اعلامیه ها

اعلامیه کمیته مرکزی حزب توده ایران


کودتای رژیم تزویر و تاریک اندیشی بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانی!
میلیون ها رای تقلبی به اسم احمدی نژاد

!
دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با حضور با شکوه ده ها میلیونی شما به رفراندوم دیگری بر ضد رژیم تاریک اندیش و خدعه گر ولایت فقیه تبدیل شد. صف های طولانی میلیون ها ایرانی با پرچم های سبز در پای صندوق های رای، به نشانه اعتراض به استبداد ورشکسته ولی فقیه و انصارش آنچنان پایه های متزلزل و سست رژیم دروغگویان را لرزاند که سران استبداد هراسناک از تکرار حماسه دوم خرداد دستور لگدمال کردن رای اکثریت قاطع شهروندان میهن را صادر کرده و با اتکا به نیروهای سرکوبگر شبه کودتای نظامی یی را در شهرهای بزرگ کشور سازمان دهی کردند. آغاز مانور سرکوبگرانه ”اقتدار“ به دستور سران ارتجاع، حمله نیروهای انتظامی به هزاران جوانی که به اعتراض به این شعبده بازی مفتضحانه رژیم به خیابان های ریخته بودند، مختل کردن خطوط ارتباطی، پلمب کردن دفتر های انتخاباتی موسوی و اعلام وضعیت فوق العاده در شهرهای بزرگ و تهدیدات سران سپاه در سرکوب خشن هر گونه حرکت اعتراضی، نشانه روشنی از شکست سنگین سران رژیم در آزمون انتخابات 22 خرداد است.
نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان، آقایان موسوی و کروبی با صدور بیانیه هایی نتایج اعلام شده انتخابات را باطل دانسته و اعلام کرده اند که از صحنه کنار نخواهند رفت. در مقابل شواهد غیر قابل انکار تقلب سازماندهندگان انتخابات و اعلام میلیون ها رای تقلبی به نام احمدی نژاد، اعلامیه علی خامنه ای در تأیید نتایج اعلام شده بار دیگر نشانگر این واقعیت است که ولی فقیه رژیم و انصار مسلح و نیم مسلحش، سازمانان گران اصلی خشونت دولتی بر ضد اراده ملی میلیون ها ایرانی هستند. شعبده بازی انتخاباتی رژیم در عین حال نشانگر نقطه عطفی در برخورد رژیم با نیروهای مخالف خودی و بیان روشن این واقعیت است که در چارچوب رژیم ولایت فقیه حتی نیروهای منتقد ”خودی“ نیز حق حیات و فعالیت سیاسی محدود را ندارند.
بیانیه تهدید آمیز خامنه ای در عین حال هشداری است به نامزدهای انتخاباتی اصلاح طلبان برای تسلیم شدن در برابر اراده ارتجاع و ترک صحنه مبارزه سیاسی. حزب توده ایران در هفته های اخیر به دفعات درباره نیات شوم نیروهای سرکوبگر برای لگدمال کردن آرای مردم هشدار داده و از همه نیروهای ملی و آزادی خواه کشور خواسته بود تا با مبارزه مشترک جلوی برنامه های رژیم را بگیرند.
نباید گذاشت که نیروی پر توان مردم که در روزهای گذشته، خشم و هراس واپس گرایان را برانگیخته بود، به تحلیل رفته و با ناامیدی صحنه را به ارتجاع واگذار کند. باید همه نیروهای سیاسی و اجتماعی کشور با اعلام بی اعتبار بودن نتایچ اعلام شده انتخابات از سوی وزارت کشور رژیم و با استفاده از همه امکانات صدای اعتراض خود را بر ضد این شعبده بازی ولی فقیه و مزدوران مسلح و نیم مسلحش بلند کنند. باید با گسترش مبارزه سازمان یافته توده ها رژیم را زیر فشار قرار داد. تمکین به نتایج اعلام شده خیانت به رای مردم و همکاری با رژیم تزویر و تاریک اندیشی است.
هم میهنان آگاه!
حکومت گران غاصب مسند اراده مردم با خیانت به آرمان های مردمی انقلاب تاکنون بر سرنیزه تکیه کرده بودند و اینک می روند که با این کودتای به غایت ضد ملی و ضد مردمی بر سرنیزه بنشینند. حضور پرتوان میلیون ها مردم در صحنه اعتراض و مقابله با آنان است که می تواند جلوی این شیادی مفتضح را بگیرد و مردم و میهن ما را از خطری جدی برهاند.

کمیته مرکزی حزب توده ایران
23 خرداد 1388

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا