مسایل زنان

سخنرانی نماینده حزب توده ایران در ”دانشگاه کمونیستی“ – مبارزه زنان ایران برای آزادی و قوانین عادلانه ادامه خواهد یافت!


مراسم افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی انگلستان“ در لندن، در روز جمعه 26 مهرماه صحنه گردهمائی با اهمیتی با شرکت سخنرانانی از سه قاره جهان با تم محوری ” دعوت به مبارزه برای آزادی زنان“ بود. گردهمائی افتتاحیه ”دانشگاه کمونیستی …“ که شعار مرکزی آن ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ تعیین شده بود، و در آن برخی از چهره های برجسته جنبش سندیکایی این کشور حضور داشتند، شاهد سخنرانی های نمایندگان زن احزاب کمونیست آمریکا، انگلستان، ایرلند و ایران بود. ”مبارزه برای نان، و همچنین گل رُز“ شعاری است که اولین باردر سال 1908 توسط زنان کارگر تظاهر کننده و مبارزه جو در آمریکا طرح شد. گردهمایی با خیرمقدم گوئی و سخنان خانم ”آنیتا هالپین“، سندیکالیست برجسته و عضو هیئت اجرائیه اتحادیه ژورنالیست های انگلستان که سال ها عضو شورای ملی رهبری جنبش سندیکائی انگلستان، بوده است آغاز شد. پروفسور ”ماری دیویس“، سردبیر نشریه ”بررسی کمونیستی“، ارگان تئوریک حزب کمونیست بریتانیا، و عضو رهبری اتحادیه استادان دانشگاه های انگلستان، در سخنرانی خود گفت، ” این شعار حاکی از استثمار شدید زنان می باشد؛ قشری که نه فقط همیشه دستمزدی کمتر از مردان دریافت کرده است، بلکه در منزل نیز تحت ستم قرار میگیرد.“ ماری دیویس اشاره کرد که زنان نصف نیروی کار را تشکیل میدهند و هیچ انقلابی بدون شرکت موثر آنان بوقوع نخواهد پیوست. عضو رهبری حزب کمونیست بریتانیا اضافه کرد، ”در این جامعه و تحت سوسیالیسم، بما نان بدهید و به ما گل رُز بدهید. بقول ”ماری شلی“ (نویسنده و فمنیست 1851-1797): بدون زنان، مردان آزاد نخواهند بود.“
خانم ” سوزان وب“، عضو کمیتهُ ملٌی حزب کمونیست امریکا و معاون سردبیر ”هفته نامه جهان مردم“، ارگان حزب کمونیست ایالات متحده آمریکا، در سخنرانی همه جانبه ای آزادی زنان در امریکا را به پویش (کمپین) انتخاباتی فعلی در امریکا ارتباط داد. خانم وب گفت، ” خیلی از زنان از پویش اوباما الهام گرفتند.“ او اضافه کرد،“ با انتصاب ” سارا پیلین“ بعنوان کاندیدای معاون ریاست جمهوری خود، ”جان مکین“ فکر میکرد میتواند از شور و اشتیاق زنان برای ایفای سهم در انتخابات به نفع خود بهره بگیرد. ولی پیلین با هر تدبیری که به زنان کارگر و زنان از طبقهُ متوسط اجازهُ مشارکت در نیروی کار را بدهد، مخالفت میکند.“
یکی از رفقای زن توده ای، در انگلستان، در سخنرانی یی به نمایندگی از سوی حزب توده ایران، ضمن تشریح شرایط کار و مبارزه زنان میهن مان برای رفع تبعیض و دستیابی به آزادی و برابری واقعی، به نقش تاریخی حزب توده ایران در پیوند این مبارزه با مبارزه عمومی مردم برای صلح، آزادی و عدالت اجتماعی اشاره کرد. رفیق از سرکوب حقوق زنان در کشور در نزدیک به سه دهه اخیر و تحت رژیم ولایت فقیه سخن گفت. او با اشاره به اینکه قوانین رسمی کشور در جمهوری اسلامی با زن برخورد علناٌ تبعیض گرانه و سرکوبگرانه دارند به ارائه نمونه های گوناگونی پرداخت و سپس گفت: ولی با وجود این، زنان ایرانی به طور بارزی درگیر سیاست هستند، و برای دستیابی به حقوق خود مبارزه می کنند. سخنران سپس به به سهم برجسته زنان و جوانان در حمایت از جنبش اصلاح طلبی و مبارزه برای تغییر قوانین ستمگرانه حاکم در کشور اشاره کرد و با توضیح شرایط مبارزه ی پیچیده سال های اخیر به اطلاع حضار رساند که جنبش زنان از موثرترین و سازمان یافته ترین گردان های جنبش اجتماعی مردم ایران است.
خانم ” لیندا والکر“، صدر ”حزب کمونیست ایرلند“ در سخنرانی خود در رابطه با تحولات این کشور از جمله اشاره کرد: چون هنوز سقط جنین در ایرلند غیرقانونی است، هر هفته چهل زن مجبور به ترک ایرلند برای (دستیابی به امکانات پزشکی) و سقط جنین در کشور دیگری میشوند. خانم والکر گفت، ”حق انتخاب برای زن، یک مسئلهُ طبقاتی، و موضوعی مربوط به سرتاسر ایرلند می باشد.“ ”جوئن استیونسون“، زن جوان فعاٌل در“سازمان جوانان حزب کمونیست انگلستان“ در سخنرانی خود در رابطه با بحران مالی اخیری که بازارهای کشور های سرمایه داری را در هم پیچیده است، هشدار داد: ” در چنین شرایط بحرانی، سرمایه داری سعی خواهد کرد طبقهُ کارگر را مجبور به پرداخت هزینهُ بحران بکند. اگر به آنها اجازه بدهیم، کارفرمایان فشار و ضربهُ حاصل از بحران را به زنان و کودکان تحمیل خواهند کرد.“
به دعوت و با هماهنگی حزب کمونیست بریتانیا، فعالان سازمان حزب توده ایران امسال هم در سه روز بحث های ”دانشگاه کمونیستی بریتانیا“ شرکت فعال داشتند. در جریان این بحث ها گوشه های گوناگون مبارزه ی حزب توده ایران برای صلح، دموکراسی، آزادی و پیشرفت اجتماعی تشریح گردید و یک نسخه از آخرین شماره نشریه ”ایران امروز“ با مقالاتی در رابطه با مبارزه مردم میهن به همه شرکت کنندگان ”دانشگاه کمونیستی …“ تقدیم شد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا