مسایل سیاسی روز

گزارشی تصویری از مبارزات قهرمانانه مردم ایران بر ضد کودتای رژیم دروغ و تاریک اندیشی

درود آتشین بر مبارزات زنان، جوانان، دانشجویان ، کارگران و زحمتشکان میهن!
نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا