مسایل سیاسی روز

گسترش اعتراضات و خواست ابطال انتخابات پاسخ توده ها به ارتجاع!


ضمن پشتیبانی و حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی ومهدی کروبی از جمله و بویژه تداوم اعتراضات، باید جنبش اعتراضی کنونی را سازماندهی کرده و با ارزیابی صحیح و واقع بینانه ازصحنه سیاسی، توطئه کودتاچیان را خنثی ساخت.

هم میهنان گرامی!
ده ها هزار تن از معترضان به کودتای انتخاباتی ارتجاع حاکم، علی رغم سرکوب شدید وایجاد فضای امنیتی در سراسر کشور به تظاهرات و اعتراضات خود ادامه می دهند. پس از شنبه خونین و لشگرکشی واحدهای مسلح سپاه و بسیج دربرابر توده های مردم و به رغم تلاش کودتاچیان، صدای حق طلبانه مردم جان به لب رسیده، کماکان دربسیاری از شهرهای کشور طنین افکن است.
درچنین اوضاعی و با توجه به توان جنبش مردمی، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه ای تهدید آمیز باردیگر برای میلیون ها مردم مسالمت جو وحق طلب میهن ما خط و نشان کشیده و از برخورد ”قاطع“ با هر گونه اقدام اعتراضی سخن گفته است.
”آشوب طلب“،ئ“فتنه آفرین“ و ”تروریست“ خواندن توده های میلیونی مردم توسط سپاه پاسداران که از طراحان و مجریان کودتا وسرکوب های اخیر است، به هیچ رو تصادفی و شگفت آور نبوده و نیست. واقعیت این است که سپاه از اصلی ترین حامیان دولت ضد مردمی و واپس گرای احمدی نژاد بوده و هست و دخالت غیر قانونی آن درمعادلات سیاسی بویژه انتخابات اخیر فقط و فقط برای تامین منافع اقتصادی و سودهای کلان ناشی از تصاحب و اجرای بزرگترین طرح های عمرانی و اقتصادی کشور است. به همین دلیل تهدیدات سپاه و ماهیت اقدامات آن برای مردم میهن ما پوشیده و پنهان نمی باشد.
سپاه پاسداران دراوضاعی به تهدید آشکار وبی پرده جنبش مردمی پرداخته است که مقاومت و مبارزه اصلاح طلبان و اتکای آنها به توده های حاضر درصحنه، بسیاری از نقشه های کودتاچیان را تاکنون ناکام گذارده است. درعین حال بیانیه سپاه دراین لحظه مشخص، نشانگر هراس جدی کودتاچیان از جمله فرماندهان این نهاد نظامی-امنیتی از تشدید شکاف درنیروها و جناح های درون و پیرامون حاکمیت ارزیابی می شود و به نوبه خود وضعیت بی ثبات و تا حد معینی متزلزل کودتاچیان به رهبری ولی فقیه را نشان می دهد. سپاه پاسداران درمقطع زمانی دست به انتشار بیانیه و تهدید زده است که علی رغم تلاش خامنه ای و حمایت او از دولت احمدی نژاد و تقلب گسترده درانتخابات، ارتجاع حاکم به دلایل متعدد عینی و ذهنی قادرنیست یکپارچگی خود را با قوت و قدرت به نمایش بگذارد. ازاین رو“آشوب طلب“ و ”اغتشاش گر“ خواندن میلیون ها مردم از قشرهای و طبقات مختلف اجتماعی، نه از موضع قدرت، بلکه کاملا از موضع ضعف وترس می باشد.
حضور مستقیم سپاه پاسداران با تجهیزات کامل برای سرکوب، نشانگر این واقعیت است که اولا جنبش مردمی درروزهای اخیر گام های بزرگی به پیش برداشته وموفقیت کامل توطئه ی کودتا را عقیم گذاشته و به همین علت رژیم ولایت فقیه به ناگزیر برای مقابله با آن از واحدهای سپاه یاری می طلبد، که این امر پایگاه ضعیف وشکننده واپس گرایان کودتاچی حتی درمیان نیروهای نظامی-انتظامی را به اثبات می رساند.

هم میهنان آگاه و مبارز!
دراوضاع کنونی و با توجه به فعل و انفعالات عرصه سیاسی ودرگیری و رویارویی رو به تزاید حاکمیت، ادامه مبارزه با توسل به اشکال متنوع و پرهیز از خشونت و افتادن دردام تحریکات ارتجاع حاکم از اولویت جدی برخوردار است. ضمن پشتیبانی و حمایت از ابتکارات میرحسین موسوی ومهدی کروبی از جمله و بویژه تداوم اعتراضات، باید جنبش اعتراضی کنونی را سازماندهی کرده و با ارزیابی صحیح و واقع بینانه ازصحنه سیاسی، توطئه کودتاچیان را خنثی ساخت. می باید از فراخوان ها و دعوت نامزدهای اصلاح طلب از جمله تظاهرات روز پنجشنبه آینده به مناسبت بزرگ داشت شهدا و برای تداوم جنبش اعتراضی با خواست ابطال انتخابات و آزادی همه بازداشت شدگان واقع اخیر و معرفی و محاکمه عاملان کشتار مردم با تمام قوا حمایت کرد.
هدف واپس گرایان ناامید ساختن توده ها و ایجاد جو رعب و وحشت برای مهار وسرکوب جنبش مردمی است. این هدف را با تشدید مبارزه و تقویت همبستگی درصفوف جنبش ناکام سازیم، این مبارزه مشترک ماست که ارتجاع را به عقب خواهدراند.
جنبش کنونی به سطح معینی از رشد و تکامل نیازمند است که تنها با حفظ هوشیاری و اتحاد عمل می توان به آن دست یافته و استبداد ولایی را به زانودرآورد . دراین راه با عزم راسخ و بطور خستگی ناپذیر مبارزه کنیم!

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا