مسایل سیاسی روز

اعترافات اجباری و نمایش های تلویزیونی بخشی از طرح کودتا است!

ما همچنان که بارها اعلام کرده ایم، این بار نیز تاکید می کنیم هرگونه اعتراف واقرار زیر شکنجه و درفضای ضد انسانی زندان سندیت نداشته و قابل استناد نیست.

با ادامه مبارزات علیه کودتای واپس گرایان، بخش های دیگری از طرح کودتا که توسط ولی فقیه، سپاه پاسداران، شکنجه گران وزارت اطلاعات و باندهای هوادار احمدی نژاد از قبل تدوین و تهیه شده دردستور کار قرارگرفته و متناسب با اوضاع صحنه سیاسی کشور، به اجرا گذاشته می شود.
برنامه اعتراف گیری ونمایش اقاریر بازداشت شدگان اخیر دررسانه های همگانی قسمت دیگری از طرح کودتا است که هدف آن معرفی اصلاح طلبان، نیروهای ملی و مذهبی ودیگر نیروهای مخالف نتایج انتخابات به عنوان عوامل “انقلاب مخملی” و یا “وابسته به بیگانگان” می باشد.
چندی پیش همزمان با گزارشاتی دررسانه ها و مطبوعات وابسته به طیف ارتجاع حاکم مبنی بر اعترافات دستگیرشدگان، سردبیر روزنامه “اندیشه سبز” و عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، درمصاحبه ای که در خبرگذاری ایسنا 6 تیرماه بر پا شد، با لحنی غیر متعارف وجهت دار به میرحسین موسوی حمله برده و اورا مسئول حوادث اخیر نامید.
همچنین “الغای نگرانی از سلامت انتخابات” دراین “مصاحبه” برنامه ای از پیش طراحی شده خوانده شد که هدف اش بی اعتبار ساختن نظام است!
بدون تردید چنین نمایش های مشمئز کننده ای ادامه خواهد یافت و دستگاه بازجویی و شکنجه نهادهای امنیتی بویژه اطلاعات سپاه پاسداران برنامه مفصلی برای اعتراف گیری و پخش آن تدارک دیده اند.
این برای نخستین بار نیست رژیم ولایت فقیه دست به چنین اقداماتی می زند و تا مادامیکه بساط استبداد و ارتجاع باقی است، شاهد اینگونه اعتراف گیری ها بوده و خواهیم بود. درحال حاضر آماج اصلی کودتاچیان از فشار به زندانیان، ایجاد فضای رعب ووحشت وپرونده سازی برای فعالان سیاسی، اجتماعی، صنفی روزنامه نگاران است. به این ترتیب ارگان های امنیتی-اطلاعاتی تلاش دارند، حوادث اخیر و جنبش گسترده مردمی را با برچسب دروغ یک “انقلاب مخملی” که از سوی امپریالیسم هدایت می شود، معرفی سازنند. سخنان محسنی اژه ای وزیر اطلاعات و نیز فرمانده لشگر سپاه پاسداران که درتهران مستقر شده، مبنی بر دخالت بیگانگان و دستگیری گروهی از “وابستگان سرویس های کشورهای غربی” همگی درراستای پرونده سازی و طرح اعتراف گیری است. علاوه براین برنامه شکنجه و اعترافات اجباری، اهرمی دردست کودتاچیان برای اعمال فشار بیشتر به میرحسین موسوی، کروبی واصلاح طلبان مقاوم بوده و درپی ایجاد نفاق و پراکندگی درجنبش مردمی است. کودتاچیان می کوشند با اعتراف گیری و پخش آن چنان فضایی را مهیا سازنند که ادامه سرکوب خشن وبی رحمانه مردم فراهم آمده و کشتار را یک حرکت مشروع تدافعی برای خنثی کردن “انقلاب مخملی” معرفی نمایند. بی جهت نبود، جبهه مشارکت اسلامی دربیانیه خود تحت عنوان درباره پروژه های نخ نمای اعتراف گیری، 6 تیرماه از جمله نوشته بود: “به میان کشیدن موضوع انقلاب یا کودتای مخملی از سوی اصلاح طلبان درخدمت همین هدف است. این ماجرای تازه درتحولات اخیر همان حکایت تکراری دکمه ای است که برای آن به دنبال کت می گردند … اینکه فشار به برخی …. درجریان است تا یکباره آنها را درزندان متوجه کند که درتمام این سال ها درحال خیانت به انقلاب ومیهن و مردم خود بوده اند وناگهان بازجویی از راه رسیده و آنها را متوجه خیانت خود کرده است. ادعای محمل انقلاب مخملین که سال ها است اقتدار گرایان مایلند به اصلاح طلبان نسبت دهند و….. بنای آن دارند که اتهامات سنگینی را با استفاده از اهرم های فشار غیرقانونی به آنها نسبت دهند… .”
درطول سی سال گذشته رژیم ولایت فقیه درمقاطع مختلف هنگام سرکوب مبارزات مردم واحزاب وسازمان های مترقی و دگراندیش از این شیوه استفاده کرده است. نمایش هایی از این قبیل و برپایی شوهای تلویزیونی خصلت واقعی حاکمیت را آشکار می سازد که جز به سرکوب و تزویر و دروغ تکیه ندارد. نمایش های تلویزیونی، اقاریر اجباری واعترافات دروغین همواره بخشی از سرکوب سیاسی درجمهوری اسلامی بوده که اینک گریبان مخالفان کودتا وبخش های از اصلاح طلبان حکومتی را گرفته است.
ما همچنان که بارها اعلام کرده ایم، این بار نیز تاکید می کنیم هرگونه اعتراف واقرار زیر شکنجه و درفضای ضد انسانی زندان سندیت نداشته و قابل استناد نیست. این ترفند برای مردم ونیروهای میهن دوست کشور شناخته و رسوا شده است. حزب ما اعتراف گیری بازداشت شدگان رخ دادهای اخیر از جمله فعالان سیاسی، اجتماعی، روزنامه نگاران و اصلاح طلبان را محکوم کرده واز حیثیت و حقوق آنان حمایت می کند!
و خواستار آزادی بی قید شرط آنان و دیگر زندانیان سیاسی هستیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا