مسایل بین‌المللی

اعلامیه فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری به مناسبت اول ماه مه

مبارزه متحد جهانی، همبستگی رزمجویانه!
به اخراج ها پایان دهید!
استثمار را متوقف کنید!“
برادران و خواهران،
به مناسبت فرا رسیدن روز کارگر، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری گرم ترین درودهای خود را به کارگران، بیکاران، مهاجران، زنان و جوانان در سراسر جهان تقدیم می دارد و همگان را فرامی خواند در راه مقابله موثر و سازمان یافته جنبش سندیکائی با جانبداری طبقاتی به دفاع از حقوق و دستاوردهای خود برخیزنند.
سیمای حقیقی جهانی شدن سرمایه داری اینک به روشنی خود را هویدا ساخته است. ما این جهانی شدن را در بی عدالتی گسترده در جهان، تمرکز بی سابقه ثروت در چنگال گروهی کوچک درحالی که اکثریت بشر در فقر و تیره روزی زندگی می کند، ارزیابی و معرفی می نماییم. آمار اثبات می کند، 1 درصد جمعیت جهان مالک 40 درصد کل ثروت های گیتی است در عین حال 50 درصد جمعیت جهان نیز در فقر بسر می برد و فقط صاحب 1 درصد ثروت جهانی است. به عنوان نمونه، در کشور هند 48 میلیاردر، 30 درصد درآمد ملی هند را به خود اختصاص داده اند. درجریان اجلاس اخیر کنفرانس سازمان ملل پیرامون تجارت و توسعه (یو.ان.سی .تی .آ.دی) یک هیات آفریقایی، وضعیت دراین قاره را چنین توصیف کردد: ”آنچه درحال وقوع است یک انتقال خون معکوس واقعی است.“ خون کشورهای ضعیف جهان سوم مکیده شده وبه سوی انحصارهای فراملی و کشورهای امپریالیستی انتقال می یابد. امروز بر پایه اطلاعات سازمان ملل متحد، میانگین عمر درکشورهایی مانند زیمبابوه 43 سال، در نیجریه و لییریا 41 سال، در زامبیا، آنگولا و سیرالئون به ترتیب 40 و 37 سال است، این آیینه تمام نمای غارت و استثمار جهان سوم توسط امپریالیسم جهانی است. دردوران حاضر، یعنی در دوره بحران ژرف اقتصادی که از ایالات متحده آغاز گردید و به اروپا رسید و درحال گسترش به چهار گوشه جهان است، سازمان بین المللی کار تخمین می زند بیکاری باز هم افزایش خواهد یافت و تعداد بیکاران از 190 میلیون نفر در سال 2007 به 210 میلیون درسال 2009 میلادی می رسد. کارگران و زحمتکشان درکلیه بخش ها خصوصا صنایع ساختمان، خودروسازی، تولید فلزات، بانکداری و گردشگری از کار بیکار و شغل خود را از دست می دهند. کار نیمه وقت با دستمزد پایین تر، که سبب وخیم تر شدن وضعیت کار و نابودی امنیت شغلی، دستبرد به حقوق و آزادی های سندیکایی و هم چنین تاثیر مخرب برزندگی مهاجرانی که مجبور به بازگشت به کشورهایشان می شوند، به یک امر عادی بدل شده است. درمقابل این اوضاع، پرواضح است، فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری و دیگر سندیکاهای دارای هویت و جانبداری طبقاتی، مرعوب و تسلیم نمی شوند. درهر مکانی، درهر محل کارو فعالیت و درهر رشته صنعتی ما باید از حقوق حقه خود دفاع کنیم و یورش های سرمایه داری را با مبارزه سازمان یافته پاسخ دهیم! دراین زمینه یکی از ابتکارات فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، اعلام و تعیین روز اول آوریل امسال به عنوان“ روز جهانی اقدام“ بود که در 55 کشور با اعتصاب و راه پیمایی و اعتراضات گوناگون برگزار گردید. تجربه موفق اول آوریل، روز جهانی اقدام علیه استثمار انسان توسط انسان، ثابت کرد که زحمتکشان سراسر جهان، هر کجا که باشند، این توان و انگیزه را دارند که دست به عمل مشترک زده و با گام هایی مطمئن برای مقابله با استثمار و استثمارگران مبارزه کنند.
کارگران و زحمتکشان!
روز جهانی کارگر امسال باید، روز سازماندهی بهتر و عالی تر برضد استثمار انسان بوسیله انسان باشد. ما تاکید می کنیم، هزینه بحران را باید آنهایی بپردازند که، به وجودش آورده اند، نه میلیون ها کارگر! باید برای توقف اخراج ها ضمن حمایت از حقوق بیکاران متحداٌ مبارزه کرد. آن ها و خانواده هایشان نیز حق دارند که زندگی کنند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری، همه سندیکاهای سراسر جهان را فرا می خواند دراین مبارزه دشوار به اعضاء و نیروهای خود اعتماد و اطمینان نشان دهند. ما قادر به پیروز شدن هستیم. امکان برگزیدن راه دیگری وجود دارد، نمونه کوبای انقلابی بسیار گویا است. کوبا پنجاه سال در نبردی سخت در برابر امپریالیسم پایداری کرده و به کامیابی دست یافته است، پنجاه سال طی یک مسیر غرور آفرین با حفظ اصول، ارزش های و آرمان های والا، ما تجربیات و درس هایی آموخته ایم که نباید نادیده گرفته شود. دردوره کنونی به یک همبستگی و اتحاد بین المللی و اقدام مبارزاتی نیازمند هستیم!
کارگران، کارگران اخراج و بیکار شده، مهاجران، تهیدستان و دهقانان فقیر!
دراول ماه مه، روز جهانی کارگر، ما بر اهمیت همبستگی خود با مبارزه مردم فلسطین تاکید می کنیم. ما در کنار مردم عراق، افغانستان و پاکستان برای بیرون انداختن سربازان تجاوزگرخارجی می ایستیم. ما استوار و مصمم درکنار مردم ونزوئلا، بولیوی، نیکاراگوئه و اکوادور در پیکار برای زندگی بهتر قرار خواهیم داشت. ما هم صدا با خلق های آفریقا خواستار لغو بدهی کشورهای آفریقایی هستیم. ما طبقه کارگردر آسیا و اقیانوسیه را که در وضعیتی ناگوار زندگی می کنند، برادرانه در آغوش می گیرییم. مابه همبستگی با کارگران کشورهای عرب که برضد برنامه های آمریکا، اتحادیه اروپا، ناتو و طرح خاور میانه بزرگ مبارزه می کنند، ادامه خواهیم داد.
همکاران گرامی!
در این اوضاع بغرنج و دشوار بین المللی ما به سندیکاهای رزمنده و دارای هویت و جانبداری طبقاتی احتیاج داریم، ما به سندیکاهایی نیاز داریم که درسنگر نخست مبارزه خلق ها برای صلح، دمکراسی و آزادی و حقوق سندیکایی قرار داشته باشند.
ما به سندیکاهایی نیازمند هستیم که آگاهی طبقه کارگر را تقویت کرده و راه را برای رهایی از استثمارسرمایه داری هموار نمایند. فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری دراین راه دشوار اما با شکوه حرکت می کند!

کارگران همه کشورها متحد شوید
فدراسیون جهانی سندیکاهای کارگری 16آوریل 2009
منبع : www.wftucentral.org

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا