مسایل سیاسی روز

همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی جهان با مبارزات مردم ایران! – 3


کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان: همبستگی رزمجويانۀ خويش را با همه مردم آزادیخواه و وطنپرست ايران، ازجمله رفقای حزب تودۀ ايران اعلام ميدارد.
دبیر کل حزب کمونیست فنلاند، : همبستگی کمونیست های فنلاند با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد
پیام همبستگی حزب کمونیست ایرلند: رژیم اسلامی تئوکراتیک آیت‌الله‌ها و ملاها در ۳۰ سال گذشته شرایط بسیار دشواری را به مردم ایران تحمیل کرده است

همبستگی 163 هزار سندیکالیست اتریشی با مبارزات مردم ایران

اعلاميۀ کميتۀ فعالين حزب دموکراتيک خلق افغانستان
مورخ 22 جون 2009
 
        پيرامون همبستگی با جنبش حق طلبانۀ مردم عدالتخواه ايران!
 
     به تعقيب اعلام نتايج دوردهم انتخابات رياست جمهوری درايران و برنده شناختن کاذبانه و خلاف انتظار، احمدی نژاد نمايندۀ ارتجاع حاکم ولايت فقيه ازسوی کمسيون انتخابات که با دروغ، دستبرد، تقلب و دست کاری درآراء ملت همراه بود، چند روز است که درشهر تهران و عده ای ازاستانهای ديگر آن کشور، شاهد راهپيمايی عظيم و با شکوه ، می باشیم.
  شرکت پرشور و پردرت صدها هزار انسان ( زن و مرد- پير وجوان ) معترض شامل فعالان سياسی، دانشمندان، نويسندگان، ژورناليستان، پژوهشگران، اسا تيد دانشگاهها، آموزگاران مدارس، دانشجويان، دانش آموزان، کارگران، دهقانان، پيشه وران… درتظاهرات آرام و مسالمت آميز، با شعار ابطال انتخابات، دردفاع از حق و عدالت و در ضديت با ترفندهای سران رژيم ماجراجو و بدنام ولايت فقيه که با تقلب آشکارا درشمارش آراء ، انتخاب آزاد ملت را به سُخره گرفتند؛ خشم نظام حاکم ضد مردمی را برانگيخت و مزدوران رژيم ازنيروهای انتظامی گرفته تا بسيجی ها و اعضای سپاه پاسداران فاشيسم آخوندی، بر راهپيمايان بی گناه و بی دفاع ديوانه وار حمله بردند و خون شماری ازفرزندان مردم ايران   را برزمين ريخت.
    همچنان پوليس مخفی ولايت فقيه موج تازه ای از دستگيری ها، بازداشتها و توقيف فعالان سياسی، مدافعين حقوق بشر، نويسندگان، ژورناليستان، دانشجويان، دانش آموزان را آغاز و راهپيمايی صلح آميز و عاری از خشونت مردم را با سرکوبگری خونين ساخت وتلاش دارد تا صدای اعتراض مردم را با زور آزمايی و ايجاد فضای رعب و وحشت دربين توده ها، با آشوبگری قوای امنيتی وابسته به ارتجاع آخوندی، خفه سازد.
     کميتۀ فعا لين حزب دموکراتيک خلق افغانستان درحالی که کشتار مردم بی گناه، کاربرد خشونت، سرکوب، بازداشت، شکنجه و زندانی سا ختن نيروهای مترقی، آزاديخواه، عدالت پسند و اصلاح طلب ايران را توجه ناپذیردانسته و آنرا شديداً محکوم می نمايد ؛ همبستگی رزمجويانۀ خويش را با همه مردم آزادیخواه و وطنپرست ايران، ازجمله رفقای حزب تودۀ   ايران  اعلام ميدارد.
 
–        زنده باد آزادی،  دموکراسی و عدالت اجتماعی!
–        مرگ برقاتلان و دشمنان ترقی و سعا دت انسان زحمتکش!
–        درود به روان پاك شهدای گلگون کفن راه  نجات  مردم ايران!
 
                                                  کميتۀ فعالين
                                                  ح. د. خ. ا 

دبیر کل حزب کمونیست فنلاند، رفیق ”یارو هکانان“، در پیامی به کمیته مرکزی حزب توده ایران در روز 5 تیرماه همبستگی کمونیست های فنلاند با مبارزات مردم ایران برای دموکراسی و حقوق بشر اعلام کرد. حزب کمونیست فنلاند با انتشار اعلامیه های حزب توده ایران مردم فنلاند را در جریان تحولات اخیر کشور قرار داده است. حزب کمونیست فنلاند در روزهای گذشته بانی و سازمان دهنده گردهمایی و تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارت ایران در هلسینکی بوده است که در آن فعالان و هواداران این حزب و دیگر احزاب و نیروهای مترقی و چپ در کنار نیروهای چپ ایران در دفاع از حقوق دموکراتیک مردم ایران شرکت فعال داشتند.

پیام همبستگی حزب کمونیست ایرلند
حزب کمونیست ایرلند همبستگی خود را با نیروهای دموکراتیک ایران در مبارزه بی‌وقفه‌شان در راه ایجاد دگرگونی‌های رادیکال اجتماعی و اقتصادی اعلام می‌کند. ما همبستگی خود را با رفقای خود در حزب توده ایران و با طبقه کارگر و نیروهای مردمی اعلام می‌کنیم که دلیرانه برای تحقق خواست راستین دموکراسی می‌رزمند، و در عین حال جهت ضدامپریالیستی مبارزات مردم ایران را حفظ می‌کنند. رژیم اسلامی تئوکراتیک آیت‌الله‌ها و ملاها در ۳۰ سال گذشته شرایط بسیار دشواری را به مردم ایران تحمیل کرده است، موجد تفرقه شدیدی بوده است، و با استفاده از خشونت و شکنجه بی‌حد و حصر و به منظور حفظ قدرتش مردم ایران را به شدت سرکوب کرده است. این رژیم آمال و آرزوهای مردم را برای دستیابی به دموکراسی و عدالت اجتماعی و اقتصادی، که برای آن انقلاب کردند و رژیم شاه دست نشانده آمریکا را سرنگون کردند، زیر پا گذاشته است. امروز، طبقه حاکم ایران که از مذهب به منظور پرده پوشی مقاصد واقعی‌اش استفاده کرده و می‌کند، در مورد رابطه با امپریالیسم دچار چنددستگی است و این در حالی است که نیروهای امپریالیستی ایالات متحد آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا کماکان به دخالت ادامه می‌دهند، با این هدف که رژیم کنونی را با رژیم دیگری جایگزین کنند که بهتر بتواند منافع آنها را تأمین کند و جلوی تحقق خواست‌های راستین مردم برای تغییرات دموکراتیک را بگیرد.
مردم ایرلند تجربه تلخی از سوءاستفاده از اعتقادات خالصانه مذهبی مردم توسط طبقه حاکم در جنوب ایرلند، توسط دار و دسته‌های وفادار به اتحاد با بریتانیا در ایرلند شمالی، و توسط امپریالیسم بریتانیا دارند که برای تأمین منافع امپریالیستی خودشان اختلاف‌های مذهبی را بر می‌انگیزند و دامن می‌زنند. دخالت امپریالیسم و واکنش‌هایی که خود مشوق آن بود و به دنبال آورد، زخم عمیقی بر تن جامعه به جای گذاشته است که دهه‌هاست مانعی در راه نیروهای مترقی ایرلند بوده است. قدرت‌های امپریالیستی، هرگاه که به سودشان باشد، خود را با تاریک‌اندیش‌ترین و عقب‌مانده‌ترین نیروهای جهان مسلمان همسو و مؤتلف نشان می‌دهند، و همزمان با آن، نفرت مذهبی ضداسلامی را تحریک می‌کنند و به آن دامن می‌زنند. پیشرفت و ترقی دموکراتیک مردم ایران دو بار عقیم گذاشته شده است؛ یک بار با تحمیل رژیم شاه، و بار دوم توسط رژیم آیت‌الله‌ها.

یوجین مک کارتان
دبیرکل
حزب کمونیست ایرلند
۲۵ ژوئن ۲۰۰۹
(۴ تیر ۸۸)

سندیکای شاغلین شهرداری های اتریش که عضو اتحادیه سراسری سندیکا های اتریش می باشد با انتشار اطلاعیه ای با کارگران ایران ابراز همبستگی کرد. سندیکای شاغلین شهرداری های اتریش که بیش از 163 هزار عضو دارد شاغلین در بیش از 200 حرفه را در بر می گیرد و در بیش از 2400 شهر و روستای اتریش فعال است.
در زیر ترجمه متن پیام مطبوعاتی دبیر روابط بین الملل این سندیکا، توماس کاتنیگ را که در روز جمعه 5 تیر (26 ژوئن) منتشر شده است می خوانید:

وضعیت سندیکالیست ها در ایران دیگر قابل تحمل نیست.

سندیکای شاغلین در شهرداری های اتریش از روز جهانی ”عدالت برای زنان و مردان کارگر ایران“ (5 تیرماه) پشتیبانی می کند.
وضعیت سندیکالیست ها در ایران دیگر قابل تحمل نیست. ما هم از درخواست بین المللی مبنی بر عدالت برای زنان و مردان کارگر ایران پشتیبانی می نمائیم. تضییق و آزار نسبت به سندیکا های مستقل در ابران هنوز هم در راس امور قرار دارد. شکنجه و زندان های نا عادلانه بر علیه فعالان سندیکایی و پیکارگران حقوق شهروندی به امور جاری تبدیل شده اند. رژیم جهت حفظ قوانین محدود اتخادیه ها و ممنوع بودن اعتصاب از صدور احکام اعدام هم ابایی ندارد. سندیکالیست های زیادی همچون منصور اسانلو؛ چهرۀ نمادین جنبش کارگری ایران علیرغم ناراحتی های جسمی شدید سالهاست که در زندان بسر می برد. اقتصاد ایران در اثر بحران افتصادی جهانی، محاصره های اقتصادی بین المللی و سقوط بهای نفت با دشواریهای زیادی روبروست. کارخانه ها بسته می شوند، کارگران ناراضی اخراج می گردند و حقوق ها پرداخت نمی شوند. دولت رئیس جمهور احمدی نژاد از اوضاع نابسامان اقتصادی سوء استفاده می کند تا سیاست سرکوب خود را توجیه کند. حال حاضر 700 هزار کارگر مشغول بکار مشمول قانون کار نمی شوند. در شرایط حاضر که رژیم ایران با خشونت تمام بر علیه اپوزیسیون و بویژه بر علیه هواداران موسوی، کاندیدای مغلوب ریاست جمهوری عمل می کند، یک همبستگی تمام عیار با کارگران زن و مرد ایرانی عاجل ترین کار بشمار می رود. ما در روز همبستگی جهانی با کارگران ایران خواستار انجام اقدامات زیر می باشیم:
– آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی سندیکالیست های دستگیر شده از جمله منصور اسانلو؛ ابراهیم مددی و فرزاد کمانگر
– به رسمیت شناختن بی درنگ تمامی سازمان های سندیکایی مستقل در ایران و استخدام مجدد تمامی کارگران زن و مرد که بعلت پشتیبانی از این سازمان ها مورد اخراج و یا تضییق قرار گرفته اند.
– امضای کنوانسیون های ”سازمان بین المللی کار“ پیرامون حق تشکیل اتحادیه ها و قراردادهای دستجمعی توسط دولت
امضای قرارداهای دستجمعی میان سندیکا های مستقل و کارفرماهای مربوطه –

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا