اعلامیه هامسایل سیاسی روز

فراخوان کمیته مرکزی حزب توده ایران


فراخوان حزب توده ایران، حزب طبقه کارگر، به
کارگران و زحمتکشان میهن!

کارگران و زحمتکشان آگاه!
بیش از سی سال ازخیزش تاریخی و دوران ساز شما، در انقلاب بهمن 57، در معیت اکثریت مردم میهن ما برای کسب آزادی، استقلال و عدالت اجتماعی می گذرد. حضور قاطع و تعیین کننده شما در آن نبرد دوران ساز بود که، سرنوشت آن حادثه تاریخی قرن را رقم زد. دست توانای طبقه کارگر، آن گاه، دقیق، آگاهانه و حساب شده، شیرهای مخازن سوخت و انرژی ماشین جنگی و سرکوب رژیم را از کار انداخت که، سینه زنان و مردان بپاخاسته برای احقاق حقوق از دست رفته شان را نشانه گرفته بود و این چنین شد که رژیم ظلم و ستم با ماشین سرکوب خون ریزش، با چند تکان جدی از کار افتاد و انقلاب پیروز شد. و اما بعد؟ شما طی این سی سال برروی گوشت و پوست و استخوانتان تبعیض کشنده، واپس روی و نکول پی درپی و پیگیر رژیم ولایت فقیه را از آنچه بر پرچم انقلاب نوشته شده بود، هر روز به شکل فزاینده ای احساس کردید و باز آزمودید. طبقه شما و دیگر مردم محروم جامعه از بند رسته، دگر بار به زنجیر کشیده شدید. شما امروز با بیکاری، فقر و بیماری و بی خانمانی دست به گریبانید. بر پایه آمار رسمی که، از سوی نهادهای حکومتی منتشر گردیده، سالانه دو درصد به جمعیت زیر خط فقر کشور افزوده می شود. مدیر کل دفتر مطالعات اجتماعی و فقر زدایی وزارت رفاه اعلام نموده است، خط فقر در پایتخت کشور 850 هزار تومان می باشد، که این رقم بیش از دو برابر حداقل دستمزد ماهیانه کارگران مصوبه شورای عالی کار است! دولت ضد کارگری احمدی نژاد با سیاست مخرب خود سبب گردیده در چهار سال اخیر شکاف طبقاتی در جامعه ژرف تر شود. برپایه آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی از زمان روی کار آمدن دولت کارگر ستیز احمدی نژاد فاصله طبقاتی و نابرابری در توزیع درآمدها افزایش یافته و بیش از 80 درصد درآمد کشور به کمتر از 20 درصد جامعه یعنی ثروتمندان تعلق می گیرد و 80 درصد جامعه و پیشاپیش همه، شما کارگران فقط از 20 درصد درآمدها بهره می برید. به علاوه اقتصاد میهن در بحران و رکود و تورم به نفس زدن افتاده است که حاصل آن بیکاری گسترده، اخراج های پی در پی و تیره روزی بیشتر و بیشتر زحمتکشان است. مطابق آمار انتشار یافته از سوی مرکز آمار ایران بررسی نرخ بیکاری جوانان 15 تا 24 ساله حاکی از آن است که فقط در زمستان سال گذشته، 5 /27 درصد از جمعیت این گروه سنی بیکار بوده اند.
خصوصی سازی منجر به آن شده تا نزدیک به 70 درصد کارگران با قراردادهای موقت که به حق یوغ بردگی خوانده می شود مشغول به کار باشند. گزارش رسمی بانک مرکزی که در اوایل امسال انتشار یافت با اشاره به رکود شدید اقتصادی در کشور از تعطیلی واحدهای تولیدی و کارخانجات خبر می دهد. فقط در سال 1387 دست کم 400 واحد تولیدی ورشکسته و تعطیل شدند که پیامد آن بیکاری بیش از 200 هزار نفر بود. همه اینها در اوضاعی اتفاق افتاد که درآمدهای نفتی دولت احمدی نژاد بالغ بر 198 میلیارد دلار بوده است. شما کارگران و زحمتکشان حق داشتن تشکل مستقل صنفی را ندارید، رهبران و فعالان سندیکایی بازداشت شده و مورد شکنجه قرار می گیرند. برخورد رژیم ولایت فقیه با سندیکاهای مستقل چون سندیکای کارگران شرکت واحد و نیشکر هفت تپه گویای واقعیت سرکوب شدید سندیکاها و تشکل های مستقل است.
اصلاح قانون کار به زیان زحمتکشان و به سود کلان سرمایه داران در چارچوب طرح تحول اقتصادی که در سال گذشته با حذف ماده 41 قانون کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و اضافه شدن بند ز به ماده 21 قانون کارکه اخراج کارگران را ”قانونیت“ می بخشد و بازگشت به ماده 33 قانون کار رژیم سرنگون شده سلطنتی است، آغاز گردیده ماهیت و سرشت رژیم خدمتگزار سرمایه بزرگ تجاری را به خوبی افشا می سازد. امروز حکومتی اهرم های هدایت اجتماعی و سیاسی کشور را به دست گرفته است که جز منافع قشر کوچک غارتگران و قدرتمندان ثروت و حاکمیت به چیزی نمی اندیشد، به رای و نظر مردم کشور در اداره امور جامعه کوچکترین اعتقادی ندارد.
صحنه های رویارویی گزمگان تا دندان مسلح رژیم با مردم بی سلاح و مسالمت جوی میهن، می رود کارد برد باری مردم را به استخوان برساند. شما بدون تردید در این نبرد نابرابر برکنار نبوده اید و نیستید. توان بالقوه اصلی بازدارنده و تعیین کننده شما هنوز در رزرو و در ذخیره است. همراهی با خواهران و برادران بی سلاحتان در مقابل آدمکشان مصمم به تداوم حکومت زور، ستم، فساد و دروغ از خصلت آزادیبخش طبقه زحمتکش شما نیرو گرفته است.

کارگران و زحمتکشان رزمنده!
با دقت و هوشیاری حوادث عرصه پهناور نبرد آزادی با استبداد ولایی را در افق دید مانورها و اقدامات احتمالی خود داشته باشید. ساعت موعود، در صورتی که رژیم ولایت زور و استبداد، سرکوب خونین خود را ادامه دهد، فرا می رسد. برای فردایی که ضرورت به کار بردن سلاح برنده و قاطع طبقه توانای شما، فرمان تاریخی خودش را صادر خواهد کرد آماده باشید. رژیم باید بداند که، اگر سی سال پیش شما توان از کار انداختن یکی از بزرگترین ماشین های جنگی و سرکوب نظامی، دنیا را داشتید، اینک پس از همه این سال ها به مراتب آبدیده تر، توانمند تر و آگاه تر شده اید.
رژیم باید بداند، در این نبرد نابرابر بین توده های مردم در عرصه، با استبداد ولایی، طبقه توانای شما، مردم را تنها نخواهد گذاشت و از سلاح برنده خود استفاده خواهد کرد.

* درود برطبقه کارگر ایران ستون فقرات جنبش مردمی ایران
* استوار ومستحکم باد پیوند جنبش کارگری با دیگرگردان های جنبش مردمی
* مرگ بر استبداد ولایی

کمیته مرکزی حزب توده ایران
31 خرداد ماه 1388

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا