اعلامیه ها

اعلامیه شماره 5 کمیته مرکزی حزب توده ایران


زبان زور و تهدید مردم را از مبارزه برحقشان باز نمی دارد

آنچه علی خامنه ای به عنوان سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه درنماز جمعه تهران بیان کرد دور از انتظار نبود. این سیاست در حقیقت از همان نخستین روز اعتراضات فراگیر مردمی و تظاهرات میلیونی با محاسبه دقیق به اجرا گذاشته شده است. سرکوب خونین، بازداشت های گسترده و هدفمند، تلاش برای به تحلیل بردن توان جنبش از راه های گوناگون و پراکندن تخم تفرقه درمیان نیروهای آزادیخواه و اصلاح طلب

هم میهنان آگاه!
باگسترش جنبش اعتراضی درروزهای اخیر و ادامه تظاهرات میلیونی درشهرهای بزرگ و کوچک کشور، ولی فقیه در نماز جمعه این هفته تهران با تحریف حقایق، ضمن دفاع آشکار از کودتای دست پروردگان خود و حمایت صریح از دولت محموداحمدی نژاد، زبان به تهدید مردم و نامزدهای اصلاح طلب دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گشود. موضع گیری ولی فقیه و تاکید براین امر که انتخابات و نتیجه آن ”پیروزی مطلق“ نظام محسوب شده و بنابر این نباید زیر بار ”بدعت های غیرقانونی“ رفت، نشانگر این واقعیت است که جنبش پرتوان مردمی، هراس جدی رژیم ولایت فقیه را برانگیخته و این رژیم تمام نیرو و امکانات خود را برای مهار آن بکار گرفته است. آنچه علی خامنه ای به عنوان سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه درنماز جمعه تهران بیان کرد، دور از انتظار نبود. این سیاست در حقیقت از همان نخستین روز اعتراضات فراگیر مردمی و تظاهرات میلیونی با محاسبه دقیق به اجرا گذاشته شده است. سرکوب خونین، بازداشت های گسترده و هدفمند، تلاش برای به تحلیل بردن توان جنبش از راه های گوناگون و پراکندن تخم تفرقه درمیان نیروهای آزادیخواه و اصلاح طلب وسعی در جدا سازی شخصیت های مقاوم اصلاح طلب از جنبش مردمی، اجزا و بخش های مختلف سیاست مذکور قلمداد می شوند.

احزاب و نیروهای مترقی، آزادیخواه و اصلاح طلب!
جنبش نیرومند اعتراضی کنونی، استبداد و ارتجاع حاکم را به چالش گرفته است، نیروی لایزال توده ها مهمترین پشتوانه تحقق خواست های مردم یعنی، ابطال انتخابات و لغونظارت استصوابی است و بی جهت نبود ولی فقیه در سخنان خود بیشترین تاکید را بر روی همین عامل یعنی نیروی مردم متمرکز ساخته بود و رسما با تهدید از اصلاح طلبان می خواست، با جدا ساختن خود از مردم، آنها را روانه خانه هایشان سازند. دراین زمینه یا بهتر گفته باشیم تاکتیک نیرنگ آمیز ولی فقیه، نکته بسیار پراهمیتی نهفته است که نباید نسبت به آن بی تفاوت بود. هدف کودتاچیان تحت رهبری ولی فقیه، ایجاد شکاف در میان اصلاح طلبان است که تا امروز با مقاومت تحسین برانگیز خود، به ارتقاء جنبش مردمی و ناکام ماندن نقشه های ارتجاع حاکم یاری موثر رسانده اند، از این رو، توده های مردم و میلیون ها هم میهن جان به لب رسیده ما به حق خواستار ادامه پایداری و نزدیکی و تقویت اتحاد و همبستگی در میان اصلاح طلبان و نیروهای آزادیخواه هستند. باید از هر گونه اقدام و حرکت تفرقه آمیز دوری جست، دعوت به تظاهرات و یا هر شکل دیگر اعتراضی را با هماهنگی و به صورت واحد انجام داد و باهرنوع پراکندگی مقابله نمود!
نیروی جنبش در اتحادعمل آن است، سیاست ولی فقیه برای ایجاد تفرقه میان اصلاح طلبان و جدا ساختن آنها از یکدیگر تنها در صورت هماهنگی و هم صدایی و اتحاد، ناکام می ماند. باید با حفظ هوشیاری و ضمن تکیه بر نیروی به میدان آمده توده ها، سیاست به ظاهر غیر قابل انعطاف ولی فقیه و کودتاچیان تحت فرمان او را به شکست و ناکامی کشانید!
این حضور هر چه پیگیر و نیرومند توده ها در صحنه اعتراض به بی قانونی های آشکار و حق کشی روشن رژیم است که آن را به عقب نشینی واخواهد داشت. صدای رسای اعتراض برحق جنبش مردمی هر چه بیشتر انعکاس درونی و جهانی می یابد. اراده مردم رزمنده میهن ما این صدا را هر چه رساتر می خواهد.
هم میهنان مبارز!
ولی فقیه تهدید به سرکوب کرده است، این گونه تهدیدها برای مردم میهن ما تازگی ندارد آنها ماهیت سرکوبگر رژیم را می شناسند و با این شناخت است که به میدان حق طلبی پا گذاشته اند. تجربه مبارزات همه خلق های جهان از جمله مردم دلیر میهن ما ثابت می کند، سرکوب و کشتار وتوسل به زور و سرنیزه نشانه اقتدار نیست. دیکتاتورها با اعمال خشونت و کشتار مردم، ضعف و ناتوانی خود را به نمایش می گذارند. موضعگیری و سیاست رسمی رژیم ولایت فقیه که درنماز جمعه تهران اعلام شد از این قاعده مستثنی نیست. ولی فقیه با تهدید مردم و نامزدهای اصلاح طلب (میرحسین موسوی و کروبی) به سرکوب، به هیچ رواز موضع قدرت نیست. موضع ولی فقیه وکودتاچیان علی رغم امکانات وسیع آنها در برابر موج نیرومند مردمی، فوق العاده ضعیف است، بنابراین مجموعه گفته شده مبارزه و مقاومت به طور مسالمت آمیز و از راه های گوناگون از جمله تظاهرات و تحصن که ریشه در سنن انقلابی و مردمی میهن ما دارد، می توان ارتجاع را به عقب نشینی واداشت.
دست در دست یکدیگر و در یک صف واحد با خواست، ابطال انتخابات، لغونظارت استصوابی، آزادی دستگیرشدگان وقایع اخیر و دیگر زندانیان سیاسی و محاکمه و مجازات عاملان و آمران کشتار مردم و معرفی و محاکمه عوامل کودتای انتخاباتی در برابر ولی فقیه و کودتاچیان تاریک اندیش به مقابله و پیکار ادامه دهیم!

کمیته مرکزی حزب توده ایران
29 خرداد 1388

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا