مسایل سیاسی روز

آزادی فوری و بدون قید و شرط برای همه بازداشت شدگان

هزاران تن از هم میهنان ما درجریان رویدادهای اخیر توسط نیروهای نظامی و امنیتی دستگیر و روانه زندان ها ی جمهوری اسلامی شده اند. تاکنون رژیم از اعلام رسمی تعداد دستگیری ها و چگونگی وضعیت آنها درزندان امتناع کرده است.
چندی پیش غلام حسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات طی مصاحبه ای یادآور گردید، کسانی که درروزهای اخیر بازداشت شده اند به سه گروه تقسیم می شوند، او گفته بود: “کسانی که به نحوی درجریان اغتشاشات اخیر درزمینه تصمیم گیری نقش داشتند، بازداشت هستند تا تکلیف آنها مشخص شود … گروه دیگر از عناصر ضد انقلاب بودند که از شرایط سو استفاده کرده اند، این افراد دستگیر شده و آزاد نخواهند شد … بخشی هم از مردمی که تحت تاثیر جو ایجاد شده قرار گرفته و توسط پلیس دستگیر شده بودند، از افرادی که منجر به وارد آوردن خسارت به اموال عمومی و شخصی شده اند تا زمان مشخص شدن فعالیت و پرداخت غرامت آزاد نخواهند شد.”
سخنان وزیر اطلاعات نشان می دهد، کودتاچیان و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی تحت کنترل آنها، ضمن تحمیل شرایطی سخت به زندانیان، قصد ایجاد جو وحشت درجامعه و انتقام گیری از مردم را دارند. علاوه بر اعمال شکنجه به منظور اعتراف گیری از بازداشت شدگان سرشناس و فعالین سیاسی و روزنامه نگاران، اعلام اینکه از افراد بازداشت شده که عموما از تظاهر کنندگان هستند، غرامت گرفته خواهد شد، به معنی رفتار غیر انسانی و غیر قانونی در زندان های کشور و دررابطه با هزاران زن و مرد معترض است.
روز دوشنبه 8 تیر ماه، شاهرودی رییس قوه قضاییه، هیاتی را برای تعیین تکلیف بازداشت شدگان اخیر تشکیل داد، این هیات مرکب از دری نجف آبادی دادستان کل کشور، رییسی معاون اول قوه قضاییه و مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور و سعید مرتضوی است. ترکیب هیات و حضور افرادی چون پورمحمدی و رییسی که هر دوازجمله عناصر جنایتکار شناخته شده هستند و درکشتار دستجمعی زندانیان سیاسی سال 1367 یعنی در فاجعه ملی نقش داشته اند به همراه دری نجف آبادی که از عاملان و آمران قتل های زنجیره ای است و مرتضوی چهره منفور و شناخته شده ارتجاع حاکم، جای هیچگونه تردیدی باقی نمی گذارد، با تشکیل این هیات با حسن نیت همراه نبوده و هدف کودتاچیان فشار هر چه بیشتر به افراد تحت بازداشت است. بی جهت نیست که یکی از وکلای مستقل دادگستری ضمن مخالفت با فعالیت این هیات خاطر نشان ساخت: “تشکیل این هیات به استقلال قاضی لطمه وارد می آورد و این هیات جایگاه قانونی ندارد، ولی شرایط ایران هم اکنون اضطراری و بحرانی است و به همین علت تشکیل این هیات نشان می دهد چه مجموعه ای وارد کار شده بودند و افراد را دستگیر می کردند. حال که انتخابات به پایان رسیده و نتایج مورد تایید قرار گرفته، ماندن افراد دربازداشت دیگر محمل قانونی ندارد، مگر اینکه این افراد به عنوان مسببین اعتراضات معرفی شده باشند.”
تشکیل این هیات نگرانی جدی همه نیروهای مترقی و آزادیخواه را درخصوص سرنوشت زندانیان برانگیخته است. گزارشات متعددی حاکی از وضعیت غیر انسانی حاکم برزندان ها و رفتار خشن ماموران است، هزاران انسان حق طلب بدون ارتکاب کمترین جرمی درخیابان ها بوسیله افراد بسیج، گارد ویژه سپاه پاسداران، لباس شخصی ها و تیم های مسلح وزارت اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت شده اند. هنوز نام ومشخصات اغلب این دستگیر شدگان مشخص نیست. برای نمونه، خبرنامه امیرکبیر 9 تیرماه درگزارشی از وضعیت دانشجویان دستگیر شده، از جمله نوشته است: “درهمان شب حمله به کوی دانشگاه، نیروهای انصار و بسیج پس از آنکه عده ای زیاد از دانشجویان را محاصره کردند، درمحوطه کوی با ضرب و شتم آنها را زمین نشاندند. این درحالی بود که بسیاری از دانشجویان درهمان حین جراحت ها و خون ریزی های شدیدی از ناحیه سر، دست و پا و گردن داشتند و با وضعیت وخیم جسمی دستگیر شدند …. سپس دانشجویان را با برخوردهای تحقیرآمیز به سمت ون ها و اتومبیل هایی که پیش تر جلوی درب اصلی کوی قرار گرفته بود هدایت کردند. درطول مسیر … درکنار همه ضرب و شتم های جسمی، اقدام به گذاشتن جعبه های آهنی برسر دانشجویان نمودند و با باتوم های خود بطور متوالی برسر دانشجویان می کوبیدند …. پس از 12 ساعت ندادن آب به بازداشتی ها … یکی از بازجویان خواست که به دانشجویان بهتر آب داده شود. دراین هنگام یک شلنگ آوردند و از دانشجویان خواستند که از این شلنگ آب بخورند، اما آب داغ بود … درتمام مدت بازداشت شدگان شدیدا ضرب و شتم شدند … “. دریک گزارش دیگر پایگاه اینترنتی تغییر برای برابری -8 تیرماه- گزارش داد: “علاوه بر بندهای 240 و 209 و 2الف زندان اوین، بند عمومی نسوان این زندان بعنوان محل دیگری برای نگهداری بازداشت شدگان زن اعتراضات اخیر تهران مورد استفاده قرار گرفته است … کمبود فضا و مکان دراین بند عاملی برای افزایش فشار برزندانیان شده است … کمبود جا به حدی است که تعداد زیادی از زنان تازه منتقل شده تنها با یک پتو درراهروهای این اندرزگاه اسکان داده شده اند. راه روهای مذکور که به غیر از دهه شصت هیچگاه سابقه نداشته مورد استفاده قرار گیرد، محیطی غیر بهداشتی و نامناسب برای نگهداری زندانیان خاصه زنان زندانی است … لازم به ذکر است که آمار فوق تنها بخشی از دستگیر شدگان روزهای اخیر را دربر می گیرد و درخصوص سایر بندها به دلیل شرایط امنیتی بی خبری بیشتری وجود دارد.”
همچنین خانواده این هزاران انسان بی گناه نیز روزگار دشواری را می گذرانند. پایگاه اطلاع رسانی ائتلاف نیروهای ملی-مذهبی 9 تیرماه درگزارشی با عنوان: “خبر زیر از تهران رسیده است، لطفا جهت اطلاع رسانی منتشر شود، خبرهایی از رنج و سرگردانی خانواده زندانیان” با اشاره به رفتار توهین آمیز و غیر انسانی مسئولان رژیم ولایت فقیه به خانواده ها می نویسد: “درکنار اخبار مسایل انتخابات و اعتراضات و … یک امر مهم که از نگاه همه مغفول مانده است، وضعیت انبوه خانواده زندانیان دستگیر شده درسطح شهر-غیر از افراد سرشناس دستگیر شده- است.
انبوه خانواده افرادی که گم شده و یا دستگیر شده اند، جلوی دادگاه انقلاب درخیابان معلم جمع می شوند و این قدر دستگیر شده ها زیادند –به سه هزار نفر تخمین زده می شوند- که دادگاه انقلاب هر یکی دو ساعت یک لیست جدید اعلام می کند … درکنار زندان اوین هم همین تجمع دیده می شود و عده زیادی از خانواده ها بویژه شهرستانی ها همان جا روی خاک ها و یا زیرپل بزرگراهی که از کنار زندان می گذرد اطراق کرده اند … همچنین برخورد دادستانی، سعید مرتضوی و معاونت امنیت تهران حداد، با خانواده ها خوب نیست وبویژه مرتضوی با مسخره کردن و طعنه وتمسخر با خانواده ها برخورد می کند …. “.
دفاع و حمایت از حقوق همه بازداشت شدگان و همیاری و مساعدت به خانواده های آنان وظیفه ای است که بردوش تک تک انسان های با وجدان قرار دارد. نباید این هزاران مرد وزن، پیر و جوان و دختر و پسر حق طلب فراموش شوند. آزادی فوری و بی قید و شرط کلیه زندانیان، افشای رفتار غیر انسانی نهادهای امنیتی، انتظامی و قضایی رژیم ولایت فقیه، افشای طرح اعتراف گیری و نمایش های تلویزیونی، نمی باید به دست فراموشی سپرده شود.
مبارزه برای آزادی همه زندانیان سیاسی و بازداشت شدگان وقایع اخیر و مساعدت و یاری به خانواده های آنان، بخشی از پیکار جنبش مردمی علیه کودتا و استبداد و ارتجاع به شمار می آید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

دکمه بازگشت به بالا