مسایل سیاسی روز

همبستگی احزاب کارگری و کمونیستی و نیروهای مترقی جهان با مبارزات مردم ایران! – 4


بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس – آکل: به عنوان یک حزب سیاسی ما نمی‌توانیم کاربرد زور و کشتار تظاهرکنندگان توسط مقام‌های دولتی را محکوم نکنیم.

بیانیه مشترک حزب توده ایران و حزب کمونیست سودان:رژیم مذهبی با بسیج کردن دستگاه امنیتی دولت، از جمله نیروهای شبه نظامی ددمنش و خوفناک، برای مقابله با تظاهرکنندگان آرامش‌طلب، عمق ورشکستگی‌اش را نشان داده است

فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران (International Federation of Journalists)، بزرگترین سازمان روزنامه‌نگاران در جهان: روزنامه نگاران زندانی در ایران را آزاد کنید

بیانیه مطبوعاتی کمیته مرکزی حزب مترقی زحمتکشان قبرس – آکل

ما در آکل نگرانی عمیق خود را نسبت به رویدادهای حادّ ایران در پی انتخابات اخیر و زیر سؤال بردن نتیجه آن توسط بخش بزرگی از نیروهای سیاسی کشور ابراز می‌داریم.
ما در ضمن آنکه هرگونه دخالت دولت‌های بیگانه در امور داخلی ایران را مردود و محکوم می‌دانیم، اما به عنوان یک حزب سیاسی ما نمی‌توانیم کاربرد زور و کشتار تظاهرکنندگان توسط مقام‌های دولتی را محکوم نکنیم.
همچنین، ما همبستگی خود را با نیروهای مترقی چپ در ایران و به ویژه حزب توده ایران اعلام می‌کنیم که سال‌هاست از فعالیت آن ممانعت به عمل آمده است.
حزب مترقی زحمتکشان قبرس (آکل) کماکان به همبستگی خود با مبارزه نیروهای مترقی ایران در راه تأمین فعالیت سیاسی آزادنه کمونیست‌های کشور، و نیز مبارزه در راه احیای حقوق دموکراتیک، سیاسی، و صنفی – سندیکایی در ایران ادامه خواهد داد.

بیانیه مشترک حزب توده ایران و حزب کمونیست سودان
اخیراً نمایندگان کمیته‌های مرکزی حزب توده ایران و حزب کمونیست سودان در یک نشست مشترک به تبادل نظر و مشورت پیرامون اوضاع سیاسی جاری ایران پرداختند و در ارتباط با انتخابات جعلی ریاست جمهوری در روز ۲۲ خرداد و حرکت‌های مردمی که متعاقباً در اعتراض به آن در ایران به سرعت شکل گرفت و خیلی زود اوج گرفت، گفتگو کردند. نمایندگان دو حزب در مورد اوضاع سیاسی کشورهای مربوطه و شرایط و چگونگی مبارزه در این دو کشور در راه صلح، حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی بحث و تبادل نظر کردند. بر اساس این بحث و بررسی‌ها، بیانیه زیر از سوی رهبری دو حزب برادر صادر شد.
فرآیند کنونی برگزاری انتخابات در ایران مضحکه‌ای است از دموکراسی که برای محروم کردن رأی دهندگان ایران از حق انتخاب طراحی شده است. کل نظام انتخاباتی ایران نه در خدمت پیگیری و گسترش دموکراسی یا هرگونه پیشرفت در درون جامعه ایران، بلکه برای حفظ بی‌شائبه قدرت در دست رژیم تئوکراتیک استبدادی حاکم و بی‌اعتنایی به اراده و خواست‌های مردم ایران تنظیم شده است. حافظان رژیم تئوکراتیک حاکم به رغم بهره گرفتن از هر نوع وسیله و امکانی برای جهت دادن انتخابات به سود خود، باز هم بی‌محابا و مستقیماً در شمارش و اعلام آرای ریخته شده در صندوق‌ها در روز انتخابات تقلب کردند.
دو حزب برادر بر این نظر توافق دارند که مردم ایران بیزاری شدید خود از این دیکتاتوری را از راه صندوق‌های رأی‌گیری نشان دادند، و در فردای انتخابات و با اعلام نتایج جعلی آن، این احساس خود را به صورت حرکت‌های اعتراضی گسترده و مسالمت‌آمیز بیان کردند.
هر دو حزب برادر انتخاب تقلب‌آمیز مجدد احمدی نژاد را که مورد حمایت و تأیید مستقیم آیت‌الله خامنه‌ای، ولی فقیه است به شدت محکوم می‌کنند. رژیم مذهبی با بسیج کردن دستگاه امنیتی دولت، از جمله نیروهای شبه نظامی ددمنش و خوفناک، برای مقابله با تظاهرکنندگان آرامش‌طلب، عمق ورشکستگی‌اش را نشان داده است. نمایندگان دو حزب کمونیست سودان و ایران کشتار و ضرب و جرح صدها شهروند بی‌گناه و دستگیری بیشتر از ۸۰۰ تن از اعتراض‌کنندگان، از جمله رهبران جنبش اصلاح‌طلبی را به شدت محکوم کردند.
مبارزه‌ای که اینک توسط بخش‌های وسیعی از جامعه ایران برای منظور کردن آرای آنها به طور عادلانه و مناسب در جریان است، مبارزه‌ای است کاملاً اصیل و واقعی در راه دموکراسی و باید به آن احترام گذاشت. کمونیست‌های سودان همراه و همگام با همتاهای ایرانی خود نگرانی جدی خود را از این وضع اعلام می‌کنند، و در مورد تقلب آشکار در نتایج انتخابات، و برخورد وحشیانه با آنانی که به این سیاست‌ها و اعمال شرم‌آور رژیم ایران اعتراض می‌کنند، اعلام خطر می‌کنند. ما سرکوب ددمنشانه و نقض خشن حق دموکراتیک مردم ایران در اعتراض به آنچه آن را انتخاباتی ناعادلانه و تقلبی می‌دانند، محکوم می‌کنیم. این رخدادها بار دیگر ماهیت ارتجاعی و ددمنش جمهوری اسلامی را نشان دادند. دو حزب برادر از خواست‌های جنبش مردمی و توده‌ای ایران و رهبری آن مبنی بر ادامه اعمال حق مردم در انجام تظاهرات مسالمت‌آمیز، ابطال انتخابات تقلبی ۲۲ خرداد، و برگزاری مجدد انتخابات، حمایت می‌کنند.
ما خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان هفته‌های اخیر هستیم. ما خواستار محاکمه طراحان و مجریان تقلب در انتخابات و عاملان سرکوب تظاهرات در دادگاه‌های علنی هستیم. ما همبستگی خود را با فعالان سندیکایی ایران، زحمتکشان، زنان، دانشجویان و همه نیروهای دموکراتیک ایران در مبارزه مصممانه و شجاعانه‌شان در راه آزادی و دموکراسی اعلام می‌کنیم.
حزب کمونیست سودان مجدداً بر حمایت قاطعانه خود از نقش مهمی که جنبش زنان ایران در بطن جنبش مردمی اخیر و در راه پیگیری و دستیابی به برابری، موقعیت بهتر برای زنان در جامعه ایران، و برای پایان دادن به مردسالاری سنّتی خفقان‌آور به عهده گرفته است، تأکید می‌کند. کمونیست‌های سودان همچنین از مبارزه روشنفکران، هنرمندان و روزنامه‌نگاران مترقی ایران برضد سانسور و در راه آزادی بیان و حق انتشار آرا و عقایدشان حمایت می‌کنند و با دیده تحسین به آن می‌نگرند.
کمونیست‌های سودان همراه و همگام با حزب توده ایران محدودیت‌های اعمال شده توسط رژیم اسلامی بر مردم ایران، سرکوب هرگونه دگراندیشی و به کار گیری تاکتیک‌های ددمنشانه برای خاموش کردن هرگونه صدای اعتراض را قاطعانه محکوم می‌کنند.
حزب توده ایران از مبارزه کمونیست‌ها و دیگر نیروهای دموکراتیک سودان بر ضد سرکوب، قوانین ارتجاعی و دیکتاتورمآبانه سانسور، و در راه احقاق حقوق دموکراتیک، از جمله حق آزادی بیان، تجمع، و آزادی مطبوعات حمایت می کند. حزب توده ایران از پیکار در راه دستیابی به یک راه حل دموکراتیک و صلح‌آمیز برای مسئله دارفور با شرکت فعال مردم دارفور و سازمان‌های سیاسی آنها، در کنار همه احزاب سیاسی سودان و سازمان‌های ذینفع در جامعه مدنی، حمایت می‌کند.
هر دو حزب توده ایران و کمونیست سودان اعتقاد دارند که احترام به حقوق بشر و دموکراسی پیش شرط اساسی و ضروری برای دستیابی به عدالت اجتماعی در هر جامعه‌ای است.

بیانیه فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران
فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران (International Federation of Journalists)، بزرگترین سازمان روزنامه‌نگاران در جهان، با اشاره به مخفی شدن اجباری رهبران اتحادیه روزنامه‌نگاران ایرانی از ترس جان خود، از سران ایران خواسته است که به تهدید و ارعاب علیه رسانه‌های محلی و بین‌المللی پایان دهند.

رهبران فدراسیون جهانی روزنامه نگاران نامه‌ای فرستاده‌اند به محمود احمدی نژاد که اخیراً در یک انتخابات سؤال برانگیز دوباره به عنوان ریاست جمهوری ایران برگزیده شد، که منجر به وقوع اعتراض‌های گسترده‌ای در هفته اخیر شد. فدراسیون در این نامه به ویژه نگرانی خود را نسبت به سرنوشت کریم ارغنده‌پور اعلام کرده است، که یکی از روزنامه‌نگاران بنام ایرانی و از اعضای هیأت مدیره بین‌المللی منتخب فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران است. از زمان دستگیری او در سرکوب دولتی متعاقب اعتراض‌های عمومی علیه انتخابات ریاست جمهوری، کسی از سرنوشت آقای ارغنده‌پور اطلاعی ندارد.
علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایرانی، یکی دیگر از روزنامه‌نگارانی است که در اختفا به سر می‌برد. جیم بومِلا، رئیس، و آیدن وایت، دبیرکل فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران در نامه خود به رئیس جمهور ایران نوشته‌اند که: «مثل سایر رهبران روزنامه‌نگاران، آقای علی مزروعی می‌ترسد که به خاطر حمایت قاطع خود از روزنامه‌نگاران و حق آنها برای کار مستقل، هدف مسئولان دولتی قرار بگیرد.»
روز دوشنبه مقامات دولتی ایران به دفاتر کلمه سبز، روزنامه حامی میرحسین موسوی وارد شدند و تمام کارکنان حاضر در ساختمان این رسانه را دستگیر کردند. مطابق گزارش‌ها، مأموران امنیتی ایران هم اکنون در تحریریه‌های خبری روزنامه‌های مستقل مشغول کنترل و سانسور مطالبی هستند که برای چاپ فرستاده می‌شود. روزنامه‌نگاران ایرانی تهدید می‌شوند که در صورت صحبت کردن با رسانه‌های خارجی دستگیر خواهند شد. همچنین تأیید شده است که در آخر هفته گذشته، لاسون آتناسیادیس، روزنامه‌نگار یونانی که برای واشنگتن تایمز گزارش تهیه می‌کرد، دستگیر شده است.
فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران معتقد است که هدف قرار دادن رسانه‌ها، دستگیری خودسرانه روزنامه‌نگاران ایرانی، و محدودیت‌های بی‌سابقه‌ای که این روزها به رسانه‌های خارجی تحمیل می‌شود، از جمله مسدود کردن سایت‌های اینترنتی، نقض گسترده تعهدات ایران در احترام به حقوق بشر و آزادی بیان تحت قانون اساسی ایران محسوب می‌شود. فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران هشدار می‌دهد که محدودیت‌های تحمیل شده بر رسانه‌های خارجی، تهدیدی است در امر بازگو کردن واقعیت آنچه در ایران رخ می‌دهد.
فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران خواهان آن است که بی‌درنگ به این نقض حقوق پایان داده شود و تمام روزنامه‌نگاران زندانی آزاد شوند. در نامه فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران به احمدی نژاد آمده است که: «ما از شما می‌خواهیم که امنیت تمام روزنامه‌نگاران ایرانی را تضمین کنید تا همه آنها بتوانند بدون ترس از دستگیری و ارعاب به کار خود باز گردند.»
فدراسیون همچنین از سازمان‌های عضو خود در 123 کشور جهان خواسته است که از مقامات ایران بخواهند که «فضای تیره و ناامنی را که بر روی زندگی روزنامه‌نگاران ایران سایه افکنده است برطرف کنند.»

برای اطلاعات بیشتر با تلفن شماره 3222352207 تماس بگیرید.

فدراسیون جهانی روزنامه‌نگاران بالغ بر 600٫000 روزنامه‌نگار از 123 کشور جهان را نمایندگی می‌کند.

در خاتمه، ما ابراز امیداوری می‌کنیم که مردم ایران، فارغ از هرگونه مداخلات خارجی، سرانجام بتوانند در مسیر تأمین صلح، دموکراسی، و پیشرفت اجتماعی در کشور گام بردارند.

۲۹ ژوئن ۲۰۰۹ (۸ تیر ۸۸)

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا