مسایل سیاسی روز

پویندگان ”چشمه نوشین حیات“به یاد افسران دلاور توده ای


55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد.

رژیم ضد ملی شاه که با کودتای آمریکایی-انگلیسی 28 مرداد و به دست عوامل سرسپرده امپریالیسم جهانی بر میهن ما تسلط یافت، بلافاصله پس از کودتا و برای تثبیت موقعیت خویش دست به کشتار مبارزان صدیق مردم زد و افسران دلیر توده ای را که از برجسته ترین، میهن پرست ترین و آگاه ترین افسران ارتش ایران محسوب می شدند، به جوخه اعلام سپرد. اینک 55 سال از آن سپیده دم خونین که نخستین گروه افسران توده ای با سری افراشته دربرابر اعدام ایستادند، می گذرد. درمهر ماه و آبان ماه 1333 سه گروه از افسران عضو حزب توده ایران و همراه آنان شاعر جوان مرتضی کیوان به دستور شاه و به دلخواه ارتجاع و امپریالیسم تیرباران شدند، پس از گذشت چند ماه از اعدام سومین گروه، درتاریخ 26 مرداد 1334 گروه چهارم شامل شش افسر تیرباران گردیدند.
اعدام افسران توده ای توسط رژیم کودتایی شاه ، همزمان با تصویب لایحه خائنانه کنسرسیوم بین المللی نفت درمجلس هجدهم شورای ملی بود. درحقیقت افسران دلیر توده ای قربانی توطئه امپریالیسم و دربار برای غارت منابع نفت ایران شدند. رفیق شهید خسرو روزبه عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران و قهرمان ملی ایران دردفاعیات خود دروصف اعضای سازمان افسری حزب ما که خود از مسئولان آن بود، چنین گفته است:“همه اعضای تشکیلات از نخبه افسران و گل های سرسبد ارتش بودند. همه آن ها از کسانی بودند که به درستی، پاکی، میهن پرستی، شرافت، انسان دوستی و با سوادی شهرت داشتند. دستگیری این افسران محبوب موجب تاثر عمیق هم دوره ها و همکاران و زیردستان و حتی روسای آن ها شد و این تاثیر با وجود شرایط تبلیغاتی نامساعد آن روز دیوارهای سربازخانه ها را شکافت و در شهر انعکاس یافت.“
رفقای شهید ما در بازجویی و دادرسی و به ویژه در بازپسین مرحله حیات و درآستانه اعدام قهرمانی شگرفی از خود بروز دادند که نه تنها در تاریخ میهن ما که در سطح جهانی نیز کم نظیر بوده و هست!
نام رفقای افسری که توسط رژیم ضد ملی شاه به جوخه اعدام سپرده شدند عبارت است از: رفقا سرهنگ سیامک، سرهنگ مبشری، سرهنگ افشار بکشلو، سروان محقق زاده، سرگرد سروشیان، سرگرد وکیلی، سرهنگ عزیزی نمین، سرهنگ جلالی، سرهنگ جمشیدی، سرگرد بهزاد، سرگرد محبی، سرگرد عطارد، سرگرد وزیریان، سرگرد بهنیا، سروان شفا، سروان مدنی، شاعر توده ای مرتضی کیوان، سروان واعظ قایمی، سروان بیاتی، سروان کلالی، سروان کلهری، ستوان مرزوان، ستوان نصیری، ستوان مختاری، ستوان واله و ستوان افراخته.
نام این دلاوران سربلند هرگز از حافظه تاریخی توده های زحمتکش میهن ما پاک نخواهد شد. در سالگرد شهادت این مبارزان جاوید توده ای، به یاد و افتخار آنان در هر جا که هستیم به پای خیزیم و یک دقیقه سکوت می کنیم.
توده ای ها و نسل جوان توده ای به راه و آرمان افسران شهید وفادار بوده و خواهند بود!
عنوان مقاله چشمه نوشین حیات، برگرفته از اشعار هـ.ا.سایه است!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا