات برضد حزب توده ايران، که تا هم اکنون همچنان ادامه دارد، پرداخت. سخنران ضمن برشمردن نمونه های مشخصی از بسياری از تحريفات و جعليات و پيش داوری ها در زمينه تاريخ « شورای متحده کارگران »، سکوت و با يکوت رسانه ای در باره صاحب نامان ادبی و هنری، که شهرت توده ای داشتند و يا دارند، طرد هرگونه تلاش و تجربه ادبی و هنری که روسوی عدالت خواهی و مردم دوستی دارد با برچسب «ادبيات و هنر مارکسيستی با نسخه استالينی»، تحريف رخدادهای سياسی که امروزه با انتشار اسناد سری دولت های امپرياليستی، واقعيت آن آشکار گرديده – برضد حزب توده ايران، انتشار سيل آسايی «خاطرات» ها با پيشداوری ها و گمانه زنی های دلبخواه برضد حزب، توده ای ستيزی گسترده يی که از حمايت پنهان و آشکار سازمان های اطلاعاتی داخلی و خارجی می تواند بهره مند باشد، همه اين ها- را به هدف سنگين کردن و بالابردن هزينه توده ای بودن دانست، و پروسه ای در جهت دلسرد کردن مبارزان انقلابی توده ای درحال حاضر ارزيابی کرد.
در بخش دوم مراسم، رفقای احزاب برادر پيام های خود را خواندند. اينک فراز هايی از اين پيام ها رفيق سخنران حزب برادرکمونيست شيلی ضمن تبريک صميمانه به حزب ما و اشاره به 67 سال تلاش حزب برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی، خاطر نشان کرد طی اين سال ها حزب توده ايران همواره با دشواری های بسياری از طرف رژيم و امپرياليسم روبرو بوده است. ولی هرگز اين فشارها نتوانست در تلاش های حزب در راه اهداف فوق خللی وارد سازد و حزب همواره متحدتر، قوی تر و پيروز بر اين دشواری ها فائق آمده است. اين رفيق در خاتمه ضمن اشاره به وظائف و مسئوليت های حزب ما نسبت به مردم ايران و جنبش جهانی کارگری می افزايد: ما مطمئن هستِيم حزب همواره مثل گذشته در انجام اين وظائف موفق خواهد بود. رفيق نماينده حزب برادر کمونيست سوئد با اشاره به همکاری های مستمر دوحزب در استکهلم ومالمو و غيره … گفت: امروز کمونيست ها در تمام جهان خود را در کنار شما در مبارزه با رژيم حاکم برايران (ولايت فقيه) می بيند. در حالي که رژيم ارتجاعی ولايت فقيه، قانون شريعت را بر زندگی مردم حاکم گردانده است، قربانیان حاکمیت خفقان و سرکوب، کارگران، روشنفکران، زنان ، دانشجويان و نهاد های صنفی و سياسی آنهاست. ولی ما متوجه اين هستیم که امپریالیسم امروز ایران را به عنوان هدف به اصطلاح مبارزه با تروريسم خود قرار داده است. آمريکا همراه با اسرائيل از هیچ ابزاری برای جامه عمل پوشاندن به برنامه خود دائربراعمال هژمونی بر منطقه سرشار از منابع غنی انرژی صرف نظر نمی کند. حزب کمونيست عراق نیز در پيام تبريک خود به مناسبت 67 مين سالگرد بنيان گذاری حزب، با اشاره به پیوند و ارتباط تاریخی بین دو حزب برادر، به رزم مشترک دو حزب برضد دیکتاتور و امپریالیسم می پردازد و می افزاید: ما به همبستگی و استحکام ارتباط مثال زدنی يی که ما را در اين مبارزه مشترک کنار هم قرار مي دهد افتخار می کنيم. در پیام تبریک حزب برادر کمونيست بولیوی نيز با اشاره به تاثیر مبارزات 67 ساله حزب بر حيات جامعه ما می افزايد: سير حوادث صحت مبارزه حزب برضد حاکمیت خفقان و امپریالیسم را نشان می دهد. مراسم با اجرای رقص محلی تربت جام، که مورد استقبال حاضران قرار گرفت، و نيز قرائت شعری کوتاه و توزيع کيک سالگرد حزب ادامه يافت و با پخش سرود انترناسيونال به طور رسمی پايان يافت.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا