مسایل سیاسی روز

حزب توده ایران در هجدهمین کنگره حزب کمونیست پرتغال


کنگره هجدهم حزب کمونیست پرتغال، یکی از پرقدرت ترین احزاب کمونیست اروپا، در روزهای 10 الی 12 آذرماه جاری در مجتمع ”کامپو پکیونو“ در لیسبون برگزار شد.

به دعوت رهبری حزب برادر هیئت نمایندگی حزب توده ایران در این کنگره با اهمیت که نمایندگان 59 حزب کمونیست از سراسر جهان در آن حضور داشتند، شرکت کرد.
1461 نماینده در کنگره حزب کمونیست پرتغال که نزدیک به 75000 عضو رسمی دارد، شرکت داشتند. جوانترین نماینده در کنگره 16 سال سن داشت (در ترکیب هیئت نمایندگی سازمان جوانان کمونیست پرتغال) و 26 درصد نمایندگان کنگره را زنان تشکیل می دادند.
18مین کنگره کمونیست های پرتغالی با سخنرانی رفیق ”جرنیمو دو سوسا“، دبیرکل حزب برادر آغاز شد. او در ابتدا پس ازخوش آمدگوئی به هیئت های نمایندگی احزاب برادر، حضور هیئت های نمایندگی اتحادیه های کارگری، تشکیلات دموکراتیک زنان پرتغال و دیگر ساختار های دموکراتیک و مدنی کشور در کنگره را اعلام و خوش آمد گفت. او در سخنرانی خود پس از اشاره به شرایط دشوار مبارزه کمونیست ها در سال های اخیر اظهار داشت: ” ما نه تنها تحلیل نرفته ایم بلکه قویتر شده ایم. و به آنانی که از مبارزه روی گردانیده اند می گوئیم که هدف حزب کمونیست پرتغال سوسیالیسم است. وقتی ما مبارزه می کنیم، همیشه پیروز نمی شویم، ولیکن اگر مبارزه نکنیم همواره شکست می خوریم.“ رفیق دو سوسا در ادامه به شرایط حاکم در جهان، بی ثباتی اوضاع بین المللی و ابعاد وسیع و عمق بحران مالی- اقتصادی کنونی جهان اشاره کرد و گفت ”بر رغم شکست هائی که سرمایه داری متحمل شده است، تهاجم امپریالیسم همچنان ادامه دارد.“ رهبر محبوب کمونیست های پرتغال در بخشی از سخنرانی همه جانبه خود توجه نمایندگان کنگره را به اینکه ”مشخصه های اصلی امپریالیسم استثمار، سرکوبگری، نظامیگری و جنگ برجسته تر می شوند“ جلب کرد. در بخش پایانی سخنرانی خود رفیق دوسوسا گفت: ”بحرانی که سیستم سرمایه داری با آن دست به گریبان است، نیاز به وجود و مبارزه احزاب کمونیست، و ضرورت همکاری بین المللی بین آن ها و موضوعیت پروژه و هدف آنان برای ساختمان یک جامعه نوین، فارغ از استثمار انسان توسط انسان، جامعه سوسیالیستی به مثابه تنها آلترناتیو برای سرمایه داری، را برجسته می کند.“
رفیق ”آنجلو آلوارز“، عضو هیئت سیاسی و از مسئولین شعبه روابط بین المللی حزب کمونیست پرتغال در سخنرانی مهمی در جریان کنگره در رابطه با نقش کمونیست ها در مبارزه بر ضد سرمایه داری از جمله گفت: ”همانطور که در تحلیل سیاسی کنگره آمده است، کارگران، خلقها، نیروهای مترقی و اجزاء مختلف جبههُ ضد امپریالیستی، متحد در صفوف گستردهُ مبارزهُ اجتماعی، باید مسئولیت ساختن آلترناتیوی را بعهده بگیرند که به این بحرانها و بحران سیستم سرمایه داری خاتمه دهد. نقش کمونیستها، احزاب آنها، سازمانهای آنها و رابطه با توده ها، استواری ایدوئولوژیک آنها، تحکیم همکاری آنها، پشت کار آنها در پرورش اتحاد – اتحادی که نه به توسط یک حکم، بلکه در مبارزه ساخته و آزمایش شده است – عواملی کلیدی برای دگرگونی در صف آرائی نیروها در سطح جهانی و برای آینده ای با پیشرفت، صلح و همبستگی، و برای پیشروی بسوی سوسیالیسم می باشند.“
در جریان کنگره نماینده حزب مان همچنین با رفیق ”فرانسیسکو اوپز“، عضو رهبری حزب برادر ملاقات و در رابطه با روابط متقابل بین دو حزب گفتگو کرد. در این گفتگو رفیق لوپز عرصه های اصلی مبارزه و فعالیت حزب کمونیست پرتغال و زمینه اسناد مورد بحث در کنگره را تشریح کرد. او متذکر شد که به موازات قدرتمندتر شدن فعالیت های حزب، فشار دولت سرمایه داری به کمونیست های پرتغال و ساختار های دموکراتیک و جنبی و متحد با آنان بیشتر می شود. او به تظاهراتی که سال گذشته از طرف حزب فرا خوانده شد و 200000 در آن شرکت کردند، و اینکه در 4 سال گذشته بیش از 7900 عضو جدید به حزب پیوسته اند، اشاره کرد. رفیق لوپز شرح داد که از سوی دیگر دولت پرتغال فشار به حزب را در رابطه با حیات مالی آن و نیز از طریق ایجاد محدودیت های قانونی افزایش داده است. او در خاتمه خواستار گسترش ارتباط و همکاری های بین دو حزب گردید.
از سوی نماینده حزب مان در این ملاقات در رابطه با شرایط سیاسی کشور و مبارزات مردم توضیحاتی داده شد. او ضمن اشاره به عرصه های اصلی فعالیت و مبارزه حزب توده ایران از همبستگی پیگیر کمونیست های پرتغال با مبارزات مردم زحمتکش و نیروهای دموکرات و آزادی خواه ایران و به ویژه حزب توده ایران تشکر کرد.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا