مسایل سیاسی روز

قطعنامه پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران درباره بیستمین سالگرد فاجعه ملی

بیست سال پس از فاجعه خونبار قتل عام زندانیان سیاسی، در جریان فاجعه ملی، توطئه سکوت رژیم در مورد این جنایت هولناک ضد بشری، که در جریان آن بیش از 5000 زندانی سیاسی اعدام شدند، ادامه دارد. مقامات رژیم نه فقط در رابطه با چگونگی این جنایت هولناک، که با هیچ معیار حقوقی و قانونی، حتی بر پایه قوانین جمهوری اسلامی قابل توجیه نیستند، و همچنین تعداد و اسامی قربانیان، محل دفن آنان، و مسئولان دادگاه های ویژه که این احکام غیر انسانی را صادر کردند، قفل بر لب زده اند، بلکه هرگونه یاد آوری و مجلس یادبودی را ممنوع و قابل مجازات اعلام کرده اند.
پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران بر این باور است که بر پایه تجربیات تاریخی، و همانگونه که در اسپانیا، آفریقای جنوبی و شیلی شاهد بوده ایم، بدون افشاء ابعاد واقعی این جنایت و برخورد مشخص و قانونی با مسببان آن، نمی توان ریشه های یک چنین تبهکاری خونباری را شناخت و از بین برد، و دموکراسی پایه داری را برپا ساخت.
از سال 1985 که در جریان هفتمین کنفرانس سازمان ملل در رابطه با جلوگیری از وقوع چنین جنایاتی، بیانیه اصول پایه ای عدالت برای قربانیان جنایت و سوء استفاده از قدرت به تصویب رسید، سازمان ملل متحد، از حق پیگیری قربانیان به دریافت خسارت و مسئولیت دولت ها به تدوین سیاست های مشخص در پاسخگویی به این حق، حمایت کرده است.
پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران ضمن گرامی داشت خاطره همه جان باختگان فاجعه ملی، تمامی نیروهای مترقی و دموکراتیک کشور را فرا می خواند که متحداٌ کارزار موثری را در رابطه با واداشتن رژیم جمهوری اسلامی به انتشار اسامی قربانیان فاجعه ملی، مشخص کردن محل دقیق خاکسپاری این قربانیان، افشای اسامی آمران و مسببان این جنایت و از جمله قضات دادگاه های شرع که این احکام غیرقانونی را تصویب کردند، سازمان دهند. حزب توده ایران به نوبه خود آماده هرگونه همکاری در این رابطه است.

پلنوم (وسیع) کمیته مرکزی حزب توده ایران
آذرماه 1387

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا