مسایل سیاسی روز

اطلاعیه دبیرخانه کمیته مرکزی درباره پایگاه های خبری اینترنتی و باز انتشار آثار حزبی

در ماه های اخیر درباره عملکرد و مواضع سیاسی پایگاه های خبری اینترنتی، که از مطالب، نام و آرم های حزب توده ایران استفاده می کنند، و ارتباط این پایگاه های اینرنتی با حزب توده ایران، نامه ها و سئوالات گوناگونی به دبیرخانه کمیته مرکزی رسیده است. دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران اعلام می کند که بجز پایگاه های اینترنتی ”حزب توده ایران“، ”نامه مردم“ و ”دنیا“ حزب توده ایران هیچ پایگاه اینترنتی دیگری ندارد و لذا مسئولیت مطالب منتشر شده در این پایگاه ها با گردانندگان آنها است.
همچنین در سال های اخیر روند باز انتشار شماری از کتاب های حزب توده ایران، از سوی بنگاه های انتشاراتی نامعلوم و یا معلوم و بی ارتباط با حزب توده ایران افزایش چشم گیری یافته است. این باز انتشار ها نه تنها با اجازه انتشارات حزب توده ایران نبوده است بلکه از اشکالات جدی یی مملو است که بعضاً می تواند مفاهیم و موضع گیری های نویسندگان مقالات و کتب یاد شده را دگرگونه جلوه دهد. برای روشن کردن گستره این موضوع، به عنوان مشت نمونه خروار، به کتاب «تجربه ۲۸مرداد» نوشته رفیق شهید جوانشیر، چاپ حزب توده ایران، ۱۳۵۹، که توسط پایگاه اینترنتی «نوید نو»، سال ۱۳۸۵، بازانتشار یافته است، اشاره می کنیم.
در این بازانتشار به کرات دیده می‌شود که از یک جمله تا یک سطر یا حتی تا یک صفحه یا بیشتر حذف شده است! برخی از این حذف‌ها چنان است که مطلب را بی‌معنا می‌کند و گاهی کاملاً تغییر می‌دهد، و برخی دیگر به نظر می‌آید به منظور تحمیل نظر خاصی صورت گرفته است. مسئله نگران کننده دیگر بزرگ‌نمایی و تیترسازی‌های ورای متن اصلی است که علاوه بر آن که نقض بی ملاحظه امانت‌داری در بازچاپ است، در شماری از موارد نیز مغایر با منظور نویسنده کتاب، تحریک کننده، و شعارگونه است (به عنوان نمونه در ص 150، تیتر ”مصدق و تعلل های تاریخی در حساس ترین روزها“ اضافه شده است که در کتاب رفیق جوانشیر موجود نیست!! چنین تغییراتی در متن اصلی، مغایر با منظور و هدف رفیق جوانشیر برای توضیح و روشنگری در مورد رویدادهای شوم منتهی به کودتای ۲۸ مرداد ماه سال ۳۲ خواهد بود، و در برخی موارد حتی تیغ حمله را با ظرافت و زیرکی متوجه مبارزان ملی در کشور می‌کند، که حاصلی جز تفرقه و جدایی در صفوف نیروهای بالقوه جنبش کنونی آزادی‌خواهی ایران نخواهد داشت.
در اینجا به نمونه‌هایی از دست‌کاری‌های در متن اصلی کتاب ”تجربه ۲۸ مرداد“ رفیق جوانشیر چاپ حزب توده ایران، انجام گرفته است اشاره می کنیم.
شماره صفحه‌ها و سطرها مربوط به «چاپ جدید» است
ص۱۰س ۳۳ یک خط جا افتاده است
ص۱۵س ۲۴ یک خط جا افتاده است
ص۲۰س۳و۴ یک خط جا افتاده است
ص۳۶س۱۰ یک خط جا افتاده است
ص۳۶س۱۹و۲۰ یک تحریف کامل همراه با برجسته کردن یک جمله
ص۴۱س۲۱ اضافه کردن یک جمله بدون آنکه اشاره شود که متن اضافه شده از
«ناشر» است
ص۵۰س۲۹ اضافه کردن یک جمله بدون آنکه اشاره شود که متن اضافه شده از
«ناشر» است
ص۵۵س۱۲ اضافه کردن یک عبارت توضیحی از نشریه ”راه توده“ !!! که این
تبلیغی است برای این نشریه در متن کتاب مؤلفی دیگر.
ص۵۷س۲و۳ حذف یک سطر
ص۶۲س۲۰و۲۱ حذف یک سطر که معنا را به کل تغییر می‌دهد
ص۷۴س۱۴ عبارتی از «ناشر» در میان پرانتز افزوده شده است، بدون آنکه مأخذ
عبارت ذکر شود.
ص۷۴س۱۶ باز هم افزوده‌ای در میان پرانتز از «ناشر» بدون ذکر مأخذ.
ص۱۱۸س۲۱و۲۲ ۵ سطر حذف شده است!
ص۱۲۷س۲۸تا۳۰ حذف یک سطر در میان این سطور
ص۱۳۸س۲۶ اضافه کردن ”حجت‌الاسلام“ پیش از نام ”شمس قنات آبادی“ !!
ص۱۴۳س۲۸ حذف دو سطر!!
ص۱۴۵س۱۲ تعویض واژه ”انقلاب“ با ”فردای جنبش“!!!
ص۱۴۶س۱۰ حذف ۳ سطر
ص۱۵۰س۲۳ حذف ۳ سطر
ص۱۶۵س۵تا۷ باز هم افزودن عبارتی به متن اصلی از نشریه ”راه توده“!!!
ص۱۷۲س۳۰ تقریباً دو صفحه از کتاب اصلی حذف شده است!!
ص۱۷۳س۱۱ باز هم حذف ۲ صفحه از متن اصلی کتاب
حزب توده ایران ضمن محکوم کردن این اعمال نادرست اعلام می کند که تنها کتاب هایی که در پایگاه اینترنتی و با آرم انتشارات حزب توده ایران منتشر می شود از سوی حزب ما معتبر و قابل اتکاء هستند.
دبیرخانه کمیته مرکزی حزب توده ایران، آذرماه 1387

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا