مسایل سیاسی روز

پيام نشست وسيع کميته مرکزی حزب توده ايران، به نويسندگان، شاعران، مترجمان، هنرمندان، روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران

حزب توده ايران بر اين اعتقاد است که تحولات ژرف در روابط انسانی مردم ايران و رشد اجتماعی و فرهنگی ميهن، همواره از بزرگراه روشنگری و تلاش روشنگران ممکن بوده و هست. نويسندگان، شاعران، مترجمان، هنرمندان، روزنامه نگاران و خبرنگاران، که عسرت ها و تنگنا ها، ناکامی ها و کاميابی های زندگی روزمره و هستی اجتماعی، اخلاقی و روحی مردم را باز تابيده اند، و هر يک با شيوه خاص خود در رشد آگاهی فرهنگی، اجتماعی و سياسی و فرارويی ذوق فردی مردم ما کوشيده اند، از پيشتازان اين عرصه سرنوشت ساز بوده و هستند.
تاریخ ادب( شامل ترجمه) و هنر ميهن ما- لااقل از دوران تحولاتی که منجر به فروپاشی نظام سنتی شد و آرزوی تا کنون تحقق نيافته نظمی دیگر و در مسير عدالت خواهی و بهبود زندگی توده ها قوت گرفت – نشان دهنده تلاش پيگير نویسندگان، شاعران، مترجمان، هنرمندان، روزنامه نگاران و خبرنگاران در مسير عدالت خواهی و دمکراسی است. اغراق آميز نيست اگر بگوئيم که آنها معماران روح و معنويت مردم ما و شايد بشريت بوده و هستند.
تلاش تحسین برانگیز، که همواره با احضارها و بازجوئی ها، زندان ها، شکنجه ها و اعدام ها، وکم ترينش خانه نشينی و فقر و نيازمندی خود و خانواده هايشان همراه بوده و هست، بی ترديد نقش تأثیر گذاری و اساسی یی در رشد و آگاهی توده ها داشته و دارد. جامعه ما از رهگذر کوشش بی وقفه آنان، که با کاهش تن و رنجش جان همراه بوده و هست، توانسته است به آن استقلال فکری و معنوی يی برسد که بتواند با جهل و خرافه و عوام فريبی و انواع و اقسام ترفند های تبليغاتی – رسانه ای گسترده ، در سطح ميهن و جهان، به قصد هموار کردن راه غارت منابع ملی و استثمار هرچه بيشتر زحمتکشان و تصويب قوانين در جهت تحکيم مبانی ضد مردمی رژيم های خودکامه و ولايت فقيهی رو در رو شود و مسير راستين منافع حال و آينده خود را بيابد. به گمان حزب توده ايران ، فعالان عرصه های گوناگون فرهنگی و نويسندگی و روزنامه نگاری بر رغم تحمل انگ هايی همچون : عامل بيگانه، جاسوس، اقدام کننده عليه امنيت کشور، با وجود تحمل خوره سانسور، ممنوعيت نشر آفرينش های ادبی و هنری، با همه توقيف های فله ای نشريات – حتی در سطح نشريات صنفی ، دانشجوي، و محلی – توانسته اند وظيفه روشنگری خود را در کشوری با حکومتی عوام فريب و ضد مردمی- بر رغم ژست هايی چون هدیه دادن به برخی مطبوعاتی ها – و وزير ارشادی واپس مانده که از ”رواج ويروس (!!) انديشه در ميان روزنامه نگاران ”وحشت زده و هراسان است، تا جايی که ممکن است انجام دهند.
نشست وسيع کميته مرکزی حزب توده ايران، ضمن ابراز دين خود در بهره گيری از مجموعه اطلاع رسانی ها و روشنگری های نويسندگان، شاعران، مترجمان، هنرمندان، و به ويژه روزنامه نگاران و خبرنگاران ميهن، با وجود خط قرمز ها و فشارهای دد منشانه حاکمان رژيم ولايت فقيه بر آنان ، حمايت خود را از مبارزه دليرانه و روشنگرانه آنان در گستره ميهن، و تلاششان در ايجاد تشکل صنفی مستقل اعلام می دارد، ودرود های پرشور خود را نثار آنان می کند.

پلنوم (وسیع) کمتیه مرکزی حزب توده ایران
آذرماه 1378

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا